Show simple item record

Contemporary Phenomenology of Architectural Model.

dc.contributor.advisorMako, Vladimir
dc.contributor.otherTimotijević, Mihailo
dc.contributor.otherPavić, Branko
dc.contributor.otherŠuvaković, Miodrag
dc.creatorStratimirović, Tatjana V.
dc.date.accessioned2016-06-19T15:45:35Z
dc.date.available2016-06-19T15:45:35Z
dc.date.available2020-07-02T16:25:03Z
dc.date.issued2015-12-09
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5477
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2950
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11197/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513052561
dc.description.abstractОва докторска дисертација испитује како се данас испољава појавност архитектонског модела, кроз приступ феноменолошке анализе. Намера тезе је двојака: да осветли улогу и значај модела за пројектовање савремене архитектуре, и да истовремено покуша да разјасни потребу за уважавањем феноменологије у домену савременог архитектонског образовања. Да би се ово спровело, рад је усредсређен на (1) питање савремености, (2) однос феноменологије и архитектуре и (3) анализирање предмета архитектонског модела. Теоријски план подупрт је експерименталним пројектима модела, коришћеним као архитектонско средство за истраживање аутономије идентитета, порекла форме и смисла сврхе, израђеним кроз студентске вежбе на Архитектонском факултету у Београду. Ова теза такође одражава и како се све могу употребљавати модели у архитектури.sr
dc.description.abstractThis doctoral thesis explores the contemporary appearance of phenomenon of architectural model, accessed through phenomenological analysis. The intention is twofold: to highlight the role and importance of models for the design of contemporary architecture, and at the same time to clarify the need for recognition of phenomenology in the field of contemporary architectural education. To carry out these intentions, the work focuses on (1) the issue of contemporariness, (2) the open relationship of phenomenology and architecture and (3) the structural analysis of the object of architectural model. Theoretical plane is underpinned by experimental project-models, used as architecture’s investigative tool for the study of autonomy identity, origin of form and meaning of purpose, delivered through student exercises at Belgrade Faculty of Architecture. This thesis also presents reflections on how to use models in architecture.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectархитектонски моделsr
dc.subjectarchitectural modelen
dc.subjectсавременостsr
dc.subjectфеноменологијаsr
dc.subjectмедијsr
dc.subjectинструментsr
dc.subjectcontemporarinessen
dc.subjectphenomenologyen
dc.subjectmediumen
dc.subjectinstrumenten
dc.titleИзмеђу медија и инструмента: савремена феноменологија архитеконског моделаsr
dc.titleContemporary Phenomenology of Architectural Model.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractМако, Владимир; Павић, Бранко; Шуваковић, Миодраг; Тимотијевић, Михаило; Стратимировић, Татјана В.; Između medija i instrumenta: savremena fenomenologija arhitekonskog modela;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/908/Tatjana_Stratimirovic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/907/Disertacija2828.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/908/Tatjana_Stratimirovic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/907/Disertacija2828.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5477


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record