Show simple item record

Corporate security as a factor of national security

dc.contributor.advisorСимеуновић, Драган
dc.contributor.otherЂорић, Марија
dc.contributor.otherСтанчетић, Веран
dc.creatorАнђелковић, Слободан
dc.date.accessioned2016-03-01T15:26:53Z
dc.date.available2016-03-01T15:26:53Z
dc.date.available2020-07-04T14:24:30Z
dc.date.issued2015-10-09
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4618
dc.identifier.urihttp://www.educons.edu.rs/node/4021sr
dc.description.abstractКорпоративна безбедност представља савремену пословну функцију заштите лица, имовине и пословања унутар организационе структуре великих пословних система. Обављајући своју основну делатност у домену заштите корпоративних интереса и дефинисаних циљева, корпоративна безбедност даје свој допринос и у ширем контексту. Кроз промоцију одговорног корпоративног понашања у области безбедности у свом окружењу и друштвеној заједници у којој послује, позитивно утиче на повећање укупног нивоа националне безбедности конкретне државе. По природи својих активности, имајући у виду власничку структуру организационог контекста функције, корпоративна безбедност припада сегменту приватне безбедности, и као таква формално проналази своје место у систему националне безбедности. Будући да се савремено корпоративно окружење убрзано мења услед многобројних комплексних фактора, ризици и претње по пословање компанија данас показују изузетну разноликост као и честу промену начина и облика деловања. Стога се и под делокругом корпоративне безбедности убраја велики број заштитних функција, међу којима су најзначајнији откривање и спречавање корпоративног криминала, криминала „белих― и „плавих― оковратника, заштита пословања у кризним подручјима, заштита имовине, као и заштита пословне тајне и интелектуалне својине.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectКорпоративна безбедностsr
dc.subjectнационална безбедностsr
dc.subjectсистем безбедностиsr
dc.subjectфункција заштитеsr
dc.subjectугрожавање безбедностиsr
dc.subjectкризни менаџментsr
dc.subjectуправљање ризицимаsr
dc.subjectiii заштитаsr
dc.subjectконтинуитет пословањаsr
dc.subjectкорпоративни криминалsr
dc.subjectиндустријска шпијунажаsr
dc.subjectбезбедносни ризици и претњеsr
dc.subjectглобализацијаsr
dc.subject.classificationПолитичке наукеsr
dc.titleКорпоративна безбедност као чинилац националне безбедностиsr
dc.title.alternativeCorporate security as a factor of national securityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractSimeunović, Dragan; Đorić, Marija; Stančetić, Veran; Anđelković, Slobodan; Korporativna bezbednost kao činilac nacionalne bezbednosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62102/Izvestaj o oceni - Slobodan Andjelkovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62101/Doktorska disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record