Show simple item record

Significance of non-invasive methods for the diagnosis of endometriosis compare to invasive methods

dc.contributor.advisorLazović-Radonjić, Gordana
dc.contributor.otherStefanović, Aleksandar
dc.contributor.otherVidaković, Snežana
dc.contributor.otherTulić, Ivan
dc.creatorAćimović, Milena
dc.date.accessioned2016-03-20T16:49:41Z
dc.date.available2016-03-20T16:49:41Z
dc.date.available2020-07-03T08:56:03Z
dc.date.issued2015-11-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2612
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4934
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10697/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47638543
dc.description.abstractCilj: Dijagnostika endometrioze je delikatna i složena, danas je zlatni standard u dijagnostici endoemtrioze laparoskopija uz patohistološku potvrdu. Laparoskopija predstavlja invazivnu dijagnostičku proceduru, koja podrazumeva uvodjenje pacijentkinje u opštu anesteziju, kao i veliko hirurško iskustvo. Ogroman broj kliničkih i bazičnih studija fokusiran je na otkrivanju neinvazivnih dijagnostičkih postupaka, koji bi omogućili postavljanje dijagnoze, tako da bi invazivne metode bile rezervisane samo za one pacijente kojima istovremeno treba i operativni tretman. Glavni ciljevi ovog rada su: 1) Ispitati pojedinačnu i kombinovanu vrednost biomarkera (CA125, CA19.9, CEA, mRNA za Survivin, mRNA za VEGF) u odnosu na dijagnozu endometrioze i 2) Ispitati pouzdanost kombinacije ovih pet biomarkera i transvaginalnog ulratzvučnog pregleda u postavljanju dijagnoze endometrioze. Metodologija: Ovo istraživanje predstavlja prospektivnu studiju preseka koja analizira značaj neinvazivnih metoda dijagnostike endometrioze u odnosu na invazivne procedure. Studija je obuhvatila 40 pacijentkinja kojima je zbog sumnje na postojanje endometrioze uradjena dijagnostička laparoskopija sa patohistološkom analizom u jednogodišnjem periodu od 2012.godine do 2013.godine, u Ginekološko akušerskoj klinici Kliničkog centra u Beogradu i na odeljenju Ginekologije Opšte bolnice u Užicu. Nakon završene patohistološke analize i na osnovu vrednosti serumskih biomarkera pacijentkinje će biti podeljene u dve grupe: Grupa A – pacijentkinje kod kojih je verifikovano prisustvo endometrioze 6 Grupa B – pacijentkinje kod kojih je isključeno prisustvo endometrioze, one bi predstavljale KONTROLNU GRUPU ove studije ...sr
dc.description.abstractObjective: Diagnosis of endometriosis is a delicate and complex. The gold standard in the diagnosis of endometriosis is a laparoscopy with histopathological confirmation. Laparoscopy is the invasive diagnostic procedure, which involves the introduction of the patient in general anesthesia, as well as extensive surgical experience. A huge number of clinical and basic studies focused on detection of non-invasive diagnostic procedures that would facilitate the diagnosis, so that invasive methods were reserved only for those patients who also need and surgical treatment. The main objectives of this study were: 1) to examine the individual and combined value of biomarkers (CA125, CA19.9, CEA, Survivin mRNA, mRNA for VEGF) in relation to the diagnosis of endometriosis and 2) to examine the reliability of the combination of these five biomarkers and transvaginal ultrasound in the diagnosis of endometriosis. Methodology: This study is a prospective study that analyzes the importance of noninvasive methods of diagnosis of endometriosis compared to invasive procedures. The study included 40 patients undergoing laparoscopy for suspected endometriosis with histopathologic analysis in the one-year period from 2012 to 2013, in the departments of Gynecology and Obstetrics of the Medical Center Uzice and Clinical Center of Serbia...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectEndometriozasr
dc.subjectEndometriosisen
dc.subjectCa 125en
dc.subjectCa 19-9en
dc.subjectsurvivinen
dc.subjectVEGFen
dc.subjectTVUen
dc.subjectlaparoscopyen
dc.subjectCa 125sr
dc.subjectCa 19-9sr
dc.subjectsurvivinsr
dc.subjectVEGFsr
dc.subjectTVUsr
dc.subjectlaparoskopijasr
dc.titleZnačaj neinvazivnih dijagnostičkih metoda endometrioze u odnosu na invazivne metodesr
dc.titleSignificance of non-invasive methods for the diagnosis of endometriosis compare to invasive methodsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЛазовић-Радоњић, Гордана; Стефановић, Aлександар; Видаковић, Снежана; Тулић, Иван; Aћимовић, Милена; Значај неинвазивних дијагностичких метода ендометриозе у односу на инвазивне методе; Значај неинвазивних дијагностичких метода ендометриозе у односу на инвазивне методе;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11736/Acimovic_Milena.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11735/Disertacija586.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record