Show simple item record

dc.contributor.advisorJovanović, Predrag
dc.contributor.otherCvetković, Tatjana
dc.contributor.otherMilenković, Svetislav
dc.contributor.otherPešić, Milica
dc.contributor.otherStanković-Babić, Gordana
dc.creatorCekić, Sonja P.
dc.date.accessioned2016-03-20T17:05:31Z
dc.date.available2016-03-20T17:05:31Z
dc.date.available2020-07-03T16:06:49Z
dc.date.issued2015-03-13
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4994
dc.identifier.urihttp://eteze.ni.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2591
dc.identifier.urihttps://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:1033/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70052&RID=1025224941
dc.description.abstractCilj studije: Cilj sprovedene studije bio je utvrĎivanje povezanosti standardnih biomarkera inflamacije kao što su sedimentacija, fibrinogen, C-reaktivni protein, holesterol i njegove frakcije trigliceridi kao i novog biomarkera inflamacije hitinaza 3 protein 1 u krvi ispitanika u pacijenata sa različitim stadijumom dijabetesne retinopatije. Metode: U krvi svih ispitanika odreĎivani su standardni biohemijski parametri (glikemija, holesterol i njegove frakcije, trigliceridi, HbA1c, urea, kreatinin), standardni biomarkeri inflamacije (sedimentacija, fibrinogen, C-reaktivni protein), i hitinaza 3 protein 1, nov biomarker inflamacije. Intenzitet oksidativnog stresa pratili smo odreĎivanjem vrednosti produkata uznapredovale oksidacije proteina, TBA-reagujućih substanci i ukupnih SH grupa. Dobijeni rezultati obraĎivani su statističkim programom, Sigma stat verzija 3,5. Korišćeni su Mann-Whitney Rank Sum Test i Studentov t test. Digitalne slike očnog dna ispitanika, blagom neproliferativnom dijabetesnom retinopatijom i teškom preproliferativnom su podeljene u pet različitih zona, koncentričnih, sa centrom na optičkom disku. Nakon morfološke analize digitalne fotografije su dodatno kvantitativno analizirane uz pomoću sistema za procesiranje i analizu digitalne slike ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/). Statistički paket SPSS verzija 16 je korišćena za statističku analizu dobijenih rezultata. One Way ANOVA je korišćena za utvrĎivanje statističke zanačajnosti Dodatne razlike izmeĎu tri grupe ispitanika analizirane su pomoću Tukey’s i Games-Howell post hoc testova. Rezultati: Redukcija broja krvnih sudova i povećanje njihovog spoljašnjeg dijametra, uočeno je na očnom dnu sa progresijom dijabetesne retinopatije. Parametri sistemske inflamacije bili su statistički značajno viši u ispitanika sa dijabetesom i retinopatijom. Zaključak: Morfometrijska analiza dijametra i broja krvnih sudova na digitalnim fotografijama očnog dna može biti značajna za skrining dijabetesne retinopatije. Parametri inflamacije kao što su C reaktivni protein, hitinaza 3 protein 1 i parametri oksidativnog stresa su značajni za nastanak i napredovanje dijabetesne retinopatije.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Нишу, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Нишуsr
dc.subjectdijabetesna retinopatijasr
dc.subjectdiabetic retinopathyen
dc.subjectbiomarkeri inflamacijesr
dc.subjectYKL-40sr
dc.subjectkrvni sudovi retinesr
dc.subjectbiomarkers of inflammationen
dc.subjectYKL-40en
dc.subjectretinal vesselsen
dc.titleMorfometrijska analiza promena na očnom dnu osoba sa dijabetesnom retinopatijom i njihova korelacija sa biomarkerima inflamacijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић, Предраг; Пешић, Милица; Цветковић, Татјана; Станковић-Бабић, Гордана; Миленковић, Светислав; Цекић, Соња П.; Морфометријска анализа промена на очном дну особа са дијабетесном ретинопатијом и њихова корелација са биомаркерима инфламације; Морфометријска анализа промена на очном дну особа са дијабетесном ретинопатијом и њихова корелација са биомаркерима инфламације;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/53033/Disertacija626.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/53034/Cekic_Sonja_P.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record