Show simple item record

European criminal law mechanisms and its influence on national legislations

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherStojanović, Zoran
dc.contributor.otherRistivojević, Branislav
dc.creatorMatić-Bošković, Marina M.
dc.date.accessioned2016-06-11T12:18:38Z
dc.date.available2016-06-11T12:18:38Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:43Z
dc.date.issued2016-02-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2936
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5467
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11172/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514203569
dc.description.abstractДокторска дисертација „Европски кривичноправни механизми и њихов утицај на национална законодавства“ писана је на релевантне домаће и стране литературе и извештаја Европске комисије о дејству појединих инструмената за хармонизацију на одређене области кривичног права. Циљ нам је да се утврди шта обухвата појам кривично право Европске уније и да ли постоји у пуној мери или само у зачецима. Истраживање се заснива и на анализи односа националног кривичног права Србије с правним тековинама Европске уније, као и утврђивању области које би требало усаглашавати и мењати у нашем правном систему. У Европској унији се, након ступања на снагу Уговора из Лисабона 2009. године, одвијају интензивне активности на стварању европског, наднационалног кривичног права. Европска комисија се, с једне стране, залаже за убрзање и проширење европских интеграција у области кривичног права, а с друге, поједине државе чланице желе да очувају националну сувереност у инкриминисању појединих понашања и прописивању кривичних санкција. У раду се, због наведених промена у Европској унији, анализира да ли се може очекивати већи степен унификације кривичног прва ЕУ.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation "European criminal law mechanisms and their influence to national legislation" was written based on national and international literature and the European Commission reports on impact of certain harmonization instruments to specific areas of criminal law. aim is to determine scope of notion of the European Union criminal law and whether it exists to its full extent or just in its origin. The research is grounded both on analysis of relation of national criminal law of Serbia and jurisprudence of the European Union, and on determining areas that should be harmonized and altered in our legal system. After entering into force of the Lisbon Treaty in 2009, within the European Union are being conducted intensive activities towards creation of European, supranational criminal law. On one hand, the European Union is supporting acceleration and enlargement of European integration process in the area of criminal law, on the other hand, certain member states wish to maintain national sovereignty in the areas of incriminating certain behaviors and prescribing criminal sanctions. Due to stated changes in the European Union, within the practice is being analyzed whether it can be expected higher extent of unification of the EU criminal law.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectевропско кривично правоsr
dc.subjectEuropean criminal lawen
dc.subjecteucrimesen
dc.subjectEU competences in criminal lawen
dc.subjectCourt of Justice of the EUen
dc.subjectEuropean Court of Human Rightsen
dc.subjectmutual recognitionen
dc.subjectLisbon Treatyen
dc.subjectharmonization with European criminal law instrumentsen
dc.subjectевропска кривична делаsr
dc.subjectовлашћења ЕУ у области кривичног праваsr
dc.subjectСуд правде Европске унијеsr
dc.subjectЕвропски суд за људска праваsr
dc.subjectузајамно признањеsr
dc.subjectуговор из Лисабонаsr
dc.subjectусаглашавање са европским кривичноправним инструментимаsr
dc.titleЕвропски кривичноправни механизми и њихов утицај на национална законодавстваsr
dc.titleEuropean criminal law mechanisms and its influence on national legislationsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractШкулић, Милан; Стојановић, Зоран; Ристивојевић, Бранислав; Матић-Бошковић, Марина М.; Evropski krivičnopravni mehanizmi i njihov uticaj na nacionalna zakonodavstva;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14149/Disertacija2739.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14150/Matic_Boskovic_Marina_M.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record