Show simple item record

The importance of the crop rotation for the increase of maize crop productivity and preservation of the agroecosystem.

dc.contributor.advisorKovačević, Dušan
dc.contributor.otherMomirović, Nebojša
dc.contributor.otherDolijanović, Željko
dc.contributor.otherGajić, Boško
dc.contributor.otherSimić, Milena
dc.creatorSpasojević, Igor N.
dc.date.accessioned2016-06-05T15:52:38Z
dc.date.available2016-06-05T15:52:38Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:04Z
dc.date.issued2014-12-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5452
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2918
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11135/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47639567
dc.description.abstractСистеми биљне производње најчешће су усмерени на остварење високих и стаблних приноса и усева. Специјализацијом пољопривредне производње у Србији, стајњак је мање доступан, тако да се количина минерализоване органске материје мора надокнадити из других извора. Најрационалнији начин је измена система гајења усева, односно повећање фреквенције легуминоза у плодоредима. Присуство биљака из фамилије Fabaceae значајно доприноси ефикасности плодореда, јер се принос кукуруза повећава, а употреба минералних азотних ђубрива смањује и за 50% што је значајна уштеда, а и важно је за очување земљишта. Предности вишепољног плодореда су мања учесталост обраде земљишта и тиме уштеда у енергентима, смањен унос минералних азотних ђубрива и количина примењених хербицида. У том смислу испитиван је значај плодореда за повећање продуктивности кукуруза и очување агроекосистема. Пољски оглед је заснован у пролеће 2009. године, по сплит-сплит-плот систему и извођен током четири године (2009., 2010., 2011. и 2012.) на огледном пољу Института за кукуруз „Земун Поље“, на земљишту типа слабокарбонатни чернозем. У огледу су била заступљена три фактора: систем биљне производње (плодоред), хибрид кукуруза и начин сузбијања корова. Испитивана су четири система биљне производње: монокултура кукуруза (МК), двопољни плодоред кукуруз-пшеница (К-П), тропољни плодоред кукуруз-соја-пшеница (К-С-П) и тропољни плодоред кукуруз-пшеница-соја (К-П-С). Усев кукуруза је био заступљен кроз два хибрида Института за кукуруз “Земун Поље“, од којих је један хибрид старије генерације ЗП 677, а други је хибрид нове генерације ЗП 606...sr
dc.description.abstractThe cropping systems are most often aimed at achieving high and stable yields of crops. Due to specialisation in agricultural production in Serbia, manure has become less available, thus the amount of mineralised organic matter has to be compensated from other sources. Modifications in cropping systems, that is the increase in frequency of legumes in crop rotations, are the most rational method. The presence of plants of the family Fabaceae significantly contributes to the efficiency of the crop rotation, because it increases maize yields, reduces the application of mineral nitrogen fertilisers by 50%, which is a considerable saving, and it is important for soil preservation. The advantages of the polycrop rotation are less frequent tillage and thereby saving in energy, applied amounts of both mineral nitrogen fertilisers and herbicides. In this regard, the significance of the crop rotation for the increase of maize yields and preservation of the agroecosystem was observed. The trial was set up according to the split-split-plot design in 2009 and was carried out on slightly calcareous chernozem in the experimental field of the Maize Research Institute, Zemun Polje, for the succeeding four years (2009-2012). The following three factors were included into the trial: the plant production system (crop rotation), maize hybrid and weed control. The following four plant production systems were studied: maize continuous cropping (MCC), two-crop rotation (maize-wheat, MW) and two three-crop rotations (maize-soybean-wheat, MSW and maize-wheat-soybean, MWS). The maize crop was represented by the following two hybrids developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje: ZP 677 (developed earlier) and ZP 606 (developed in recent times)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31037/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectплодоредsr
dc.subjectcrop rotationen
dc.subjectmaizeen
dc.subjectwheaten
dc.subjectsoybeanen
dc.subjecthybriden
dc.subjectweedsen
dc.subjectleaf areaen
dc.subjectyielden
dc.subjectкукурузsr
dc.subjectпшеницаsr
dc.subjectсојаsr
dc.subjectхибридsr
dc.subjectкоровиsr
dc.subjectлисна површинаsr
dc.subjectприносsr
dc.titleЗначај плодореда за повећање продуктивности усева кукуруза и очување агроекосистемаsr
dc.titleThe importance of the crop rotation for the increase of maize crop productivity and preservation of the agroecosystem.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКовачевић, Душан; Гајић, Бошко; Симић, Милена; Момировић, Небојша; Долијановић, Жељко; Спасојевић, Игор Н.; Značaj plodoreda za povećanje produktivnosti useva kukuruza i očuvanje agroekosistema;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12999/Disertacija2718.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12999/Disertacija2718.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13000/Igor_Spasojevic_referat_PF-22824.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13000/Igor_Spasojevic_referat_PF-22824.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5452


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record