Show simple item record

The contribution to the numerical analysis of flow field around the projectile

dc.contributor.advisorРегодић, Душан
dc.contributor.otherТанчић, Љубиша
dc.contributor.otherСамарџић, Марија
dc.contributor.otherИлић, Слободан
dc.contributor.otherКари, Александар
dc.contributor.otherРегодић, Душан
dc.creatorЈерковић, Дамир
dc.date.accessioned2016-02-26T12:44:47Z
dc.date.available2016-02-26T12:44:47Z
dc.date.available2020-07-04T14:37:19Z
dc.date.issued2014-12-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4590
dc.description.abstractУ докторској дисертацији је дат теоријски модел струјања око пројектила, као и модел кретања пројектила. Дефинисан је физички модел, приказани су математички модели дејства аеродинамичке силе и момента на пројектил. Приказан је теоријски модел одређивања аеродинамичких коефицијената сила и момената. Представљене су нумерички решене једначине струјања око пројектила. Одабраним моделом одређени су аеродинамички коефицијенти и деривативи аеродинамичких коефицијената за одабрани модел пројектил, посебно у односу на дефинисана нумеричка истраживања прорачунске динамике флуида. Нумеричка истраживања су реализована за различите случајеве просторне дискретизације, раванске и просторне, помоћу усредњених Рејнолдсових облика Навије-Стоксових једначина са различитим моделима вискозности. Извршено је експериментално истраживање потребних аеродинамичких коефицијената у функцији Маховог броја и нападног угла за модел пројектил. Урађена је упоредна анализа резултата теоријских и експерименталних резултата за модел пројектил и поређење са аеродинамичким карактеристикама сличних типова пројектила, као и међусобно у односу на вредности добијене различитим нумеричким моделима и експериментално одређеним, као и у односу на полуемпиријске поступке. Извршена је квалитативна оцена аеродинамичких коефицијената добијених нумеричким моделом и експерименталним испитивањима и ти резултати су употребљени у моделу лета модел пројектила са шест степени слободе кретања за оцену карактера и стабилности кретања пројектила у атмосфери. Прорачунско решење модела лета употребљено је за упоређење елемената путање и параметара стабилности лета модела класичног осносиметричног пројектила, као и оцену нумерички одређених вредности аеродинамичких коефицијената у односу на елементе путање одређене балистичким испитивањем. Практична верификација употребљених прорачуна у односу на експериментална испитивања аеродинамичких коефицијената извршена је моделом спољнобалистичког прорачуна лета и стабилности са шест степени слободе кретања, као и анализом резултата експериментално извршеним реализацијом балистичких полигонских испитивања за пројектил 40 тт.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет одбране, Војна академијаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет одбранеsr
dc.subjectаеродинамичка силаsr
dc.subjectаеродинамички моментsr
dc.subjectаеродинамички коефицијентsr
dc.subjectкласични осносиметрични пројектилsr
dc.subjectпрорачунска динамика флуидаsr
dc.subjectелементи путањеsr
dc.subjectстабилност летаsr
dc.subjectмодел шест степени слободе кретањаsr
dc.subject.classificationтехничко-технолошке наукеsr
dc.titleПрилог нумерчкој анализи струјног поља око пројектилаsr
dc.title.alternativeThe contribution to the numerical analysis of flow field around the projectileen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractRegodić, Dušan; Tančić, Ljubiša; Samardžić, Marija; Ilić, Slobodan; Kari, Aleksandar; Regodić, Dušan; Jerković, Damir; Prilog numerčkoj analizi strujnog polja oko projektila;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62153/Izjave.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62153/Izjave.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62151/bitstream_62151.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62152/bitstream_62152.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4590


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record