Show simple item record

Žiča diocese of the midle ages

dc.contributor.advisorVeselinović, Andrija
dc.contributor.otherPopović, Radomir
dc.creatorDanilović, Dragoljub V.
dc.date.accessioned2016-03-20T16:59:06Z
dc.date.available2016-03-20T16:59:06Z
dc.date.available2020-07-03T10:02:18Z
dc.date.issued2015-04-03
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4965
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2638
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10731/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47646735
dc.description.abstractНедовољно познавање средњовековне историје, а посебно историје Цркве Христове, је узрок различитих стереотипа и пројекције модерног доба на средњи век. У тој чињеници проналазимо основни подстрек за овај истраживачки рад који се бави проучавањем средњевековног периода историје Жичке Архиепископије, њене епархије и области око реке Западне Мораве. Разумевање средњовековне историје подразумева добро знање историјата Српске православне Цркве. Центар Архиепископије се често премештао, због специфичног историјско географског положаја Жичке епархије. Без обзира на то што је био у Пећком манастиру, иначе метоху манастира Жиче, архиепископ никада није трајно напустио задужбину краља Стефана Првовенчаног и архиепископа Саве I. Од 1220/1221. године манастир Жича је био архијерејски центар, али и место најважнијих државних и црквених збивања где су се доносиле саборне одлуке у духу симфоничне заједнице. Проучавајући живот Архиепископије, Жичке епархије, архиепископског властелинства и области Западне Мораве од 13. до 16. века, настојали смо да осветлимо стране историјског периода, који се међу историчарима често назива „мрачно доба”.sr
dc.description.abstractNot knowing medieval history enough, especially the history of the Church of Christ, is the cause of different stereotypes and various modernistic views of the middle ages. That's the reason why this research paper covers the middle and early new age development of the Arhibishopric of Ţiča, its eparchy and the area around West Morava. The understanding of medieval history entails a well – versed knowledge of the Serbian Orthodox Church, which is in fact the primary goal of this research. The center of the Archibichopric changed often due to the specific geo – historical location of the Eparchy of Ţiča. Nevertheless when the Arhibishopric was set in Peć Monastery, which was the land of Ţiča Monastery, the endowment of king Stefan Prvovenčani and Archibishop Sava I was never neglected. From 1220 / 1221 the Ţiča Monastery has been the archpriest center, but also the location of major Church and State assemblies, where decisions were made in the spirit of community and congregation. Styding the lives of the Archibishopric, the Eparchy, the Archibishopric seignory and the West Morava area from the beginning of XIII to XVI century sheds light upon the endless pages of the period which historians see as 'dark'.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАрхиепископијаsr
dc.subjectArhibishopricen
dc.subjectепархијаsr
dc.subjectСрпска православна Цркваsr
dc.subjectархиепископsr
dc.subjectпатријархsr
dc.subjectвластелинствоsr
dc.subjectепархијско властелинствоsr
dc.subjectселаsr
dc.subjectпланинеsr
dc.subjecteparchyen
dc.subjectSerbian Orthodox Churchen
dc.subjectarchbishopsen
dc.subjectpatriarchsen
dc.subjectseignoryen
dc.subjectdiocesan landen
dc.subjectvillagesen
dc.subjectmountainsen
dc.titleЖичка епископија у средњем векуsr
dc.titleŽiča diocese of the midle agesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractВеселиновић, Aндрија; Поповић, Радомир; Даниловић, Драгољуб В.; Žička episkopija u srednjem veku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27222/Disertacija609.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27223/Dragoljub Danilovic_referat_FZF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record