Show simple item record

dc.contributor.advisorVidanović, Đorđe
dc.creatorAntović, Mihailo
dc.date.accessioned2016-01-05T13:28:48Z
dc.date.available2016-01-05T13:28:48Z
dc.date.available2020-07-03T16:17:46Z
dc.date.issued2007-11-24
dc.identifier.urihttp://eteze.ni.ac.rs/application/showtheses?thesesId=145
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4003
dc.identifier.urihttps://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:693/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70052&RID=533024918
dc.description.abstractOvaj rad bavi se paralelama između pojedinih aspekata muzičke i jezičke kognitivne sposobnosti. U prvom, teorijsko-lingvističkom delu rada, razmatramo dva savremena konstrukta u kognitivnoj lingvistici u širem smislu: teoriju optimalnosti i teoriju metafore. Pri analizi teorije optimalnosti, najpre se iznosi istorijski pregled razvitka generativne lingvistike, a zatim opisuje trenutno stanje u ovoj lingvističkoj paradigmi, sa posebnim osvrtom na primenljivost teorije optimalnosti na različitim nivoima jezičke analize (fonološkom, morfološkom, sintaksičkom i semantičkom). Ponuđen je i kraći osvrt na njen odnos prema trenutno dominantnom jezičkom opisu u angloameričkom svetu, minimalističkom programu N.Čomskog. Iznesena je i analiza nekih pojava u srpskom jeziku instrumentima teorije optimalnosti: problema »grešaka« izvornih govornika pri jednačenju po zvučnosti, pitanja reduplikacije, pripajanja klitika, tetopikalizacije i izbora optimalnog reda reči. Po pitanju teorije metafore, najpre se daje istorijski pregledrazvitka savremene kognitivistič ke semantike, ukratko analiziraju postulati tri vodeće savremene angloameričke semantičke škole, te daje detaljna analiza razvoja teorije metafore u okviru kognitivne lingvistike. Takođe, razmatra se i današnji odnos konceptualne teorije metafore Lejkofa i Džonsona i teorije stapanja Fokonijea i Tarnera. Ponuđena je i analiza određenog broja metafora iz srpskog pisanog korpusa (iz kolekicje M. Petrovića Alasa) i zaključeno da postulati konceptualne teorije metafore mogu da se bez već ih izmena preslikaju i na naš jezik.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Нишу, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Нишуsr
dc.subjectTeorija optimalnostisr
dc.subjectTeorija metaforesr
dc.titleTeorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractВидановић, Ђорђе; Aнтовић, Михаило; Теорија оптималности и теорија метафоре у светлу музичке и језичке компетенције; Теорија оптималности и теорија метафоре у светлу музичке и језичке компетенције;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/55318/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ni20071124antovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4003


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess