Show simple item record

Tranexamic acid effect on perioperative bleeding in total knee arthoplasty

dc.contributor.advisorDrašković, Biljana
dc.contributor.otherPjević, Miroslava
dc.contributor.otherSimić, Dušica
dc.contributor.otherDaničić, Biljana
dc.contributor.otherSavić, Dragan
dc.contributor.otherRadovanović, Dragana
dc.creatorJovanović, Gordana
dc.date.accessioned2020-07-03T13:26:10Z
dc.date.available2020-07-03T13:26:10Z
dc.date.issued2014-10-20
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14005767050409.pdf?controlNumber=(BISIS)87532&fileName=14005767050409.pdf&id=1990&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4690
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87532&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140057671224316.pdf?controlNumber=(BISIS)87532&fileName=140057671224316.pdf&id=1991&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractUvod Napredak hirurških i anestezioloških tehnika učinio je hiruršku intervenciju ugradnje totalne proteze kolena uspešnom i bezbednom. Međutim, pošto spada u opsežne ortopedske intervencije, praćena je značajnim gubicima krvnog volumena, kao i značajnom potrošnjom krvi i krvnih derivata. Trendovi u savremenoj medicini idu u pravcu restrikcije upotrebe krvi i krvnih derivata i čine se veliki napori u istraživanju i razvijanju metoda i tehnika koje mogu biti alternative alogenoj transfuziji krvi. Traneksamična kiselina koja ima antifibrinolitičko dejstvo, može dovesti do značajnog smanjenja perioperativnog krvarenja. Ciljevi istraživanja su bili utvrđivanje uticaja traneksamične kiseline na perioperativno krvarenje kod operacija ugradnje totalne proteze kolena, kao i utvrđivanje postojanja uticaja traneksamične kiseline na perioperativnu upotrebu alogene krvi kod operaacija ugradnje totalne proteze kolena. Matrijal i metode u studiju je bilo uključeno 96 bolesnika oba pola, starijih od 18 godina, kojima je bila ugrađivana primarna elektivna totalna proteza kolena. Oni su bili podeljeni u dve grupe, 48 u ispitivanoj grupi kod kojih je primenjivana traneksamična kiselina i 48 bolesnika koji su bili kontrolna grupa. Svi bolesnici su bili u spinalnoj anesteziji i primenjivana je pneumatska poveska na ekstremitetu koji se operisao. Ispitivana grupa je dobijala traneksamičnu kiselinu u dva navrata u dozi od 15 mg /kg i 10 mg/kg u vidu kontinuirane i.v. infuzije u trajanju od 15 minuta. Prvo davanje leka je bilo neposredno nakon uvoda u anesteziju. Drugo davanje leka je bilo 15 minuta pre otpuštanja pneumatske poveske. Kontrolna grupa je dobijala istu količinu 0.9% fiziološkog rastvora koji je primenjivan na isti način. Intraoperativni gubitak krvi je beležen i meren kao gubitak u aspiratoru i gubitak na gazama. Postoperativn gubitak krvi se merio nakon 6, 12 sati i nakon 24 sata, kao gubitak na drenove Beležio se i broj primenjenih jedinica krvi i broj ukupno dobijenih mililitara krvi i ostalih krvnih produkata, kao i vreme njihove primene. Rezultati Postoji statistički značajna razlika u prosečnom intraoperativnom krvarenju između grupa (Z = -7,281; p = 000). Prosečno intraoperativno krvarenje u ispitivanoj grupi je bilo 100 ± 92,690 ml, a u kontrolnoj 447 ± 299,282 ml. U kontrolnoj grupi bolesnici imaju statistički značajno veće ukupno postoperativno krvarenje od bolesnika iz ispitivane grupe (T test, t=4,024, p<0,01) ( ispitivana grupa 309,78± 143,612 ml, kontrolna grupa 455,42 ± 201,177 ml). Razlika je bila statistički značajna nakon 6 sati (p < 001) i nakon 12 sati u korist ispitivane grupe (p<0,05). Postji statistički značajna razlika u ukupnom perioperativnom krvarenju među grupama i traneksamična kiselina je statistički značajno (p<0,000) smanjila ukupno krvarenje од 919,36 ml (95%IP 822,083-1016,640) na 405, 32 ml (95% IP 353, 407-457, 231). Ukupno perioperativno krvarenje je u proseku iznosilo 662, 34 ml i kretalo se u intervalu od 100 do 1700 ml. U ispitivanoj grupi je samo 5 (10,4%) ispitanika primilo transfuziju, dok je u kontrolnoj grupi 39 (81,3%), što je statistički značajna razlika (2=45,692; p=0,000). Prosečna količina date alogene krvi u ispitivanoj grupi je 33,33 ± 99,2 ml, dok je prosečna količina date alogene krvi u kontrolnoj grupi bila skoro deset puta veća i iznosila je 319,2 ± 230 ml, što je statistički značajno veće (Z = -6,625; p = 000). Postoperativne vrednosti hemoglobina, hematokrita i trombocita bile su statistički značajno veće u isptivanoj grupi. Bolesnici iz ispitivane grupe su statistički značajno ranije postoperativno uzimali prvi obrok, sedeli i ustajali od bolesnika u kontrolnoj grupi. Zaključci Iz dobijenih rezultata o intraoperativnom, postoperativnom i ukupnom perioperativnom krvarenju može se zaključiti da je traneksamična kiselina veoma efikasan lek i da statistički značajno smanjuje krvarenje vezano za ugradnju totalne proteze kolena i da smanjuje upotrebu transfuzije alogene krvi za 66,7%. Traneksamična kiselina je uticajem na smanjenje perioperativnog krvarenja dovela do očuvanja vrednosti hemoglobina, hematokrita i trombocita. Bolesnici koji su dobijali traneksamičnu kiselinu su takođe imali brži i kvalitetniji neposredni postoperativni oporavak.sr
dc.description.abstractUvod Napredak hirurških i anestezioloških tehnika učinio je hiruršku intervenciju ugradnje totalne proteze kolena uspešnom i bezbednom. Međutim, pošto spada u opsežne ortopedske intervencije, praćena je značajnim gubicima krvnog volumena, kao i značajnom potrošnjom krvi i krvnih derivata. Trendovi u savremenoj medicini idu u pravcu restrikcije upotrebe krvi i krvnih derivata i čine se veliki napori u istraživanju i razvijanju metoda i tehnika koje mogu biti alternative alogenoj transfuziji krvi. Traneksamična kiselina koja ima antifibrinolitičko dejstvo, može dovesti do značajnog smanjenja perioperativnog krvarenja. Ciljevi istraživanja su bili utvrđivanje uticaja traneksamične kiseline na perioperativno krvarenje kod operacija ugradnje totalne proteze kolena, kao i utvrđivanje postojanja uticaja traneksamične kiseline na perioperativnu upotrebu alogene krvi kod operaacija ugradnje totalne proteze kolena. Matrijal i metode u studiju je bilo uključeno 96 bolesnika oba pola, starijih od 18 godina, kojima je bila ugrađivana primarna elektivna totalna proteza kolena. Oni su bili podeljeni u dve grupe, 48 u ispitivanoj grupi kod kojih je primenjivana traneksamična kiselina i 48 bolesnika koji su bili kontrolna grupa. Svi bolesnici su bili u spinalnoj anesteziji i primenjivana je pneumatska poveska na ekstremitetu koji se operisao. Ispitivana grupa je dobijala traneksamičnu kiselinu u dva navrata u dozi od 15 mg /kg i 10 mg/kg u vidu kontinuirane i.v. infuzije u trajanju od 15 minuta. Prvo davanje leka je bilo neposredno nakon uvoda u anesteziju. Drugo davanje leka je bilo 15 minuta pre otpuštanja pneumatske poveske. Kontrolna grupa je dobijala istu količinu 0.9% fiziološkog rastvora koji je primenjivan na isti način. Intraoperativni gubitak krvi je beležen i meren kao gubitak u aspiratoru i gubitak na gazama. Postoperativn gubitak krvi se merio nakon 6, 12 sati i nakon 24 sata, kao gubitak na drenove Beležio se i broj primenjenih jedinica krvi i broj ukupno dobijenih mililitara krvi i ostalih krvnih produkata, kao i vreme njihove primene. Rezultati Postoji statistički značajna razlika u prosečnom intraoperativnom krvarenju između grupa (Z = -7,281; p = 000). Prosečno intraoperativno krvarenje u ispitivanoj grupi je bilo 100 ± 92,690 ml, a u kontrolnoj 447 ± 299,282 ml. U kontrolnoj grupi bolesnici imaju statistički značajno veće ukupno postoperativno krvarenje od bolesnika iz ispitivane grupe (T test, t=4,024, p<0,01) ( ispitivana grupa 309,78± 143,612 ml, kontrolna grupa 455,42 ± 201,177 ml). Razlika je bila statistički značajna nakon 6 sati (p < 001) i nakon 12 sati u korist ispitivane grupe (p<0,05). Postji statistički značajna razlika u ukupnom perioperativnom krvarenju među grupama i traneksamična kiselina je statistički značajno (p<0,000) smanjila ukupno krvarenje od 919,36 ml (95%IP 822,083-1016,640) na 405, 32 ml (95% IP 353, 407-457, 231). Ukupno perioperativno krvarenje je u proseku iznosilo 662, 34 ml i kretalo se u intervalu od 100 do 1700 ml. U ispitivanoj grupi je samo 5 (10,4%) ispitanika primilo transfuziju, dok je u kontrolnoj grupi 39 (81,3%), što je statistički značajna razlika (2=45,692; p=0,000). Prosečna količina date alogene krvi u ispitivanoj grupi je 33,33 ± 99,2 ml, dok je prosečna količina date alogene krvi u kontrolnoj grupi bila skoro deset puta veća i iznosila je 319,2 ± 230 ml, što je statistički značajno veće (Z = -6,625; p = 000). Postoperativne vrednosti hemoglobina, hematokrita i trombocita bile su statistički značajno veće u isptivanoj grupi. Bolesnici iz ispitivane grupe su statistički značajno ranije postoperativno uzimali prvi obrok, sedeli i ustajali od bolesnika u kontrolnoj grupi. Zaključci Iz dobijenih rezultata o intraoperativnom, postoperativnom i ukupnom perioperativnom krvarenju može se zaključiti da je traneksamična kiselina veoma efikasan lek i da statistički značajno smanjuje krvarenje vezano za ugradnju totalne proteze kolena i da smanjuje upotrebu transfuzije alogene krvi za 66,7%. Traneksamična kiselina je uticajem na smanjenje perioperativnog krvarenja dovela do očuvanja vrednosti hemoglobina, hematokrita i trombocita. Bolesnici koji su dobijali traneksamičnu kiselinu su takođe imali brži i kvalitetniji neposredni postoperativni oporavak.sr
dc.description.abstractIntroduction: Total knee arthroplasty today is efficient and safe surgical procedure. Being extensive orthopaedic surgical procedure poses a risk from substantial perioperative bleeding and consecutive usage of blood products.  Trends in modern medicine and surgery are in favor of restrictive usage of blood products and there are paramount efforts in researching and developing new techniques and methods of allogenic blood transfusion alternatives. Tranexamic acid as fibrinolytic agent is good example of substance that can be used to reduce preoperative bleeding in orthopaedic surgery. Aims of the study: We wanted to explore effects of tranexamic acid on perioperative bleeding reduction in total knee arthroplasty, and it’s effect on reduction of blood product usage in this surgical population. Маterial and methods: We conducted double blind, randomized controlled trial with 96 adult patient (older than 18 years) in the study, 48 in two groups. All patients had elective, unilateral total knee arthroplasty. First group got tranexamic acid(TA), and second (control) group got normal saline. Surgery was performed in spinal anaesthesia with usage of pneumatic tourniquet in all patients. First group got tranexamic acid 15mg /kg/ bw и 10 mg/kg/bw as continuous intravenous infusion in duration of 15 min. Control group got same amount of normal saline. First dose of TA was given at the beginning of the operation and second dose 15 min before release of the tourniquet. Control group got normal saline at the same way. Intraoperative blood loss was measured as blood loss in suction bottle and blood loss on the surgical sponges. Postoperative blood loss was measured as blood loss in surgical wound drains after 6, 12, and 24 hours. Number of blood units and total amount of blood and blood products in milliliters were also recorded. Results There are statistically significant difference in average intraoperative bleeding between groups in favor tranexamic acid group (Z = -7,281; p = 000).Average intraoperative bleeding in TA group is 100 ± 92,690 mil, vs 447 ± 299,282 mil in control group. Patient in TA group has statistically significant less total postoperative bleeding (T test, t=4,024, p<0,01)( TA group 309,78± 143,612 mil vs,420 ± 201,177 mil). Blood loss was statistically significant less after 6 (p < 001) and 12 hrs (p <0,05). in TA group. Total perioperative bleeding was statistically significant less (p< 0,000) in TA group and TA decreased total blood loss from 919,36 ml (95%IP 822,083-1016,640) to 405,32 ml (95%IP 353,407-457,231).Average total blood loss was 662,34 ml with interval from 100 to 1700 ml. In TA group only 5 (10,4%) patients received vs control group where 39 (81,3%) patients received allogenic blood transfusion and that is statistically significant (2=45,692; p=0,000).Average blood usage in TA group was 33,33 ± 99,2 ml vs 319,2 ± 230 ml in the control group (Z = -6,625; p = 000). Postoperative hemoglobin, haematocrit and platelets count values were statistically significant less in control group. Patient in TA group had earlier first postoperative meal, sitting and standing earlier than patient in the control group. Concliusions Data from this study clearly shows that intraoperative, postoperative and total perioperative blood loss in total knee arthroplasty are reduced with usage of tranexamic acid. Tranexamic acid is effective in reducing perioperative blood loss and usage of allogenic blood transfusion, which dropped for 66,7%.This reduced blood loss led to higher postoperative hemoglobin levels. Patients from TA group showed faster postoperative functional recover.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectTraneksamična kiselinasr
dc.subjectTranexamic Aciden
dc.subjectReplacementen
dc.subjectKneeen
dc.subjectSurgicalen
dc.subjectPostoperative Hemorrhageen
dc.subjectKnee Prosthesisen
dc.subjectArthroplastyen
dc.subjectAnesthesiaen
dc.subjectBlood Lossen
dc.subjectProteza kolenasr
dc.subjectArtroplastika kolenasr
dc.subjectAnestezijasr
dc.subjectPerioperativni gubitak krvisr
dc.subjectPostoperativno krvarenjesr
dc.titleUticaj traneksamične kiseline na krvarenje u perioperativnom periodu kod ugradnje totalneproteze kolenasr
dc.titleTranexamic acid effect on perioperative bleeding in total knee arthoplastyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДрашковић Биљана; Пјевић Мирослава; Симић Душица; Даничић Биљана; Савић Драган; Радовановић Драгана; Јовановић Гордана; Утицај транексамичне киселине на крварење у периоперативном периоду код уградње тоталнепротезе колена; Утицај транексамичне киселине на крварење у периоперативном периоду код уградње тоталнепротезе колена;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34659/IzvestajKomisije264.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34660/Disertacija264.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record