Show simple item record

The folk lyric poetry of Aleksandrovac's zupa (modern terrain research and inherited material)

dc.contributor.advisorSuvajdžić, Boško
dc.contributor.otherĐorđević Belić, Smiljana
dc.contributor.otherZlatković, Branko
dc.creatorSimčević, Velibor
dc.date.accessioned2020-07-03T12:10:33Z
dc.date.available2020-07-03T12:10:33Z
dc.date.issued2014-12-11
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4273
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2232
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10090/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47173647
dc.description.abstractТема рада је Народна лирика Жупе александровачке ( савремена теренска истраживања и наслеђена грађа). Једно од питања које се намеће приликом састављања теренске збирке је, има ли повратних утицаја, колики су и у чему се огледају. Песмама се не може прићи само компаративно. Могућност повратних утицаја Вукових збирки на жупске песме може се донекле занемарити јер је жупско становништво све до Другог светског тата било неписмено, потпуно необразовано. Никада није дошло у додир са епским песмама а камоли лирским. Само две чаршијске куће имале су другу Вукову збирку. Народни обичаји Срба су врло стари. Слични су обичајима врло удаљених народа са којима нису имали никакве везе. Истих паралела налазимо забележених у далекој прошлости код старих: Грка, Римљана, Инка. Првобитно значење им се изгубило па се каже, тако се ваља. Саставни су део наше културе, што важи за њу-важи и за наше обичаје.Има елемената који су настали услед културног напретка, утицаја реалија са задатком да брачну заједницу учврсте и ојачају. Народне песме Жупе до сада нико није записивао ни истраживао. Нису имале додира са Вуковим због географске изолованости подручја, али су врло сличне понеке исте од речи до речи, иако их дели више од два века. У томе је ово пионирски посао. Жупске народне песме развиле су се на овом терену или су донете сеобама из Црне Горе, Хецеговине, Лике, Косова. Отуда није могло било посебно анализирати збирку већ је била потребна комбинација. Ниједна жупска песма не може се посматрати као само као текст већ у склопу ритуала јер упућује на његов опис и зато га је било потребно описати помоћу етнолошких, антрополошких, етнолошких и социјалних сегмената. Многе етапе обреда су изостале јер специфични обичаји у Жупи тема су посебног рада и евентуалног етнографског испитивања...sr
dc.description.abstractThe subject of this work is The folk lyric poetry of Aleksandovac`s Zupa (modern terrain researches and inheritance of the citizens). One of the questions that imposes during the composition of the terrain collection is: “Are there any recurrent influences, how big they are and what are their characteristics?” it is to right to approach the poems only comparatively. The possibility of recurrent influences of Vuk`s colestions on the poems of Zupa can be neglected somewhat, because the population of Zupa was illiterate until The Second World War, completely uneducated. They have never had any contacts with either epic poems or lyric poems. Just two houses in the town owned the second Vuk`s collection. The folk songs of Zupa developed in this area or were brought with migrations from Montenegro, Herzegovina, Lika and Kosovo. Therefore it was not possible to analyze the collection in particular, but the combination was needed. None of the poems of Zupa can be observed just like text, but within a ritual, because it points to the description of a ritual, and because of that the ritual was supposed to be described by ethnological, anthropological and social segments. Many stages of rituals are absent because specific customs in Zupa are the subject to special work and eventual ethnographical research. Serbian national customs very old.They are similar to the customs of very distant peoples with whom Serbs had nothing to do. We have the evidencefrom distant,past that the some customs were familiar with the ancient Greeks, Romans and Incas. They have lost their original importance and it is said:”It is good”. They are an integral part of our culture. What applies to it appliesto national customs as well...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБогsr
dc.subjectGoden
dc.subjectChristmasen
dc.subjectSt. George`s dayen
dc.subjectZupaen
dc.subjectZeljinen
dc.subjectloveen
dc.subjectritualen
dc.subjectcustomsen
dc.subjectvineyarden
dc.subjectgrapesen
dc.subjectБожићsr
dc.subjectЂурђевданsr
dc.subjectЖупаsr
dc.subjectЖељинsr
dc.subjectлазаркаsr
dc.subjectљубавsr
dc.subjectобичајsr
dc.subjectобредsr
dc.subjectвиноградsr
dc.titleНародна лирика Жупе александровачке (савремена теренска истраживања и наслеђена грађа)sr
dc.titleThe folk lyric poetry of Aleksandrovac's zupa (modern terrain research and inherited material)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСувајджић, Бошко; Ђорђевић Белић, Смиљана; Златковић, Бранко; Симчевић, Велибор; Narodna lirika Župe aleksandrovačke (savremena terenska istraživanja i nasleđena građa);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31282/Disertacija22.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31283/Velibor_Simcevic_Izvestaj_FLF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31282/Disertacija22.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31283/Velibor_Simcevic_Izvestaj_FLF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4273


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record