Show simple item record

The prose works of Aleksandar Tišma

dc.contributor.advisorPantić, Mihajlo
dc.contributor.otherMikić, Radivoje
dc.contributor.otherNedić, Marko.
dc.creatorAngelovski, Jelena
dc.date.accessioned2016-01-05T13:43:06Z
dc.date.available2016-01-05T13:43:06Z
dc.date.available2020-07-03T12:14:37Z
dc.date.issued2014-12-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2222
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4097
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10064/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47180303
dc.description.abstractДокторска дисертација Прозни опус Александра Тишме бави се, у форми монографије, делом тог значајног писца друге половине 20. века. Увод се бави специфичним местом Александра Тишме у српској књижевности, као и основним биографским и библиографским подацима. У наредним одељцима посебно се истражују различити жанрови у којима се тај књижевник огледао. Након прегледа Тишмине поезије и откривања њене повезаности са прозним делима, следе тумачења књига приповедне прозе, затим романа, драма и најзад документаристичке и мемоарске (аутофикционалне) прозе. У другом делу рада понуђени су закључци о општим карактеристикама прозног опуса Александра Тишме. Анализирани су наративни поступци, карактеризација ликова, тематска чворишта, као и поетичка и стилска својства. Посебна пажња посвећена је испитивању начина на који се Тишма бавио проблемом зла у човеку, повезаношћу насиља са еротским нагонима, спрегом између злочинца и жртве и релацијом између патње, пасивности и освете. Антрополошки скептицизам, па и песимизам, били су полазиште из којег смо извели закључак о Тишмином схватању уметности као поља за откривање истине о злу у свету.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation The Prose Works of Aleksandar Tišma deals with, in the monographic form, the entire prose work of that significant writer of the second part of 20th century. The introduction examines the specific place of Aleksandar Tišma in Serbian literature, as well as the basic biographic and bibliographic data. The following are the sections in which different genres this writer used are separately explored. After reviewing Tišma's poetry and its connections to his prose, the interpretations of the narrative prose follow, then of novel, drama and finally documentary and memoir (autofictional) prose. The second part of the paper offers the conclusions on the general characteristics of the prose works of Aleksandar Tišma. The narrative methods, characterization, thematic junctions, as well as stylistic features are analyzed. Special attention is given to the examination of the ways in which Tišma dealt with the problem of evil in a man, connection of violence and erotic urges, an interface between the torturer and the victim, and the relation between suffering, passivity and revenge. Anthropological skepticism, even pessimism were the starting point from which we drawn the conclusion on Tišma’s understanding of art, as a field to discover the truth about evil in the world.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАлександар Тишмаsr
dc.subjectAleksandar Tišmaen
dc.subjectпрозни опусsr
dc.subjectмотив злаsr
dc.subjectеротски мотивиsr
dc.subjectантрополошки песимизамsr
dc.subjectхолокаустsr
dc.subjectаутофикцијаsr
dc.subjectprose worksen
dc.subjectmotive of evilen
dc.subjecterotic motifsen
dc.subjectanthropological pessimismen
dc.subjectHolocausten
dc.subjectautofictionen
dc.titleПрозни опус Александра Тишмеsr
dc.titleThe prose works of Aleksandar Tišmaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractПантић, Михајло; Недић, Марко.; Микић, Радивоје; Aнгеловски, Јелена; Prozni opus Aleksandra Tišme;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31490/Jelena_Angelovski_Izvestaj_FLF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31489/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record