Show simple item record

Education as a factor in the quality of leisure of adults

dc.contributor.advisorKačavenda-Radić, Nada
dc.contributor.otherMitić, Dušan
dc.contributor.otherPejatović, Aleksandra
dc.creatorNikolić Maksić, Tamara
dc.date.accessioned2016-03-20T16:59:00Z
dc.date.available2016-03-20T16:59:00Z
dc.date.available2020-07-03T10:01:57Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4950
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2582
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10656/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514694828
dc.description.abstractCilj istraživanja je ispitivanje povezanosti dva kompleksna fenomena: obrzovanja odraslih, s jedne strane, i kvaliteta njihovog slobodnog vremena, sa druge. Zanimalo nas je da li ta povezanost postoji, u kom stepenu, kao i kakva je ta povezanost. Pritom smo obrazovanje kao činilac posmatrali dvodimenzionalno: kao determinantu i kao konstitutivni element kvaliteta slobodnog vremena. Obrazovanje smatramo značajnom determinantom kvaliteta slobodnog vremena, s obzirom na činjenicu da mnoge obrazovne karakteristike i obeležja odraslog čoveka određuju njegovo slobodno vreme. U tom smislu, u okviru ovog istraživanja, tragali smo za onim elementima obrazovanja koji se mogu javiti i delovati kao činilac kvaliteta slobodnog vremena. Istovremeno, obrazovanje posmatramo i kao sastavni deo kvaliteta slobodnog vremena. K ao n jegov s astavni e lement, o brazovanje č ini d eo sadržaja slobodnog vremena, pa je ujedno i aktivnost slobodnog vremena po sebi, ali i sastavni deo drugih aktivnosti u slobodnom vremenu. S obzirom na to da čini deo slobodnog vremena, opravdano je pretpostaviti da čini i sastavni deo doživljaja njegovog kvaliteta. Zbog toga smo istraživanjem obuhvatili 520 odraslih ispitanika koji su upisani i participiraju u organizovanim oblicima dokoličarskog obrazovanja, do kojih smo došli preko institucija i organizacija koje realizuju takve programe. U istraživanju, koje je teorijsko-empirijskog karaktera, koristili smo neeksperimentalnu deskriptivnu metodu i podatke prikupili putem tehnika anketiranja i skaliranja, te na taj način došli do podataka o statusu i strukturi fenomena obuhvaćenih istraživanjem i zaključivali o njihovoj povezanosti. Opšti zaključak istraživanja je da su veze između obrazovanja i slobodnog vremena odraslih kompleksne, međuzavisne i interferirajuće. Istraživanje je potvrdilo ranije nalaze andragoških istraživanja obrazovanja i slobodnog vremena, naročito one koji govore o visokom stepenu samopotvrđivanja odraslih u slobodnom vremenu i pridavanju značaja slobodnom vremenu, kao i postojanja potrebe kod odraslih da se obrazuju za slobodno vreme, p a i o nih koji se tiču povezanosti postojanja pozitivne veze upravo između obrazovne pripremljenosti za korišćenje slobodnog vremena i samopotvrđivanja u njemu. Takođe, u istraživanju se ističu rezultati koji govore o postojanju pozitivne povezanosti između konzistentnosti željenog i aktuelnog ponašanja u pogledu sadržaja obrazovanja i opšte procene kvaliteta slobodnog vremena, zatim između intenziteta obrazovne pripremljenosti i procene doprinosa obrazovanja samopotvrđivanju u slobodnom vremenu, kao i između nivoa formalnog obrazovanja i procene doprinosa obrazovanja kvalitetu slobodnog vremena. Mogli smo konstatovati da takvi nalazi otvaraju nova pitanja i teme za dalja istraživanja, kako u pogledu drugih relevantnih veza i odnosa, tako i u pogledu produbljivanja dobijenih rezultata i nalaza, dok ujedno predstavljaju solidnu osnovu za unapređivanje andragoške prakse u slobodnom vremenu odraslih.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179060/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectobrazovanje odraslihsr
dc.subjectadult educationen
dc.subjectslobodno vremesr
dc.subjectkvalitet slobodnog vremenasr
dc.subjectdokoličarsko obrazovanje odraslihsr
dc.subjectleisureen
dc.subjectleisure qualityen
dc.subjectleisure education of adultsen
dc.titleObrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog vremena odraslihsr
dc.titleEducation as a factor in the quality of leisure of adultsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКачавенда-Радић, Нада; Митић, Душан; Пејатовић, Aлександра; Николић Максић, Тамара; Образовање као чинилац квалитета слободног времена одраслих; Образовање као чинилац квалитета слободног времена одраслих;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27112/Disertacija561.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27113/Nikolic-Maksic_Tamara_V.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record