Show simple item record

dc.contributor.advisorJanković, Ljiljana
dc.contributor.otherČakić, Saša
dc.contributor.otherHadži-Mihailović, Miloš
dc.contributor.otherMagić, Zvonko
dc.creatorStanimirović, Dragan
dc.date.accessioned2016-03-26T09:21:42Z
dc.date.available2016-03-26T09:21:42Z
dc.date.available2020-07-03T09:13:55Z
dc.date.issued2014-07-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2672
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5020
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10777/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47556623
dc.description.abstractUvod. Oral lihen planus (OLP) predstavlja hroničnu inflamatornu bolest oralne mukoze sa nepotpuno rasvetljenom etiologijom. Bolest pogađa oko 2-4% svetske populacije i češće se javlja kod žena. Faktori koji su asocirani sa nastankom OLP-a su: stres, dentalni materijali, dijabetes, autoimunske bolesti, prisustvo Candida albicans, Helicobacter pylori, Hepatitis C virus itd. Prethodne studije sprovedene unutar porodice su ukazale na postojanje genetičke predispozicije za razvoj OLP-a. Dodatno, OLP se često smatra i premalignom oralnom lezijom, iako je asocijacija sa nastankom oralnog karcinoma kontroverzna prema literaturnim podacima. Receptori slični Toll-u (Engl. Toll-Like Receptors - TLRs) predstavljaju veliku klasu receptora koji su uključeni u urođeni i adaptivni imuni odgovor. TLRs vezuju brojne egzogene i endogene antigene prepoznavanjem konzervisanih molekularnih obrazaca patogena (Engl. Pathogen Associated Molecular Patterns - PAMPs. Nakon aktivacije TLR, pokreću se nishodni molekulli u signalnom putu, što dovodi do ekspresije pro-inflamatornih gena. Prethodne studije su ukazale na značajnu ulogu koju TLR receptori imaju u patogenezi infekcije, inflamacije, oštećenja tkiva i nastanka kancera. U TLR genima je identifikovan veliki broj polimorfizama nukleotidne sekvence (Engl. Single Nucleotide Polymorphism – SNP). Moglo bi se pretpostaviti da polimorfizmi mogu uticati na funkcionalnost TLR receptora i povišavati/snižavati rizik za nastanak hronične infekcije. Kako je oralna mukoza direktno izložena mikroorganizmima koji mogu biti prepoznati od strane TLRova, prisustvo SNP-ova u TLR genima bi moglo imati važnu ulogu u patogenezi oralnog lihen planusa. Cilj. Cilj ove doktorske disertacije je bilo utvrđivanje postojanja asocijacije između polimorfizama TLR2 (rs3804099), TLR3 (rs3775291, rs5743312), TLR4 (rs4986791, rs4986790) i CD14 (rs2569190) gena sa rizikom za razvoj i kliničkim formama oralnog lihen planusa, kao i etiološkim faktorima. Dodatno, cilj je bila i identifikacija haplotipskih blokova u studijskoj grupi i asocijacije između registrovanih haplotipova sa rizikom za nastanak oralnog lihen planusa...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectOralni lihen planussr
dc.subjectoral lichen planusen
dc.subjectsingle nucleotide polymorphismusen
dc.subjectTLRsen
dc.subjectCd14en
dc.subjectpolimorfizmi nukeotidne sekvencesr
dc.subjectTLRsr
dc.subjectCD14sr
dc.titleUdruženost poliformizma gena TLRs 2,3,4 i CD14 kod bolesnika sa oralnim lihen planusom (OLP)sr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈанковић, Љиљана; Чакић, Саша; Хаджи-Михаиловић, Милош; Магић, Звонко; Станимировић, Драган; Удруженост полиформизма гена ТЛРс 2,3,4 и ЦД14 код болесника са оралним лихен планусом (ОЛП); Удруженост полиформизма гена ТЛРс 2,3,4 и ЦД14 код болесника са оралним лихен планусом (ОЛП);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15900/Disertacija664.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15900/Disertacija664.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5020


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record