Show simple item record

Radon migration from building materials and development of software for modelling and mapping

dc.contributor.advisorСтевовић, Светлана
dc.contributor.otherПолавдер, Светлана
dc.contributor.otherМијуца, Дубравка
dc.contributor.otherИлић, Марина
dc.contributor.otherТодоровић, Драгана
dc.creatorНиколић, Младен Д.
dc.date.accessioned2016-04-08T12:28:12Z
dc.date.available2016-04-08T12:28:12Z
dc.date.available2020-07-04T15:24:49Z
dc.date.issued2016-03-09
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5085
dc.description.abstractЖиви организми на површини Земље стално су изложени природном зрачењу, које може бити космичког и земаљског порекла. Људи могу бити озрачени на два начина: екстерно, када радиоактивне супстанце озрачују организам споља, и интерно, када се радиоактивне супстанце у организам унесу инхалацијом, те ингестијом, путем хране и воде. Истраживања вршена последњих деценија показују да у нормалним условима преко 70% укупне годишње дозе зрачења коју становништво прими потиче од природних извора јонизујућег зрачења, при чему је 40% условљено инхалацијом и ингестијом природног радиоактивног гаса, радона (222Rn), односно његових потомака. Изузетно је важно мерити концентрацију активности радона у затвореним просторијама зато што данашње људске активности ( смањење природне вентилације у циљу уштеде енергије, коришћење рециклираних отпадних материјала у грађевинске сврхе, тенденција да човек већи део свог дана проводи у затвореној просторији), доводе до потенцијалне изложености човека радону и његовим краткоживећим потомцима. Истраживања су потврдила да је радон одговоран за преко 20.000 смртоносних случајева оболелих од канцера плућа годишње у ЕУ, тј. за око 9% свих смртних случајева условљених канцером плућа. Главни извор присуства радона у затвореној просторији је земљиште испод посматране просторије; међутим, неки грађевински материјали такође могу значајно утицати на повећање концентрације активности радона у затвореним просторијама. У овој дисертацији експериментално су утврђене стопе ексхалације 40 врста гранита комерцијално доступних на тржишту Србије, као и разних других материјала који се користе у Србији. За потребе истраживања конструисана је специјална апаратура, која, поред одређивања степена ексхалације, има и посебне додатке за одређивање дифузије радона кроз разне грађевинске материјале. Активним и пасивним методама, дугорочно и краткорочно, вршена су експериментална истраживања миграције радона на терену у атомским склоништима. Овим методама обухваћен је сет експериманталних испитивања миграције радона, и то: утицај вентилације на концентрацију радона, просторна дистрибуција радона, висинкса дистрибуција радона, као и дневно-ноћне варијације концентрације радона. На основу добијених експериманталних података, поставком одређених резиденцијалних сценарија вршене су естимације концентрације радона у резиденцијалним и радним просторијама. Коришћењем познатих дозиметријских модела вршене су процене озрачивања живих организама. У циљу олакшавања рачунања доза, конструисана је специјална PHP/MSQL интернет платформа за израчунавање дозе за различите улазне параметре, као и за мапирање радона.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине (ФЕЗС)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectрадонsr
dc.subjectексхалацијаsr
dc.subjectграђевински материјалsr
dc.subjectдозиметријаsr
dc.subjectweb програмирањеsr
dc.titleМиграција радона из грађевинских материјала и израда софтвера за моделовање и мапирањеsr
dc.title.alternativeRadon migration from building materials and development of software for modelling and mappingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractStevović, Svetlana; Polavder, Svetlana; Mijuca, Dubravka; Ilić, Marina; Todorović, Dragana; Nikolić, Mladen D.; MIGRACIJA RADONA IZ GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I IZRADA SOFTVERA ZA MODELOVANjE I MAPIRANjE;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63035/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63036/izvestaj.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5085


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record