Show simple item record

dc.contributor.advisorAntić, Slobodan
dc.contributor.otherPešić, Milica
dc.contributor.otherĐorđević, Vidosava
dc.contributor.otherJevtović-Stoimenov, Tatjana
dc.contributor.otherMicić, Dragan
dc.creatorRadojković, Danijela
dc.date.accessioned2016-01-05T13:22:47Z
dc.date.available2016-01-05T13:22:47Z
dc.date.available2020-07-03T16:08:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.ni.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1333
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3920
dc.identifier.urihttps://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:877/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70052&RID=1024529133
dc.description.abstractNa osnovu rezultata ovog eksperimenta, može se zaključiti da je genska ekspresija prolaktinskih receptora, u ciljnim organima homeostaze kalcijuma, značajno različita u fiziološkoj i medikamentnoj hiperprolaktinemiji. U fiziološkoj hiperprolaktinemiji potvrđena je signifikantno viša ekspresija PRLR u duodenumu, što je u saglasnosti sa rezultatima dosadašnjih istraživanja. Istovremeno je, po prvi put, u uslovima fiziološke hiperprolaktinemije, verifikovana signifikantno niža ekspresija PRLR u bubregu i pršljenovima. U medikamentnoj hiperprolaktinemiji, istraživanja u domenu genske ekspresije PRLR do sada nisu sprovedena. Rezultati ovog eksperimenta, po prvi put, otkrivaju značajno sniženu ekspresiju PRLR u duodenumu, a povišenu u bubregu i pršljenovima. Ovako različita genska ekspresija PRLR, u target organima metabolizma kalcijuma, u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije, objašnjava rezličite mehanizme homeostaze kalcijuma. U stanju fiziološke hiperprolaktinemije, viša ekspresija PRLR u duodenumu dovodi do povećane intestinalne apsorpcije kalcijuma, a snižena ekspresija PRLR u pršljenovima sprečava resorpciju kalcijuma iz skeletnog sistema. U medikamentnoj hiperprolaktinemiji, niska ekspresija PRLR u duodenumu praćena je smanjenom apsorpcijom kalcijuma, povišena ekspresija PRLR u bubregu rezultuje povišenom kalcijumurezom, a viša ekspresija PRLR u pršljenovima dovešće do povećane koštane resorpcije kalcijuma. Kao posledica različite homeostaze kalcijuma, promene koje trpi koštani sistem u fiziološkoj hiperprolaktinemiji, su blage i reverzibilne, dok se medikamentna hiperprolaktinemija može smatrati značajnim faktorom rizika za gubitak koštane mineralne gustine. Na osnovu postavljenih hipoteza i rezultata ovog eksperimentalnog rada mogu se izvesti sledeći zaključci: I. U stanju fiziološke hiperprolaktinemije verifikovana je značajno viša ekspresija PRLR u duodenumu, što omogućuje povećanu intestinalnu apsorpciju kalcijuma. Značajno niža ekspresija PRLR u pršljenovima ostavlja manje prostora za resorpivno dejstvo PRL i time štiti skeletni sistem od gubitka kalcijuma. II. U medikamentnoj hiperprolaktinemiji dolazi do nishodne regulacije ekspresije PRLR u duodenumu, čime se gubi značajna uloga prolaktina u apsorpciji kalcijuma iz intestinuma. Tražeći drugi izvor kalcijuma, koji bi nadomestio smanjenu intestinalnu apsorpciju, prolaktin se okreće koštanom sistemu, odakle ubrzano crpi kalcijum zahvaljujući ushodnoj regulaciji PRLR u pršljenovima. III. Blagovremeno uključivanje suplementne terapije kalcijumom i vitaminom D, dovodi do značajno više ekspresije PRLR u duodenumu pacova sa prolongiranom hiperprolaktinemijom, čime se može oporaviti intestinalna apsorpcija kalcijumasr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Нишу, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Нишуsr
dc.subjectHiperprolaktinemijasr
dc.titleKomparativna analiza homeostaze kalcijuma u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije : eksperimentalna studijasr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractAнтић, Слободан; Мицић, Драган; Јевтовић-Стоименов, Татјана; Пешић, Милица; Ђорђевић, Видосава; Радојковић, Данијела; Компаративна анализа хомеостазе калцијума у условима физиолошке и медикаментне хиперпролактинемије : експериментална студија; Компаративна анализа хомеостазе калцијума у условима физиолошке и медикаментне хиперпролактинемије : експериментална студија;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/53703/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record