Show simple item record

The quadruple helix model as the basis of national innovation system

dc.contributor.advisorPenezić, Nenad
dc.contributor.otherPejanović, Radovan
dc.contributor.otherVidaković, Slobodan
dc.creatorJešić, Jelena S.
dc.date.accessioned2016-05-19T10:39:49Z
dc.date.available2016-05-19T10:39:49Z
dc.date.available2020-07-04T14:22:14Z
dc.date.issued2016-04-04
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5310
dc.identifier.urihttp://www.educons.edu.rs/node/4021sr
dc.description.abstractPredmet istraživanja doktorske disertacije pod nazivom Četvorostruki heliks model (Quadruple Helix Model) kao osnova nacionalnog inovacionog sistema jeste analiza odnosa između glavnih činilaca četvorostrukog heliks modela u Republici Srbiji, poredjenje trenutnog stanja ovih odnosa sa stanjem u drugim zemljama, ispitivanje mogućnosti i uslova za dalji razvoj ovog modela u funkciji ostvarivanja nacionalne/regionalne konkurentnosti i održivog privrednog razvoja Republike Srbije. Poseban akcenat u istraživačkom delu rada stavljen je na merenje i utvrđivanje stepena razvoja inovacionog kapaciteta Republike Srbije, u smislu vrste aktuelnih odnosa izmedju glavnih činilaca heliks modela. Uz činjenicu da su ispitivani odnosi u privredama razvijenih zemalja, u većoj meri vođeni sektorom privrede, dok su na drugom polu – privrede nerazvijenih zemalja, u kojima su ovi odnosi uglavnom podsticani od strane države. U delu rada koji je posvećen ovim razlikama, posebno su predstavljeni push i pull faktori, među kojima se nalazi većina nacionalnih privreda. Osnovni cilj rada je da potencira specifičnu anatomiju i fiziologiju – sintegraciju i sinterakciju modela četvorostrukog heliksa i da ukaže na najnovija teorijska i praktična nastojanja da se u ovaj koncept uključe i peta i šesta spirala – ekologija i politika (eng. Quintuple Helix Model i Hexable Helix Model) kao vitalne komponente u procesu kreiranja znanja i zahtevu održivog razvoja. Ovo istraživanje takođe ima za cilj da istakne važnost jasnog definisanja četvorostukog heliks modela i nacionalnog/regionalnog inovacionog sistema, kao fundamenata komplementarnih odnosa univerziteta, privrede, države i društva, i nužnost prepoznavanja dobrih primera implementacije inovacija i pozitivnih promena u institucionalnim strukturama i upravljanju. Značajno je, takođe, isticanje uticaja okruženja na navedene aktivnosti, uloge intelektualnih i ljudskih potencijala, kao i izvora finansiranja ove vrste saradnje, kao i identifikovanje neizbežnih problema do kojih dolazi prilikom formiranja ovih sintegrativnih odnosa.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет пословне економијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179015/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectekonomija zasnovana na znanjusr
dc.subjectnacionalni inovacioni sistemsr
dc.subjectčetvorostruki helix modelsr
dc.subjectdruštvo znanjasr
dc.subjectakademsko preduzetništvosr
dc.subjectpreduzetnički univerzitetsr
dc.subjectcivilno društvo.sr
dc.subject.classificationEkonomijasr
dc.titleModel četvorostruke spirale (quadruple helix model) kao osnova nacionalnog inovacionog sistemasr
dc.title.alternativeThe quadruple helix model as the basis of national innovation systemen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractПенезић, Ненад; Пејановић, Радован; Видаковић, Слободан; Јешић, Јелена С.;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62011/Jelena Jesic - doktorska disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62012/Jelena Jesic - izvestaj o oceni.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5310


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record