Show simple item record

Development potential and usage modalities of handmade toys at preschool age

dc.contributor.advisorХаџи-Јованчић, Невена
dc.creatorВечански Николић, Вера Д.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:26:29Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:29Z
dc.date.issued2015-11-02
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4641
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2469
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10492/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47494415
dc.description.abstractЗначај игре за дете је велики јер утиче на његов свеукупни развој. У предшколском узрасту дете упознаје стварност путем игре, а у вртићу она представља оквир у којем се одвија читав васпитно-образовни рад. Тако и уметност и уметнички процеси за дете у овом узрасту имају карактер игре. Проблем којим се бавимо у овом раду jeсте дечјa истраживачкa и продуктивна игрa у оквиру осмишљених ликовних активности, с децом предшколског узраста у вртићу, у којој израђени објекти/предмети имају улогу играчке, те их посматрамо као средство у игри откривања и стварања, али и као подстицај за нове стваралачке игре. Намера нам је да покажемо да у оквиру методички осмишљених и пажљиво вођених процеса деца, чак и у најмлађем узрасту, могу истраживати начине на које ће израдити предмете с којима ће се играти, који ће као такви за њих имати посебан значај, али који ће уједно допринети различитим аспектима сазнања и развоја. Циљ рада је, стога, да се истраже и утврде позитивни ефекти које процеси ручног израђивања предмета/играчака и начини њиховог коришћења могу имати на свеукупни развој деце предшколског узраста. Полазне основе за теоријска разматрања ове теме јесу природна потреба деце за игром, холистички приступ васпитању и образовању деце предшколског узраста и интегративна природа уметничких, то јест, ликовних активности. Будући да се и холистички приступ васпитању и образовању деце предшколског узраста и интегративни приступ настави уметности заснивају на искуственим процесима учења у којима игра има значајну улогу, успостављањем везе између њих, показано је да су манипулативне и продуктивне активности које се одвијају у оквиру неких холистичких педагошких система (Монтесори, Ређо Емилија и Валдорф педагогија) блиске истраживачкој и продуктивној природи ликовних активности. Представљањем идеја које се односе на различите аспекте развоја детета у оквиру манипулативне и продуктивне игре показано је да манипулација и истраживање материјала и објеката – самим тим и израда нових предмета који се могу користити у игри – могу бити средство изражавања и сазнања, развоја фантазије, креативности, социјалних вештина итд., тe да тако утичу на развој детета у целини. Из перспективе кључних аспеката развоја, у методичкој литератури и пракси, анализирани су елементи ликовног процеса (материјали, поступци и технике) у примерима ликовних активности у којима се могу израђивати играчке, као и начини њихове употребе у различитим врстама игре. Представљена је и улога коју васпитач може имати, осим осмишљавања и вођења ликовних активности, у подстицању саме игре и отварању нових могућности за стварање кроз игру. Eмпиријским истраживањем испитивано је мишљење васпитача у нашим вртићима о значају ручног израђивања играчака и њихове употребе, као и постојећа пракса и могући проблеми у њиховом спровођењу. Резултати истраживања показују да васпитачи у изузетној мери увиђају значај ових процеса за све аспекте развоја детета, али да њихова заступљеност, иако задовољавајућа, није у складу са значајем који им васпитачи приписују.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectручно израђене играчкеsr
dc.subjecthandmade toysen
dc.subjectинтегративни приступ настави уметностиsr
dc.subjectхолистички педагошки системиsr
dc.subjectпредшколско васпитање и образовањеsr
dc.subjectразвојни потенцијалsr
dc.subjectликовне активностиsr
dc.subjectintegrative approach to teaching arten
dc.subjectholistic pedagogical systemsen
dc.subjectearly childhood educationen
dc.subjectdevelopment potentialen
dc.subjectvisual art activitiesen
dc.titleРазвојни потенцијал и модалитети коришћења ручно израђених играчака на предшколском узрастуsr
dc.titleDevelopment potential and usage modalities of handmade toys at preschool ageen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractHadži-Jovančić, Nevena; Večanski Nikolić, Vera D.; Razvojni potencijal i modaliteti korišćenja ručno izrađenih igračaka na predškolskom uzrastu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19083/Disertacija406.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19084/Vecanski_Nikolic_Vera_D.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record