Show simple item record

dc.contributor.advisorДикић, Горан
dc.contributor.otherРегодић, Миодраг
dc.contributor.otherГраовац, Стевица
dc.contributor.otherДикић, Горан
dc.creatorСоколовић, Влада
dc.date.accessioned2016-02-29T09:08:19Z
dc.date.available2016-02-29T09:08:19Z
dc.date.available2020-07-04T14:37:55Z
dc.date.issued2016-02-06
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4597
dc.description.abstractУ овом раду је описан интегрисани навигацијски систем који се састоји од система за глобално позиционирање GPS, јефтиних инерцијалних сензора, магнетометра и барометарског висиномера, сациљем побољшања тачности навигацијскогрешења. Главна предност интеграције наведених сензора огледа се у обезбеђењу поузданих навигацијских параметара у току периода одсуства GPS информација. У овом раду је предложен специфичан метод компензације дрифта жироскопа помоћу PI контролера, на основу мерења магнетометра, као и метод компензације грешака у хоризонталном и вертикалном каналу навигацијског система помоћу адаптивних контролних сигнала. Прихватљива тачност инерцијалног навигацијског система (INS) се постиже правилним пригушењем INS грешака. Интеграција се врши применом проширеног Калмановог филтра са контролним сигналом, који је прилагођен карактеристикама шума сензора ниске тачности. У циљу побољшања компензације грешака у хоризонталном каналу, развијен је алгоритам за сједињавање података на излазу навигацијског система и података из дигиталне карте која је дизајнирана на основу реалних просторних података. Анализа карактеристика интегрисаног навигацијског система извршена помоћу симулација на рачунару као и експериментално, помоћу возила. Експериментални резултати добијени на основу предложених решења, који су представљени у овом раду, потврђују могућност успешне примене предложених решења у реалном окружењу.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет одбране, Војна академијаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет одбранеsr
dc.subjectинерцијална навигацијаsr
dc.subjectнавигацијски системsr
dc.subjectсистем глобалног позиционирањаsr
dc.subjectбарометарски висиномерsr
dc.subjectмагнетометарsr
dc.subjectКалманов филтарsr
dc.subjectкомпензација грешакаsr
dc.subjectалгоритмиsr
dc.subjectmapmatchingsr
dc.subject.classificationЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоsr
dc.titleИнтеграција ГПС пријемника и сензора ниже класе тачности у циљу прецизније навигације објеката у просторуsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractDikić, Goran; Graovac, Stevica; Regodić, Miodrag; Dikić, Goran; Sokolović, Vlada; Integracija GPS prijemnika i senzora niže klase tačnosti u cilju preciznije navigacije objekata u prostoru;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62379/Izjave.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62379/Izjave.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62377/bitstream_62377.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62378/bitstream_62378.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4597


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record