Show simple item record

Automatic processing of legal text in Serbian language

dc.contributor.advisorKrstev, Cvetana
dc.contributor.otherVraneš, Aleksandra
dc.contributor.otherĆorić, Božo
dc.contributor.otherMilovanović, Dobrosav
dc.contributor.otherVitas, Duško
dc.creatorVasiljević, Nebojša
dc.date.accessioned2016-03-20T16:59:54Z
dc.date.available2016-03-20T16:59:54Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:40Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2606
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4968
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10687/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47175439
dc.description.abstractПредмет истраживања у овој докторској дисертацији су посебна језичка правила у текстовима прописа на српском језику која се могу изразити методама рачунарске лингвистике, са циљем да се на теоријском нивоу створи основа за развој софтверских алата за обраду текстова прописа и да се испитају конкретне могућности имплементације. Истраживање посебно обухвата: 1. опис општих језичких способности правног језика на основу припремљеног корпуса и расположивих језичких ресурса; 2. прецизан опис методама рачунарске лингвистике посебних језичких правила која се користе у прописима; 3. имплементацију синтаксне анализе текста прописа, као почетне фазе за посбне обраде; 4. израду експерименталних софтверских алата заснованих на претходном, као и анализу могућности примене таквих и сличних решења...sr
dc.description.abstractThe subject of the research presented in this dissertation concerns specific language rules in legislative texts in the Serbian language that can be expressed by computational linguistics methods with the goal to build foundations, on a theoretical level, for the development of legislative text software tools, and to examine concerne implementation possibilities. The research specifically covers: 1. description of the general lingual characteristics of legal language based on the prepared corpus and the available language resource; 2. precise description, by computational linguistic methods, specific language rules that are used in legislation; 3. legislative text parser implementation, as common initial phase of more specific processing; development of experimental software tools based on the above, as well as an analysis of implementation possibilities of these and similar solutions...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрачунарска лингвистикаsr
dc.subjectcomputational linguisticsen
dc.subjectnatural language processingen
dc.subjectlegislative languageen
dc.subjectSerbian languageen
dc.subjectlocal grammarsen
dc.subjectelectronic dictionaryen
dc.subjectобрада природног језикаsr
dc.subjectјезик прописаsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectлокалне граматикеsr
dc.subjectелектронски речникsr
dc.titleАутоматска обрада правних текстова на српском језикуsr
dc.titleAutomatic processing of legal text in Serbian languageen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстев, Цветана; Вранеш, Aлександра; Ћорић, Божо; Миловановић, Добросав; Витас, Душко; Васиљевић, Небојша; Automatska obrada pravnih tekstova na srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31766/Vasiljevic_Nebojsa.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31765/Disertacija580.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31766/Vasiljevic_Nebojsa.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31765/Disertacija580.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4968


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record