Show simple item record

Mathematics in Plato's philosophy

dc.contributor.advisorDeretić, Irina
dc.contributor.otherMarković, Zoran
dc.contributor.otherLučić, Zoran
dc.contributor.otherTrajkovski, Miroslava
dc.creatorBratina, Višnja
dc.date.accessioned2016-03-09T09:26:45Z
dc.date.available2016-03-09T09:26:45Z
dc.date.available2020-07-03T10:01:40Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2526
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4851
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10574/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=525981847
dc.description.abstractОвај рад представља истраживање утицаја античке грчке математике на Платонову филозофију; анализује се питање да ли је и ако јесте, на који начин је математика Платоновог времена произвела неке од Платонових филозофских позиција, превасходно када се ради о тзв. неписаном учењу и космологији дијалога Тимај. Такође, истражује се утицај математике на Платонову артикулацију метода истраживања из хипотеза у дијалозима средњег периода Менон и Федон. У истраживању се комбинују херменеутички метод са методом компаративне анализе, уз унакрсно истраживање Платонове филозофије и значајнијих ставова античке грчке математике. Главни приступ је проблемски. Испитују се Платонови списи, уз неопходно консултовање Аристотелових сведочанстава и сведочанстава античких доксографа, посебно Проколових Коментара на прву књигу Еуклидових Елемената. Референтни математички спис су сами Еуклидови Елементи. Неки од главних резултата до којих је ово истраживање дошло су: 1) Платонов метод истраживања из хипотеза настао је као резултат потребе установљавања филозофије као „строге науке”, по узору на математику; 2) идеје-бројеви и идеалне димензије имају онтолошки статус идеја а не математичких ентитета, иако су ови појмови настали под утицајем античке математичке теорије о броју и димензијама; 3) упркос томе што Платонова позна космологија инкорпорише релевантна математичка учења његовог времена, посебно астрономска, она није математичка; математика није овом мислиоцу послужила као модел за космологију него Платонов космолошки дискурс, уз присуство научних елемената, остаје телеолошко- митолошки; 4) с обзиром да идеје-бројеви и идеје димензија нису математички ентитети, не може се казати ни да је математика Платону била модел за онтологију. Платонова онтологија до краја је остала филозофска – упркос снажном утицају математике на неписано учење и космологију Тимаја, она никада није постала математичкаsr
dc.description.abstractThis research focuses on the influence of ancient Greek mathematics on Plato's philosophy...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179064/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПлатонsr
dc.subjectPlatoen
dc.subjectпитагорејциsr
dc.subjectнеписано учењеsr
dc.subjectантичка математикаsr
dc.subjectметодsr
dc.subjectидеја-бројsr
dc.subjectтачкаsr
dc.subjectлинијаsr
dc.subjectкосмологијаsr
dc.subjectонтологијаsr
dc.subjectPythagoreansen
dc.subjectunwritten doctrinesen
dc.subjectancient mathematicsen
dc.subjectmethoden
dc.subjectideas-numberen
dc.subjectpointen
dc.subjectlineen
dc.subjectcosmologyen
dc.subjectontologyen
dc.titleМатематика у Платоновој филозофијиsr
dc.titleMathematics in Plato's philosophyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractДеретић, Ирина; Марковић, Зоран; Лучић, Зоран; Трајковски, Мирослава; Братина, Вишња; Matematika u Platonovoj filozofiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27042/Disertacija476.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27043/Bratina_Visnja_D.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27042/Disertacija476.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27043/Bratina_Visnja_D.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4851


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record