Show simple item record

Molecular and ultrastructural changes in fragmented preimplantation human embryos: relation to embryo arrest

dc.contributor.advisorKorać, Aleksandra
dc.contributor.otherTulić, Ivan
dc.contributor.otherOtašević, Vesna
dc.contributor.otherKorać, Bato
dc.creatorŠurlan, Lela R.
dc.date.accessioned2016-05-07T10:00:12Z
dc.date.available2016-05-07T10:00:12Z
dc.date.available2020-07-03T08:12:54Z
dc.date.issued2014-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2830
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5276
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11031/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1024946098
dc.description.abstractUvod: I pored visoko usavršenih tehnika vantelesne oplodnje morfološki savršeni embrioni nisu česta pojava. U kliničkoj praksi in vitro fertilizacije (IVF) oni u značajnoj proporciji dožive zastoj razvića ili pokažu morfološke nepravilnosti. U cilju postizanja viših stopa fertilizacije i dobijanja većeg broja kvalitetnih embriona u IVF centrima se, u uslovima standardizovane IVF kulture, temeljno prati razvoj IVF embriona, sprovodi njihovo ocenjivanje po kvalitetu. Fragmentacija embriona je veoma česta morfološka nepravilnost embriona i potvrđen znak snižene razvojne sposobnosti. Brojna populacija mitohondrija (Mt) ranih embriona je nosilac bioenergetskog potencijala i stecište signalnih puteva preživljavanja ćelija. Ove dve značajke su stoga odabrane za predmet istraživanja. U cilju što potpunijeg sagledavanja njihovog značaja za nastavak razvoja sprovedeno je ispitivanje na više nivoa: morfološkom, molekulskom i bioenergetskom. Primenom širokog raspona metoda: svetlosne, elektronske (TEM) i konfokalne mikroskopije, imunocitohemijske i transkripcione molekulske analize – na više nivoa su sagledane strukturne promene koje prate rano brazdanje i fragmentaciju, te povezivanje sa dinamikom i funkcionošću mitohondrija i sistema redoks ravnoteže embriona. Ispitivanje je odobreno i sprovedeno na suvišnim IVF embrionima, poklonjenim u naučno-istraživačke svrhe, po pribavljanju pisane saglasnosti obaveštenih pacijenata iz IVF programa. Rezultati sa diskusijom: Rani embrioni pokazali su značajne ultrastrukturne promene skopčane sa fragmentacijom, prvenstveno na endoplazminom retikulumu (ER) i mitohondrijama (Mt) i to pregrupisavanje, promene izgleda i blisku strukturnu vezu Mt sa ER često proširenih cisterni, koje su neretko zapremale veći deo fragmenata u vidu krupnih vakuola. Unutar embriona, po našim saznanjima prvi put, na TEM mikrografijama je pokazano postojanje i sekretovanje egzozoma, minijaturnih, membranskih vezikula – posrednika međućelijske komunikacije. Nadalje, primećeni su netipični kontakti jedra sa ER i Mt i potvrđeno postojanje više poznatih sistema uklanjanja i opravke oštećenih Mt (mitofagije, mitoptoze, fisije i fuzije...)...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173054/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectIVF embrionsr
dc.subjectIVF embryoen
dc.subjectfragmentacijasr
dc.subjectmitohondrijesr
dc.subjectmtDNKsr
dc.subjectendoplazmin retikulumsr
dc.subjectazot oksidsr
dc.subjectredoks ravnotežasr
dc.subjectoksidativna fosforilacijasr
dc.subjectkontrola kvalitetasr
dc.subjectfragmentationen
dc.subjectmitochondriaen
dc.subjectMtDNAen
dc.subjectendoplasmic reticulumen
dc.subjectnitric oxideen
dc.subjectred-ox balanceen
dc.subjectoxidative phosphorylationen
dc.subjectquality controlen
dc.titleMolekulske i ultrastrukturne promene tokom fragmentacije preimplatacionih humanih embriona: veza sa zastojem razvićasr
dc.titleMolecular and ultrastructural changes in fragmented preimplantation human embryos: relation to embryo arresten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКораћ, Aлександра; Оташевић, Весна; Тулић, Иван; Кораћ, Бато; Шурлан, Лела Р.; Молекулске и ултраструктурне промене током фрагментације преимплатационих хуманих ембриона: веза са застојем развића; Молекулске и ултраструктурне промене током фрагментације преимплатационих хуманих ембриона: веза са застојем развића;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2954/Lela_Surlan_Referat_BF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2953/Disertacija943.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record