Show simple item record

Traditional and modern elements in the work of Jelena Dimitrijević

dc.contributor.advisorLompar, Milo
dc.contributor.otherMarinković, Mirjana
dc.contributor.otherRosić-Ilić, Tatjana
dc.creatorStjelja, Ana
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:09Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:09Z
dc.date.available2020-07-03T12:22:04Z
dc.date.issued2012-11-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=280
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4015
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5604/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43215887
dc.description.abstractРад даје целовит приказ стваралаштва српске књижевнице Јелене Ј. Димитријевић. У сваком од поглавља остварене су главне замисли истраживања, које се првенствено односи на поетско и прозно дело ове књижевнице. Водећи рачуна о хронолошком аспекту, рад даје и критичку оцену појединачних дела, стављајући их у културно-историјски контекст. У уводу рада дата је потпуна биографија Јелене Ј. Димитријевић која обједињује све значајне податке везане за њен лик и дело. Такође, дат је и кратак осврт на културно- историјски амбијент који је владао с краја 19. и почетком 20. века, чиме се осветљава друштвена и културна слика овог периода српске историје. Песничком стваралаштву Јелене Ј. Димитријевић посвећено је поглавље Поетски свет Јелене Ј. Димитријевић, при чему је дат посебан осврт на српску романтичарску поезију и оријентално наслеђе у српској културној и књижевној традицији. Прозном стваралаштву посвећено је поглавље Прозни свет Јелене Ј. Димитријевић, с посебним освртом на путописну књижевност. Пoследње поглавље Феминизам у стваралачком поступку Јелене Ј. Димитријевић посвећено је историјату феминизма у свету и код нас, друштвеном ангажману Јелене Ј. Димитријевић, а у контексту феминистичког покрета с почетка 20. века, као и положају жена писаца у српској књижевности. Овим радом даје се допринос осветљавању књижевног стваралаштва Јелене Ј. Димитријевић, као и његовог значаја у оквирима српске књижевности и културе.sr
dc.description.abstractThe thesis provides complete purview of literary work of Serbian writer Jelena Dimitrijević. Each chapter contains main idea of the research, which primarly correlates with poetic and prosaic work of this writer. Paying attention to chronological aspect, the thesis provides critical review of each of her books, putting them in historical context. The preface to the thesis gives complete biography of Jelena J. Dimitrijević, putting all together the facts about her life and work. The preface also gives brief overview to the cultural and historical atmosphere of the late 19th and the early 20th century, highlighting social and cultural climate of this period of Serbian history. Chapter called Poetic world of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the research of her poetry work. This chapter provides particular retrospective view to Serbian romantic poetry, so as oriental heritage in Serbian cultural and literary tradition. Chapter called Prosaic world of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the research of her prosaic work with special retrospective view to travel literature. This chapter also provides retrospective view to the status of women writers in Serbian literature. Particular chapter Feminism in creative style of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the social engagement of Jelena J. Dimitrijević, in the context of feminist movement in the early 20th century. This thesis gives contribution to lighting up the literary work of Jelena J. Dimitrijević, so as pointing out its importance for Serbian literature and culture.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈелена Ј. Димитријевићsr
dc.subjectJelena J. Dimitrijevićen
dc.subjectсрпска књижевност с краја 19. и почетка 20. векаsr
dc.subjectромантизамsr
dc.subjectпутописsr
dc.subjectоријентално наслеђеsr
dc.subjectфеминизамsr
dc.subjectSerbian literature in late 19th and early 20th centuryen
dc.subjectromanticismen
dc.subjectoriental heritageen
dc.subjecttravelogueen
dc.subjectfeminismen
dc.titleЕлементи традиционалног и модерног у делу Јелене Димитријевићsr
dc.titleTraditional and modern elements in the work of Jelena Dimitrijevićen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛомпар, Мило; Маринковић, Мирјана; Росић-Илић, Татјана; Стјеља, Aна; Elementi tradicionalnog i modernog u delu Jelene Dimitrijević;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32091/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32091/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20121120stjelja
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4015


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record