Show simple item record

Principi učeće regije kao okvir za izradu strategije razvoja turizma u Novom Sadu

dc.contributor.advisorHadžić, Olga
dc.contributor.otherRomelić, Jovan
dc.contributor.otherHadžić, Olga
dc.contributor.otherPlavša, Jovan
dc.contributor.otherJovičić, Dobrica
dc.creatorДавидовић, Немања
dc.date.accessioned2016-05-28T14:47:33Z
dc.date.available2016-05-28T14:47:33Z
dc.date.available2020-07-03T13:45:31Z
dc.date.issued2012-12-28
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija139514204599030.pdf?controlNumber=(BISIS)83674&fileName=139514204599030.pdf&id=1588&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5415
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=83674&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДокторска дисертација „Принципи учеће регије као оквир за израду стратегије развоја туризма у Новом Саду“ односи се на простор Новог Сада и околине.  Концепт туристичке учеће регије је мулти-стејкхолдерски међусекторски приступ решавању проблема у циљу побољшања перформанси малих и средњих предузећа  и људских ресурса туристичке привреде на нивоу дестинације. Програм истраживања обухвата:  теоријско објашњење и дефинисање принципа туристичке учеће регије,  идентификовање стејкхолдера туризма Новог Сада,  дефинисање карактеристика и ресурса дестинације Нови Сад, анализа окружења туристичке привреде Новог Сада, идентификовање потреба и шанси дестинације Новог Сада за учењем  (утврђивањем веза између стилова лидерства, димензија учеће организације и задовољства послом) и  указивање на доступне фондове и иницијативе за повећање капацитета дестинације.sr
dc.description.abstractDoktorska disertacija „Principi učeće regije kao okvir za izradu strategije razvoja turizma u Novom Sadu“ odnosi se na prostor Novog Sada i okoline.  Koncept turističke učeće regije je multi-stejkholderski međusektorski pristup rešavanju problema u cilju poboljšanja performansi malih i srednjih preduzeća  i ljudskih resursa turističke privrede na nivou destinacije. Program istraživanja obuhvata:  teorijsko objašnjenje i definisanje principa turističke učeće regije,  identifikovanje stejkholdera turizma Novog Sada,  definisanje karakteristika i resursa destinacije Novi Sad, analiza okruženja turističke privrede Novog Sada, identifikovanje potreba i šansi destinacije Novog Sada za učenjem  (utvrđivanjem veza između stilova liderstva, dimenzija učeće organizacije i zadovoljstva poslom) i  ukazivanje na dostupne fondove i inicijative za povećanje kapaciteta destinacije.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation “The Learning Area Principles as a Framework for the Development of Tourism Development Strategy of Novi Sad” refers to Novi Sad and its surroundings. The learning area concept is a multi-stakeholder inter-sectoral approach to problem solving in order to enhance the performance of SME’s and human resources of tourism sector on destination level. The research consists of: theoretical background and explanation of tourism learning area principles, identification of tourism stakeholders in Novi Sad, defining the characteristics and resources of Novi Sad as a tourism destination, environmental analysis of tourism sector of Novi Sad, identification of learning needs and opportunities of Novi Sad (examining the links between leadership styles, dimensions of learning organization and job satisfaction) and indicating funds and initiatives for enhancing destination capacities that are available.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectУчећа регијаsr
dc.subjectUčeća regijasr
dc.subjectLearning areaen
dc.subjectтуризамsr
dc.subjectменаџментsr
dc.subjectНови Садsr
dc.subjecttourismen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectNovi Saden
dc.subjectturizamsr
dc.subjectmenadžmentsr
dc.subjectNovi Sadsr
dc.titleПринципи учеће регије као оквир за израду стратегије развоја туризма у Новом Садуsr
dc.titlePrincipi učeće regije kao okvir za izradu strategije razvoja turizma u Novom Sadusr
dc.titleThe Learning Area Principles as a Framework for the Development of Tourism Development Strategy of Novi Saden
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractХаджић, Олга; Ромелић, Јован; Плавша, Јован; Јовичић, Добрица; Хаджић, Олга; Davidović, Nemanja; Principi učeće regije kao okvir za izradu strategije razvoja turizma u Novom Sadu; Принципи учеће регије као оквир за израду стратегије развоја туризма у Новом Саду; Принципи учеће регије као оквир за израду стратегије развоја туризма у Новом Саду;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38713/Disertacija2664.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38713/Disertacija2664.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ns20121228davidovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5415


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record