Show simple item record

Spirituality as narration : (on the poetics of the prose of Miodrag Pavlovic)

dc.contributor.advisorDelić, Jovan
dc.creatorPetrović, Marija
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:24Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:24Z
dc.date.available2020-07-03T12:32:05Z
dc.date.issued2013-03-19
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4042
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=852
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7225/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44853007
dc.description.abstractЦиљ ове докторске дисертација је да прикаже импозантно стваралаштво живог и актуелног писца српске модерне књижевности – Миодрага Павловића. Осим што је поставио темеље модерног стваралаштва, Миодраг Павловић још увек уноси модерну критичку свест и траје на књижевној сцени пунии 60 година. Његов рад обухвата више од четрдесет књига поезије, двадесет књига есеја и прозу обележену романескном тетралогијом. Велико књижевно, теолошко, антрополошко и филозофско знање овог ствараоца доприноси квалитету и књижевној култури не само нашег, већ и светског поднебља. Технички, рад се састоји из два дела. Први део обухвата појединачна дела ( преглед романа), а други део је поглед на општа питања у вези са апокалипсом, антропологијом, симболиком, тј. обухвата општа питања поетике и духовности као нарације у стваралаштву Миодрага Павловића. У основи целокупног стваралаштва стоји мит и обред уз антрополошки поглед на религију, али и езотерна изучавања, филозофија и традиција. Питање Апокалипсе окосница је свих тих размишљања и учења. Удаљеност од догматских разрешења водила је комплекснијим размишљањима, различитим визијама и обликовала нова уметничка дела која су потврђивала чињеницу да је у свету све повезано. Јединствен у идејама успео је да реконструише далеке обредне радње, историјске догађаје и самим тим их приближио савременом читаоцу. Уводи другачије значење новог и модерног указујући да је свет само једном био нов, а све што се касније одвијало само је интерпретирање старог.sr
dc.description.abstractThe aim of the doctoral dissertation is to present the work of a great living writer of Serbian modern literature - Miodrag Pavlovic. Having laid the foundations of modern literature writing, Miodrag Pavlovic has been imbued with modern critical consciousness for the last sixty years, engendering some of the most prominent literary achievements in Serbia. The literary work consists of more than 40 books of poetry, 20 books of essays as well as prose marked by romanesque tetralogy. The comprehensive knowledge of Miodrag Pavlovic and his ponderings upon literature, anthropology and philosophy make contributions to both the quality and literary culture of both our and the world’s heritage. Technically speaking, there are two parts of the thesis. The first part implies the individual works (the novels), and the second part reflects the views on apocalypse, anthropology, symbolics related to the general issues of poetics and spirituality as narration in Miodrag Pavlovic’s work. The myth and the rite make the essence of his work, coupled with an anthropological view of religion, esoteric studies, philosophy, and tradition. The apocalyptic issue presents the framework for all the ponderings and studies. The distance from dogmatic solutions led to even more complex ponderings, various visions and thus shaped new artistic works which confirmed the universal connection between all things in the world. Owing to his ideas, Miodrag Pavlovic has succeeded in reconstructing the ancient rituals, historical events bringing them closer to a contemporary reader. Pavlovic introduces a fairly different meaning of the new and the modern implying that the world was new only once, everything that was to occur afterwards has been a mere interpretation of the same.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдуховностsr
dc.subjectspiritualityen
dc.subjectантропологијаsr
dc.subjectархеологијаsr
dc.subjectмитsr
dc.subjectисторијаsr
dc.subjectобредsr
dc.subjectмитsr
dc.subjectтрадицијаsr
dc.subjectрелигијаsr
dc.subjectсимболикаsr
dc.subjectanthropologyen
dc.subjectarchaeologyen
dc.subjectmythen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectriteen
dc.subjectmythen
dc.subjecttraditionen
dc.subjectreligionen
dc.subjectsymbolicsen
dc.titleДуховност као нарација : (о поетици прозе Миодрага Павловића)sr
dc.titleSpirituality as narration : (on the poetics of the prose of Miodrag Pavlovic)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДелић, Јован; Петровић, Марија; Duhovnost kao naracija : (o poetici proze Miodraga Pavlovića);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32264/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32264/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130319petrovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4042


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record