Show simple item record

The influence of phthalic acid esters on thyroid function

dc.contributor.advisorMedić-Stojanoska, Milica
dc.contributor.advisorMilić, Nataša
dc.contributor.otherKovačev-Zavišić, Branka
dc.contributor.otherMitrović, Milena
dc.contributor.otherŽarković, Miloš
dc.contributor.otherSuđi, Jan
dc.contributor.otherĆurić, Nikola
dc.creatorBajkin, Ivana
dc.date.accessioned2016-05-28T14:42:45Z
dc.date.available2016-05-28T14:42:45Z
dc.date.available2020-07-03T13:25:16Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145743151351141.pdf?controlNumber=(BISIS)100256&fileName=145743151351141.pdf&id=5034&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5370
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100256&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije145743157147179.pdf?controlNumber=(BISIS)100256&fileName=145743157147179.pdf&id=5035&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractUvod: Poslednjih godina u fokusu istraživača je efekat sintetskih jednjenja na endokrini sistem. Estri ftalne kiseline se koriste u procesu plastifikacije, kao industrijski rastvarači, lubrikanti, aditivi u tekstilnoj industriji, u pesticidima, kozmetičkim proizvodima. Raste broj dokaza da je tiroidna žlezda podložna dejstvu endokrinih disruptora. Tiroidni hormoni imaju važnu ulogu u regulaciji rasta, tkivne diferencijacije, energetskog metabolizma, reprodukcije i formiranja centralnog nervnog sistema. Brojna istraživanja ukazala su da ftalati deluju kao EDs. Ciljevi istraživanja: 1. Procena izloženosti populacije mono-etilheksil-ftalatu (MEHP) i mono-etil-ftalatu (MEP). 2. Evaluacija razlika u nivou pokazatelja tirodine funkcije između ftalat pozitivnih i ftalat negativnih ispitanika i između gojaznih i normalno uhranjenih ftalat pozitivnih ispitanika. 3.Utvrđivanje razlika u serumskom nivou leptina gojaznih ispitanika sa i bez pozitivnih ftalatnih metabolita i procena povezanosti leptina sa MEP i MEHP i pokazateljima tiroidne funkcije. Izbor ispitanika i metod rada: Istraživanje je sprovedeno kao studija preseka, obuhvatilo je 201 ispitanika. Ispitanici su podeljeni u grupu MEP/MEHP pozitivnih i negativnih i na podgupe normalno uhranjenih i gojaznih. Od antropometrijskih mera određena je telesna visina, telesna masa, obim struka i indeks telesne mase. Laboratorijske analize: jutarnji uzorak urina za određivanje MEP i MEHP; našte uzet uzorka venske krvi za FT4, FT3, TSH i leptin. Statististička analiza sprovedena je na softverskom paketu SPSS. Rezultati: Polovina stanovništva je izložena ftalatima. MEP dovodi do povišenja FT4 samo u subpopulaciji gojaznih. Nije utvrđen statistički značajan uticaj MEP na FT3. Kod gojaznih MEP pozitivnih osoba ženskog pola povišen je TSH. MEHP uzrokuje sniženje FT4 kod normalno uhranjenih ispitanika, a kod normalno uhranjenih muškaraca snižava FT3. Nije utvrđen uticaj MEHP na tirotropin. U gojaznih nije ustanovljen uticaj DEHP i DEP na leptinsku sekreciju.Uočena je tendencija negativne korelacije leptina i FT4 kod gojaznih, dok uticaja na FT3 i TSH nema. Zaključak: Naša populacija je u velikoj meri izložena ftalatima. Potvrđeno je da MEP i MEHP imaju uticaj na pojedine indikatore tiroidne funkcije. Ftalati u našem istraživanju ne uzrokuju poremećaj leptinske skrecije, a leptin ima blag uticaj jedino na FT4.sr
dc.description.abstractIntroduction: Effects of synthesized chemicals on endocrine system has been in the focus in the last years. Phthalates are used in plasticization, as industrial solvents, lubricants, textile industry additives, in pesticides and cosmetic products. Evidence for thyroid disruption is growing. Thyroid hormones (TH) have an important role in regulation of growth, tissue differentiation, energy metabolism, reproduction and central nervous system formation. Studies show phthalates can cause endocrine disruption. Aims: 1. Estimation of burden of mono-ethyl phthalate (MEP) and di-2-ethylheksyl phthalate(MEHP) in the population. 2. Evaluation of differences in TH and TSH in MEP/MEHP positive and negative participants, as in obese and lean MEP/MEHP positive participants. 3. Evaluation of differences in leptin in obese MEP/MEHP positive and negative subjects and evaluation of the connection between leptin, MEP, MEHP and thyroid indicators. Patients and methods: This was a cross-sectional study that comprised 201 subjects divided into MEP/MEHP positive and negative group, further subdivided in obese and lean. Anthropometric parameters done: body height, body weight, waist and body mass index. Laboratory tests done: morning urine sample analysis for MEP/MEHP and venous sample analysis for free thyroxine (FT4), free tri-iodothyronine (FT3), thyroid stimulating hormone (TSH) and leptin. Statistical analysis was done in SPSS. Results: Half of subjects were exposed to phthalates. MEP induced an increase in FT4 in obese participants and had no influence on FT3. TSH was increased in obese MEP positive female subjects. MEHP induced a decrease in FT4 in lean participants and a decrease of FT3 in lean males. There was no correlation between MEHP and TSH. Influence of MEP/MEHP on leptin secretion. A tendency for negative correlation between leptin and FT4 was seen. There was no influence of leptin on FT3 and TSH. Conclusion: Our population is greatly exposed to phthalates. MEP and MEHP influence certain thyroid indicators i.e. cause thyroid disruption. Phthalates do not influence leptin secretion in our study. There is a mild effect of leptin on FT4.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectendokrini disruptorisr
dc.subjectEndocrine Disruptorsen
dc.subjectftalne kiselinesr
dc.subjectdietilheksil ftalatsr
dc.subjectdibutil ftalatsr
dc.subjecttiroidna žlezdasr
dc.subjectgojaznostsr
dc.subjectfaktori vezani za polsr
dc.subjectizloženost spoljašnjim faktorimasr
dc.subjecttestovi tiroidne funkcijesr
dc.subjecttirotropinsr
dc.subjecttiroksinsr
dc.subjectPhthalic Acidsen
dc.subjectDiethylhexyl Phthalateen
dc.subjectDibutyl Phthalateen
dc.subjectThyroid Glanden
dc.subjectObesityen
dc.subjectSex Factorsen
dc.subjectEnvironmental Exposureen
dc.subjectThyroid Function Testsen
dc.subjectThyrotropinen
dc.subjectThyroxineen
dc.titleUticaj estara ftalne kiseline na tiroidnu funkcijusr
dc.titleThe influence of phthalic acid esters on thyroid functionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМедић-Стојаноска, Милица; Милић, Наташа; Ћурић, Никола; Жарковић, Милош; Суђи, Јан; Митровић, Милена; Ковачев-Завишић, Бранка; Бајкин, Ивана; Утицај естара фталне киселине на тироидну функцију; Утицај естара фталне киселине на тироидну функцију;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34348/IzvestajKomisije2687.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34349/Disertacija2687.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record