Show simple item record

The association between oxidative stress, inflammation and cardiovascular risk factors in obese postmenopausal women

dc.contributor.advisorMatić, Marija
dc.contributor.otherVasiljević, Nađa
dc.contributor.otherSimić, Tatjana
dc.contributor.otherMacut, Đuro
dc.contributor.otherKotur-Stevuljević, Jelena
dc.creatorKlisić, Aleksandra N.
dc.date.accessioned2016-04-10T11:24:19Z
dc.date.available2016-04-10T11:24:19Z
dc.date.available2020-07-03T08:55:38Z
dc.date.issued2015-07-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2747
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5097
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10893/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512263092
dc.description.abstractUvod: Oksidativni stres i inflamacija, koji postoje kod gojaznih osoba, mogu imati važnu ulogu u nastanku kardiovaskularnih bolesti koje su vodeći uzrok smrtnosti u ovoj populaciji. Međutim, priroda odnosa između gojaznosti, oksidativnog stresa i inflamacije ostaje i dalje otvoreno pitanje. Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita postojanje razlike u nivou markera inflamacije i parametara oksidativnog stresa kod gojaznih žena u postmenopauzi u odnosu na normalno uhranjene, kao i da se ispita povezanost oksidativnog stresa i inflamacije sa kardiovaskularnim faktorima rizika kod gojaznih žena u postmenopauzi. Metode: U ovom istraživanju izvedena je studija slučajeva i kontrola u koju je bilo uključeno 100 gojaznih žena u postmenopauzi i 50 normalno uhranjenih žena u istom periodu. Svim ispitanicama su izvršena antropometrijska merenja koja su obuhvatila merenje telesne visine, telesne mase i obima struka. Indeks telesne mase je izračunat kao količnik telesne mase izražene u kilogramima i kvadrata telesne visine izražene u metrima (kg/m2). Određivani su sledeći biohemijski parametri: glukoza, insulin, HOMA-IR, lipidni status, pokazatelji bubrežne funkcije, markeri inflamacije, markeri oksidativnog stresa, polni hormone i globulin koji vezuje polne hormone (SHBG). Statistička obrada podataka izvršena je primenom SPSS statističkog programskog paketa. Rezultati: Gojazne ispitanice u postmenopauzi su imale blago povišenu aktivnost superoksid dismutase (SOD) (p>0,05) i značajno veći nivo mokraćne kiseline (p<0,001), kao i značajno nižu aktivnost glutation peroksidaze (GPx) (p<0,05) u odnosu na normalno uhranjene žene. Kod gojaznih žena u postmenopauzi aktivnost GPx je korelirala sa telesnom masom (p<0,05), a izmenjena aktivnost GPx i SOD je korelirala sa nivoom FSH kod ovih žena (p<0,05)...sr
dc.description.abstractIntroduction: Oxidative stress and inflammation reported in obesity may have important role in cardiovascular disease which is the leading cause of death in this population. However, the nature of relation between obesity, oxidative stress, and inflammation is still an open question. Aim: The aim of this study was to examine the difference between inflammation and oxidative stress markers in normal weight and obese postmenopausal women, as well as to investigate the association between oxidative stress, inflammation and cardiovascular risk factors in obese postmenopausal women. Methods: A total of 100 overweight/obese postmenopausal women and 50 age-matched normal weight controls were included in this case-control study. Anthropometric parameters: height, weight and waist circumference (WC) were measured, and body mass index was calculated as weight in kilograms divided by height in meters squared (kg/m2) in all participants. Biochemical parameters: glucose, insulin, HOMA-IR, lipid profile, kidney function markers, inflammation markers, oxidative stress markers, sex hormones, as well as sex-hormone binding globuline level (SHBG). Statistical analysis was performed using SPSS statistical package. Results: Obese postmenopausal women had slightly higher superoxide dismutase (SOD) activity (p>0.05) and higher serum uric acid level (p<0.001), but lower gluthatione peroxide (GPx) activity (p<0.05), as compared with the normal weight postmenopausal women. In obese postmenopausal women GPx positively correlated with body weight (p<0.05), while both GPx and SOD activity correlated positively with FSH (p<0.05). Moreover, anthropometric parameter (WC), and kidney function markers (cystatin C and estimated glomerular filtration rate) were independent predictors of uric acid level (p<0.001) in obese postmenopausal women...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectgojaznostsr
dc.subjectobesityen
dc.subjectinflamacijasr
dc.subjectmenopauzasr
dc.subjectoksidativni stressr
dc.subjectkardiovaskularni faktori rizikasr
dc.subjectinflammationen
dc.subjectmenopauseen
dc.subjectoxidative stressen
dc.subjectcardiovacular risk factorsen
dc.titlePovezanost oksidativnog stresa i stepena inflamacije sa kardiovaskularnim faktorima rizika u populaciji gojaznih žena u postmenopauzisr
dc.titleThe association between oxidative stress, inflammation and cardiovascular risk factors in obese postmenopausal womenen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМатић, Марија; Васиљевић, Нађа; Симић, Татјана; Мацут, Ђуро; Котур-Стевуљевић, Јелена; Клисић, Aлександра Н.; Повезаност оксидативног стреса и степена инфламације са кардиоваскуларним факторима ризика у популацији гојазних жена у постменопаузи; Повезаност оксидативног стреса и степена инфламације са кардиоваскуларним факторима ризика у популацији гојазних жена у постменопаузи;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11564/Disertacija754.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11565/Aleksandra_KIisic_Izvestaj_Komisije_MDF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record