Show simple item record

Special legal regime of maritime liens

dc.contributor.advisorJovanović, Nebojša
dc.contributor.otherVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherRajčević, Marko
dc.creatorJanković, Svetislav Đ
dc.date.accessioned2016-03-13T13:29:22Z
dc.date.available2016-03-13T13:29:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:26Z
dc.date.issued2015-12-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2546
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4896
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10603/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514057137
dc.description.abstractУ докторској дисертацији аутор обрађује правни режим привилегија на броду како спрам важећих националних и међународних правила, тако и спрам оних која су им претходила. У обзир су, такође, узете преовлађујуће теоријске мисли, а све у циљу како би се открио прави смисао и значај института привилегија на броду. Садржина докторске дисертације је подељена у девет логичних целина под насловом глава, при чему је њихов редослед распоређен тако што су у почетним деловима дисертације обрађиване донекле општије и неспорније теме везане за овај институт, да би у даљем току рада тежиште било на темама од, пре свега, практичног значаја, те откривању веза са другим правним институтима. Нарочити значај је посвећен правној природи привилегија на броду, којој се пажња поклања у свим главама дисертације, а посебно у глави шестој која је посвећена искључиво њој. Управо кроз правну природу, односну теорију субјективизације брода, жели се дати допринос теорији пловидбеног права у погледу утицаја пловидбе брода на његов статус. Наиме, привилегије на броду, као обезбеђујућа права која настају искључиво у пловидби (кретању) брода, својим настанком утичу на другачије поимање статуса брода. Закључује се да оне имају утицај да брод од објекта права постане субјект. Оправданост оваквом закључку аутор налази у чињеници да се привилегије на броду везују искључиво за брод, а не за бродара (као личног дужника) или бродовласника (ако је лице различито од бродара). При том, аутор не занемарује чињеницу да се привилегије на броду везују за предмет обезбеђења као било које друго заложно (обезбеђујуће) право. Међутим, у дисертацији се открива додатно својство привилегија на броду у односу на друга обезбеђујућа права, а које се састоји у томе што она могу да настану искључиво у пловидби, поводом тачно одређених потраживања и да се чином свога настанка, везују за брод много јачим правним везама, доприносећи да од почетног објекта права постане субјект. У првој глави дисертације, аутор приказује својеврстан заплет правних односа који могу да доведу до настанка привилегија на броду.sr
dc.description.abstractIn this doctoral thesis, the author tries to explain the institute of maritime liens from the point of international and national legal sources and also with regard to past and current legal theory concerning this issue. The thesis is divided into nine chapters which are logically linked with the main hypothesis of the whole work. The chapters are ordered from somewhat general and noncontroversial issues to those with more practical significance. The idea is that legal status of ship becomes a legal entity when the maritime lien appears. It is some kind of modified personification theory (broadly accepted in the USA) because author doesn’t assert that a ship is initially legal (juridical) entity or just legal person. Contrary to it, author claims that ship as such is not legal entity, but she becomes to be one, when maritime lien appears (onto her / it). Justification for this assertion, author finds in specific nature of maritime claims whose performance is protected by maritime liens. This specificity is based on relationship between maritime claim and ship or in other words, between the benefits / casualties which stay behind maritime claim and sailing venture of the ship. Just as soon as these benefits / casualties arise, the ship becomes debtor to the persons linked with these claims. In the first chapter, the author presents fictitious case of a maritime venture. Throughout this venture, the ship is a subject of different legal relations, but the most important is that at the same time when these relations occur, the ship becomes a legal subject, legal person and legal entity. Actually, at the first moment ship is the subject which links different persons by its functions, nevertheless it becomes a legal person afterwards just as the persons involved in its previous stage. In the second chapter author presents different legal sources of maritime liens, especially with regard to international conventions related to maritime liens and national regulations. But, even more, it presents the regulations related to arrest of ship which is important, because maritime lien is useless in legal sense without help of institute of arrest of ship.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпривилегије на бродуsr
dc.subjectmaritime lienen
dc.subjectпловидбено потраживањеsr
dc.subjectпринудно заустављање бродаsr
dc.subjectсубјективизација бродаsr
dc.subjectпривилегије у стечајном поступкуsr
dc.subjectоднос привилегија и пореског заложног праваsr
dc.subjectхипотека на бродуsr
dc.subjectправо задржавања брода.sr
dc.subjectmaritime claimen
dc.subjectarrest of shipen
dc.subjectstatutory right in remen
dc.subjectship mortgageen
dc.subjectright of retentionen
dc.subjecttax lienen
dc.subjectdoctrine of personificationen
dc.subjectmaritime lien in bankruptcy proceedingen
dc.titleПравни режим привилегија на бродуsr
dc.titleSpecial legal regime of maritime liensen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈовановић, Небојша; Васиљевић, Мирко; Рајчевић, Марко; Јанковић, Светислав Ђ; Pravni režim privilegija na brodu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14086/Disertacija500.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14087/Jankovic_Svetislav_Dj.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record