Show simple item record

Utopian, Mythological and Historical Discourse of Borislav Pekić and Julian Barnes

dc.contributor.advisorBošković, Dragan
dc.contributor.otherNastić, Radmila
dc.contributor.otherĐorić, Biljana
dc.contributor.otherBubanja, Nikola
dc.creatorTeodorović, Jasmina
dc.date.accessioned2016-01-05T13:17:42Z
dc.date.available2016-01-05T13:17:42Z
dc.date.available2020-07-03T15:23:19Z
dc.date.issued2015-10-01
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3843
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2067
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:499/bdef:Content/download
dc.description.abstractdisertaciji Utopijsko-mitološko-istorijski diskurs Borislava Pekića i Džulijana Barnsa iz stvaralaštva oba pisca, za predmet naše analize izdvajamo Argonautiku, Atlantidu i Novi Jerusalim Borislava Pekića, odnosno Istoriju sveta u 10 ½ poglavlja, Nije to ništa strašno i Puls Džulijana Barnsa. U uvodnom delu rada razrađuju se pojmovi utopije, mita i istorije u okviru teorijskih pozicija relevantnih, kako za kontekst u koji su postavljena dela Borislava Pekića i Džulijana Barnsa, tako i za razmatranje pripovedne aktivnosti u širem smislu. Jedna od centralnih hipoteza koje ovaj rad nastoji da razradi jeste pitanje priče kao mitosa, njenog telosa, kao i modusa narativne konfiguracije priče kao pripovedne aktivnosti koja predstavlja konstitutivni element, kako narativnog ideniteta, tako i onog čovekovog koji se kroz figure utopijsko-mitološko-istorijskog diskursa konstituiše kao biće jezika. Takođe se razmatra i ključno pitanje temporaliteta i konstituisanje priče kroz rekonfiguraciju dela u njegovom čitanju i doživljaju od strane recipijenta. U drugom poglavlju „Antropologija priče: Pekić-Barns“ primenjuje se analitičko-sintetički pristup u analizi navedenih dela. Dela Borislava Pekića postavljaju se u širi kontekst njegove ontološke filosofije kosmogonije i energijalizma. Pekićevo delo smo analizirali primenom obrnutog postupka demitomorfizacije i koristili se tzv. paralelnom literaturom koju je Pekić ispisivao kao onu koja prati izgradnju priče u njegovom romanesknom stvaralaštvu. Navedena dela Džulijana Barnsa takođe razmatramo u širem kontekstu konstituisanja narativnog identiteta priče za razliku od dosadašnjih studija koje su njegovo stvaralaštvo uglavnom razmatrale u kontekstu savremenih postmodernističkih teorija. Takođe, jedan od ciljeva ovog dela rada sastoji se u tome da se ukaže na idejno-tematsku vezu književnog stvaralaštva ova dva pisca, te i da se njihovo delo postavi u šire okvire pripovedne aktivnosti koja izlazi iz okvira nacionalne književnosti. Na osnovu sprovedene analize, dolazimo do zaključka da narativna konfiguracija njihovih priča predstavlja ironijsko-parodijsku, te i mitomorfnu masku koja tendencioznom mistifikacijom diskursa zapravo nastoji da dekonstruiše pojmovnu metafiziku utopije, mita i istorije. Analitičko-sintetičkim pristupom takođe smo nastojali da dokažemo u kojoj meri se njihova dela konstituišu kao pripovedno kretanje čija retorička ironija označava onu formu ironije u kojoj stav i ton govornika ili pisca ukazuju upravo na suprotno od onoga što priča zavodljivim diskursom iskazuje. Pekićeva i Barnsova priča odriče mogućnost izravne referencijalnosti tako što upućuje na referent koji ne može biti pripovedno profilisan. U tom smislu, njihovo stvaralaštvo nastoji da uputi i na tzv. nevidljivu (nedogađajnu, nearhiviranu) istoriju ljudskog duha. Iz navedenog proizilazi i jedna od osnovnih namera ovoga rada, a to je da se i metodološki gledano, Pekićevo i Barnsovo delo uspostavi kao izazov mišljenja koje se ne svodi isključivo na njihovu analizu u svojim literarnim svojstvima.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectutopijasr
dc.subjectBarnesen
dc.subjectmitsr
dc.subjectistorijasr
dc.subjectPekićsr
dc.subjectBorislavsr
dc.subject1930-1992sr
dc.subjectJulianen
dc.subject1946-en
dc.titleUtopijsko-mitološko-istorijski diskurs Borislava Pekića i Džulijana Barnsasr
dc.titleUtopian, Mythological and Historical Discourse of Borislav Pekić and Julian Barnesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБошковић, Драган; Бубања, Никола; Настић, Радмила; Ђорић, Биљана; Теодоровић, Јасмина; Утопијско-митолошко-историјски дискурс Борислава Пекића и Джулијана Барнса; Утопијско-митолошко-историјски дискурс Борислава Пекића и Джулијана Барнса;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50752/jasmina_teodorovic_06072015.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50751/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50751/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50752/jasmina_teodorovic_06072015.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3843


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record