Show simple item record

Influence of program of strengtheningprevention and control of blood-borneinfections to reduction of professionalrisk of health personnel

dc.contributor.advisorŠeguljev, Zorica
dc.contributor.otherStefanović, Slavica
dc.contributor.otherMiladinov-Lukov, Marica
dc.contributor.otherBrkić, Snežana
dc.contributor.otherTurkulov, Vesna
dc.contributor.otherKocić, Biljana
dc.creatorĐurić, Predrag
dc.date.accessioned2016-05-28T14:42:40Z
dc.date.available2016-05-28T14:42:40Z
dc.date.available2020-07-03T13:25:47Z
dc.date.issued2008-10-30
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)82635&fileName=disertacija.pdf&id=592&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5362
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=82635&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractInfekcije krvnoprenosivim virusima (HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus) predstavljaju veoma aktuelan problem. Iako se primenom opštih i specifičnih mera prevencije i postekspozicione profilakse ove infekcije među radnicima u zdravstvu mogu gotovo u potpunosti sprečiti, što je i slučaj u razvijenim zemljama, u AP Vojvodini su infekcije krvnoprenosivim virusima među radnicima u zdravstvu i dalje prisutne. Ciljevi istraživanja bili su da se utvrdi učestalost rizičnih i protektivnih faktora za profesionalnu izloženost krvnoprenosivim infekcijama, učestalost profesionalne izloženosti krvnoprenosivim infekcijama, uticaj sprovođenja Programa unapređenja prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija u zdravstvenim ustanovama na smanjenje izloženosti zdravstvenih radnika potencijalno infektivnom bolesničkom materijalu i unapređenje mera prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija u zdravstvenim ustanovama i da se identifikuju kritične tačke u sistemu prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija u zdravstvenim ustanovama. Za potrebe istraživanja je formirana kohorta koja je obuhvatala populaciju radnika u zdravstvu sa područja AP Vojvodine, koji povremeno ili stalno dolaze u kontakt sa potencijalno infektivnim bolesničkim materijalom. Deo kohorte je obuhvaćen Programom unapređenja prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija, čija je implementacija započeta u septembru 2007. godine (zaposleni u državnom sektoru), a deo nije obuhvaćen ovim Programom (zaposleni u privatnom sektoru). Nakon perioda praćenja od šest meseci, izvršena je evaluacija rezultata sprovođenja ovog Programa. Preko 80% radnika zaposlenih u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, povremeno ili stalno dolazi u kontakt sa krvlju ili drugim telesnim tečnostima i u proseku imaju 15,5 izlaganja u toku dana. Svega dve trećine 5 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, koji dolaze u kontakt sa krvlju i drugim telesnim tečnostima, redovno koriste zaštitne rukavice, manje od 15% zaštitnu masku, dok zaštitne naočare koristi manje od 3% ispitanika u državnom i oko 22% ispitanika u privatnom sektoru. Manje od 40% zaposlenih u državnom sektoru i manje od 30% zaposlenih u privatnom sektoru su potpuno vakcinisani protiv hepatitisa B. Manje od dve trećine zaposlenih u zdravstvu pravilno uklanja opasan medicinski otpad. Preko 30% ispitanika imalo je povredu na iglu, 16% povredu na oštar predmet, 38% kontakt kože sa krvlju, a skoro 14% imalo je kontakt sluzokoža sa krvlju. Najčešće dolazi do izlaganja medicinskih sestara/tehničara, nemedicinskog osoblja i učenika srednjih medicinskih škola. U većini slučajeva do izlaganja dolazi perkutano, nakon završetka intervencije, nepravilnim uklanjanjem opasnog medicisnkog otpada. Propusti koji su u potpunosti preventivni (bezbedno uklanjanje medicinskog otpada i nevraćanje zaštitne kapice na iglu) su odgovorni za 59% slučajeva izlaganja. Uvođenjem Programa unapređenja prevencije i kontrole KPI u zdravstvenim ustanovama, broj profesionalnih izloženosti značajno je smanjen – za 30-40% je bilo manje uboda na iglu i povreda oštrim predmetom. Tokom 6 meseci praćenja procenjeno je da se u zdravstvenim ustanovama u AP Vojvodini koje su bile obuhvaćene programom sprečilo 2500 uboda na iglu, 3000 povreda oštrim predmetom, 2000 kontakata krvi sa sluzokožama i 2500 izlaganja kože krvi pacijenta. Dok se pre realizacije programa tek svaka 200-ta izloženost registrovala, nakon 6 meseci realizacije programa registrovana je svaka deseta profesionalna izloženost.sr
dc.description.abstractBlood-borne infections (HIV, hepatitis B, hepatitis) are an important health problem. Despite those infections are preventable by application of general and specific measures of prevention and control, which is the fact in developed 9 countries, in AP Vojvodina, those professionally acquired infections are still present, The aims of research were to identify incidence of risky and protective factors for professional exposure to BBI, incidence of professional exposures, influence of program for prevention and control of BBI in health care settings to reduction of exposures of health personnel and to strengthen implementation of measures of prevention and control, as well as to identify critical points in prevention and control. The cohort of population of health personnel from AP Vojvodina was formed, including those who are in contact with potentially infectious fluids. Part of the cohort was covered by program for strengthen prevention and control of BBI, which implementation started in September 2007 (public health sector), and was not (private health sector). After six months since the program started, we evaluated its results. More then 80% of health personnel in private and public sector is in contact with potentially infectious body fluids with average 15.5 exposures daily. Only two thirds of them use protection gloves regularly, less than 15% protection mask, and less than 3% in public and around 22% in private sector use protection glasses. Less than 40% in public and 30% in private sector are vaccinated against hepatitis B. Less than 2/3 disposes dangerous medical waste properly. More than 30% had needle stick injury, 16% other sharp injuries, 28% skin contact with blood, and almost 14% mucosal contact with blood. Nurses and non medical staff are exposed mostly, as well as medical students. The most of the exposures are percutaneous, after medical intervention, due to wrong practices of waste disposal. Completely preventable practices (waste disposal, recapping of needles) are responsible for 59% exposures. Due to program of strengthening prevention and control of BBI in health care institutions, number of professional exposures declined - 30-40% less needle stick and sharp object injuries. During 6 months of follow up, it is estimated that 10 2500 needle stick injuries, 3000 sharp object injuries, 8000 skin exposures and 2500 mucosal exposures were prevented. Comparing with every 200th exposure reported before start of the program, during 6 months every 10th exposure was reported.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectRadnici u zdravstvusr
dc.subjectHealth Personelen
dc.subjectPatient.to.Professionalen
dc.subjectOccupationalExposureen
dc.subjectDisease Transmissionen
dc.subjectBlood-BornePathogensen
dc.subjectAccident Preventionen
dc.subjectprofesionalnaizloženostsr
dc.subjectprenošenje bolesti sapacijenata na radnike u zdravstvusr
dc.subjectkrvnoprenosivi agensisr
dc.subjectprevencijaakcidenatasr
dc.titleUticaj programa unapređenja prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija na smanjenje profesionalnog rizika radnika u zdravstvusr
dc.titleInfluence of program of strengtheningprevention and control of blood-borneinfections to reduction of professionalrisk of health personnelen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractШегуљев, Зорица; Стефановић, Славица; Миладинов-Луков, Марица; Бркић, Снежана; Туркулов, Весна; Коцић, Биљана; Ђурић, Предраг; Утицај програма унапређења превенције и контроле крвнопреносивих инфекција на смањење професионалног ризика радника у здравству; Утицај програма унапређења превенције и контроле крвнопреносивих инфекција на смањење професионалног ризика радника у здравству;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34529/Disertacija2637.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34529/Disertacija2637.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ns20081030djuric
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5362


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record