Show simple item record

The law of non-navigational uses of international watercourses in light of the principle of sustainable development

dc.contributor.advisorKreća, Milenko
dc.contributor.otherEtinski, Rodoljub
dc.contributor.otherRakić, Branko
dc.contributor.otherMilisavljević, Bojan
dc.contributor.otherDimitrijević, Duško
dc.creatorVučić, Mihajlo A.
dc.date.accessioned2016-03-13T13:29:23Z
dc.date.available2016-03-13T13:29:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:29Z
dc.date.issued2015-06-09
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4898
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2560
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10623/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513841329
dc.description.abstractПравила међународног права непловидбеног коришћења међународних водотокова добијају на све већем значају са појачаном улогом воде као добра у међународним односима. Појачана улога воде је последица било њене стварне оскудице у појединим сушним деловима света, као што је Блиски Исток или Африка, било забринутости да глобалне климатске промене могу да учине свежа водна добра оскудним и у другим деловима света, који до сада нису имали таквих проблема, захваљујући обилним залихама ових добара, као што је рецимо Европа. Поред тога, глобална свест о потреби заштите екосистема водотокова као неопходној претпоставци за дугорочно одрживо снабдевање свежим водним добрима из постојећих водотокова, чини да се овим правилима посвети већа пажња. Према томе, да би се међународни водотокови одрживо користили, потребно је њихова правила коришћења обликовати, тумачити и примењивати на начин који размишља дугорочно и превентивно, како би се у областима где влада оскудица ових добара избегли политички сукоби који нарушавају мир и безбедност у свету, односно, како би се у областима где такве оскудице нема, водна добра незагађена сачувала за времена која долазе и која могу са собом да донесу такву оскудицу и са њом увезане сукобе. Оба циља се могу остварити само путем превентивног и ефикасног деловања, које би било прожето начелима која за циљ имају правично коришћење водних добара, које у најоптималнијем могућем облику задовољава интересе свих корисника датог међународног водотока, али и истовремену заштиту самог водотока, односно његове животне средине. Сматрамо да је одрживи развој појам који најбоље изражава ова два кључна циља међународног права непловидбеног коришћења међународних водотокова. То је појам који у себи садржи тродимензионалну конструкцију изграђену на три стуба, стубу заштите животне средине, стубу привредног развоја и стубу друштвеног благостања и благостања човека као основне јединке тог друштва. Дакле, овај појам је довољно широк. Примењен на област права свежих водних добара, он може да покрије и циљ који се односи на заштиту животне средине међународног водотока, циљ који се односи на привредни развој потенцијала међународног водотока и циљ који се односи на, са прва два циља повезано, благостање човека и људског друштва у целини, које је подједнако засновано и на уживању здраве животне средине и на уживању материјалних и духовних добара које привредно искоришћавање међународног водотока са собом доноси.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectодрживи развојsr
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectinternational watercoursesen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjectinternational lawen
dc.subjectnon-navigational usesen
dc.subjectмеђународни водотоковиsr
dc.subjectзаштита животне срединеsr
dc.subjectмеђународно правоsr
dc.subjectнепловидбено коришћењеsr
dc.titleПраво непловидбене употребе међународних водених токова у светлости принципа одрживог развојаsr
dc.titleThe law of non-navigational uses of international watercourses in light of the principle of sustainable developmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКрећа, Миленко; Етински, Родољуб; Ракић, Бранко; Милисављевић, Бојан; Димитријевић, Душко; Вучић, Михајло A.; Pravo neplovidbene upotrebe međunarodnih vodenih tokova u svetlosti principa održivog razvoja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14100/Disertacija514.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14101/Vucic_Mihajlo_A.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4898


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record