Show simple item record

Influence of an early postoperative low-level laser treatment on the osseointegration of dental implants.

dc.contributor.advisorMarković, Aleksa
dc.contributor.otherČolić, Snježana
dc.contributor.otherDražić, Radojica
dc.contributor.otherMirković, Siniša
dc.creatorMandić, Borka B.
dc.date.accessioned2016-04-23T16:22:49Z
dc.date.available2016-04-23T16:22:49Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:00Z
dc.date.issued2015-05-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2773
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5178
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10938/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47609359
dc.description.abstractSavremena stomatološka praksa teži da skrati vreme potrebno za rehabilitaciju pacijenata, pa se tako i u implantologiji u sve većem broju indikacija nastoje primenjivati ubrzani protokoli ugradnje i opterećenja implantata. Istraživanja u ovoj oblasti su zbog toga usmerena na mogućnosti povećanja predvidljivosti ovakvih terapijskih modaliteta. Poseban problem predstavljaju lokalni ili sistemski faktori rizika koje prati otežano zarastanje. Unapređenje karakteristika samog implantata, uticaj na stanje kosti implantatnog ležišta i njenog potencijala za zarastanje, na mehaničku stabilnost i opterećenje implantata, kao i korišćenje adjuvantnih tretmana poput koštane augmentacije, osteogenih bioaktivnih molekula, pa i biofizičke stimulacije, u koju se svrstava i terapija laserom male snage, neke su od strategija kojima pokušavamo preduprediti eventualne komplikacije implantatne terapije i učiniti je predvidljivijom. Budući da brojna istraživanja ukazuju na stimulatorno dejstvo primene lasera male snage u regeneraciji koštanog tkiva, uticajem na ćelijsku proliferaciju, diferencijaciju i adheziju, od značaja bi bilo ispitati da li i u kojoj meri benefit ove neinvazivne terapijske metode postoji i u kompleksnom i relativno sporom procesu oseointegracije dentalnih implantata. Tako su definisani ciljevi ovog istraživanja: 1) Ispitati uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na stabilnost dentalnih implantata ugrađenih u kost male gustine; 2) Ispitati uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na aktivnost alkalne fosfataze u periimplantatnoj tečnosti dentalnih implantata ugrađenih u kost male gustine; 3) Ispitati uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na rani uspeh oseointegracije dentalnih implantata ugrađenih u kost male gustine...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectterapija laserom male snagesr
dc.subjectlow-level laser therapyen
dc.subjectalkalna fosfatazasr
dc.subjectmala gustina kostisr
dc.subjectoseointegracijasr
dc.subjectsamourezujući implantatisr
dc.subjectlow-density boneen
dc.subjectosseointegrationen
dc.subjectself-tapping implantsen
dc.subjectalkaline-phosphataseen
dc.titleUticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na oseointegraciju implantatasr
dc.titleInfluence of an early postoperative low-level laser treatment on the osseointegration of dental implants.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-ND
dcterms.abstractМарковић, Aлекса; Чолић, Сњежана; Дражић, Радојица; Мирковић, Синиша; Мандић, Борка Б.; Утицај примене ласера мале снаге у раном постоперативном периоду на осеоинтеграцију имплантата; Утицај примене ласера мале снаге у раном постоперативном периоду на осеоинтеграцију имплантата;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15932/Mandic_Borka_B.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15931/Disertacija809.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15932/Mandic_Borka_B.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15931/Disertacija809.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5178


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record