Show simple item record

Production performance of broilers and laying hens fed mixtures with different share of raw soybean grain

dc.contributor.advisorJokić, Živan
dc.contributor.otherPavlovski, Zlatica
dc.contributor.otherVitorović, Duško
dc.contributor.otherLukić, Miloš
dc.contributor.otherĐermanović, Vladan
dc.creatorPetričević, Veselin D.
dc.date.accessioned2016-04-03T17:36:46Z
dc.date.available2016-04-03T17:36:46Z
dc.date.available2020-07-03T09:00:09Z
dc.date.issued2015-02-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2709
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5059
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10843/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47650575
dc.description.abstractIspitivan je uticaj ishrane živine smešama koje sadrže dve sorte soje domaće selekcije, od kojih je jedna sa smanjenim sadržajem tripsin inhibitora (TI) dok druga sadrži standardni nivo TI, i nivoa sirovog zrna soje obe sorte u završnim smešama za ishranu brojlerskih pilića i u ishrani kokoši nosilja na proizvodne rezultate, kvalitet pilećeg mesa i kvalitet jaja. Ogledi su izvedeni po principu dvofaktorijalnih, pri čemu je ogled sa brojlerskim pilićima imao 10 tretmana ishrane (2 sorte x 5 nivoa sirovog zrna soje) i 200 pilića po tretmanu, a ogled sa nosiljama 8 tretmana (2 sorte x 4 nivoa sirovog zrna soje) i 64 nosilje po tretmanu. Ogled sa brojlerskim pilićima izveden je u poslednjoj nedelji tova, pri čemu je svakodnevno evidentirana količina utrošene hrane i mortalitet. Na kraju oglednog perioda (42. dana) izvršeno je merenje telesnih masa pilića, utvrđivanje prirasta, konzumacije i konverzije hrane. Metodom slučajnog uzorka iz svake grupe žrtvovano je po 12 pilića (6 muških i 6 ženskih) u cilju dobijanja klaničnih pokazatelja, kvaliteta mesa i mase i udela pankreasa. U toku 9 nedelja istraživanja kod kokoši nosilja, svakodnevno je praćena nosivost i pojava defektnih jaja, periodično (na svakih 7 dana) utvrđen je utrošak hrane i spoljašnji i unutrašnji kvalitet jaja. Na kraju ogleda izvršeno je merenje telesnih masa nosilja i utvrđivanje prirasta. Metodom slučajnog uzorka iz svake grupe izdvojeno je po 6 nosilja, koje su žrtvovane u cilju utvrđivanja mase i udela pankreasa. Dobijeni rezultati u ogledu sa brojlerskim pilićima su pokazali da se sa povećanjem učešća sirovog zrna soje u smešama, postepeno smanjivala završna telesna masa. Učešće sirove soje u smešama od 15% i 20% kod obe sorte uticalo je na značajno smanjenje telesne mase. Konverzija hrane je bila statistički značajno bolja kod pilića hranjenih smešama koje sadrže soju sa nižim nivoom TI. Mortalitet brojlerskih pilića nije bio pod značajnim uticajem ispitivanih faktora. Udeli abdominalne masti, grudi i karabataka, hemijski i aminokiselinski sastav belog i tamnog mesa nisu bili pod uticajem ispitivanih faktora, a sa povećanjem koncentracije TI u obrocima brojlerskih pilića postepeno se povećava masa i udeo pankreasa...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbrojlerisr
dc.subjectdrumsticksen
dc.subjectnosiljesr
dc.subjectishranasr
dc.subjectsirova sojasr
dc.subjecttripsin inhibitorisr
dc.subjectpankreassr
dc.titleProizvodni rezultati tovnih pilića i kokoši nosilja hranjenih smešama sa različitim učešćem sirovog zrna sojesr
dc.titleProduction performance of broilers and laying hens fed mixtures with different share of raw soybean grainen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈокић, Живан; Павловски, Златица; Виторовић, Душко; Лукић, Милош; Ђермановић, Владан; Петричевић, Веселин Д.; Производни резултати товних пилића и кокоши носиља храњених смешама са различитим учешћем сировог зрна соје; Производни резултати товних пилића и кокоши носиља храњених смешама са различитим учешћем сировог зрна соје;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12743/Veselin_Petricevic_referat_PF-23265.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12742/Disertacija708.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5059


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record