Show simple item record

dc.contributor.advisorKovačević, Miloš
dc.contributor.otherTanasić, Sreto
dc.contributor.otherRamić, Nikola
dc.contributor.otherČutura, Ilijana
dc.creatorRusimović, Tanja
dc.date.accessioned2016-01-05T13:17:42Z
dc.date.available2016-01-05T13:17:42Z
dc.date.available2020-07-03T15:23:17Z
dc.date.issued2014-10-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3842
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2120
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:520/bdef:Content/download
dc.description.abstractKada govorimo o semantičkoj razlici koja postoji između relativnih rečenica, govorimo, u stvari, o razlici u odnosima između antecedenta i relativne klauze, tj. o dihotomiji restriktivnost/nerestriktivnost. S tim u vezi, u ovom radu predmet istraživanja jeste opis i sintaksičko-semantička (pot)klasifikacija složenih rečenica s relativnom klauzom čiji je antecedent supstantivna jedinica (leksema ili sintagma) sa semantički ili formalno prisutnim foričkim (anaforičkim ili kataforičkim) elementom u svom sastavu. Funkcija tog foričkog elementa po pravilu će predodređivati restriktivnu ili nerestriktivnu funkciju same relativne klauze. Koji će tip foričkih odnosa biti, zavisi od tipa antecedenta: ili je u pitanju leksičkosemantički ili endocentrični antecedent, na koje se odnosi adjektivna relativna klauza; ili je reč o formalnom antecedentu, na koji se odnosi supstantivna relativna klauza. To znači, da na foričnost antecedenta utiče i sam relativizator svojom stalnom semantikom. Uz sintaksičke kriterijume relevantni su nam i semantički kriterijumi, kada je u pitanju dihotomija određenost/neodređenost, a u vezi s tim polazište u analizi nam je određivanje imenskog izraza u antecedentu (na osnovu sadržaja nadređene klauze) kao referencijalnog ili nereferencijalnog. Referencijalnost/ nereferencijalnost antecedenta predodređuje tip i kompleksnost foričkih odnosa antecedenata, naročito kada su u pitanju endocentrični i formalni antecedenti. Kako u radu analiziramo pisanu realizaciju diskursa, relevantna su nam endoforička upućivanja, odnosno anaforička i kataforička. Međutim, izdvojićemo modele u kojima i egzoforička referencija ima svoju frekvenciju. Istraživanje sprovodimo na ekscerpiranom jezičkom materijalu iz raznofunkcionalnog korpusa savremenog srpskog jezika. Ovim istraživanjem potvrdili smo da kada leksičko- semantički antecedent upućuje anaforički (ređe egzoforički), sledi nerestriktivna adjektivna klauza, a kada upućuje kataforiči, sledi restriktivna adjektivna klauza uvrštena relativizatorima koji/šton, čiji, kakav i koliki. Kataforičko upućivanje endocentričnog antecedenta utiče na određivanje adjektivne klauze kao restriktivne, dok anakataforičko upućivanje endocentričnog antecedenta utiče na određivanje adjektivne klauze kao restriktivne ili nerestriktivne. Takođe i kataforičko upućivanje nereferencijalnog formalnog antecedenta utiče na određivanje supstantivne relativne klauze uvrštene relativizatorima ko i što kao restriktivne. Međutim, kataforičko upućivanje referencijalnog formalnog antecedenta produžava upućivanje anaforički, egzoforički ili kataforički i utiče na određivanje supstantivne relativne klauze kao nerestriktivne ili restriktivne. Navedene tvrdnje odražavaju suštinu problema međuodnosa antecedenta i relativne klauze kada je funkcionalni status foričkog elementa u pitanju, tj. katafora ili anafora (ređe egzofora) – direktno predodređuje restriktivni ili nerestriktivni status relativne klauze.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectSrpski jeziksr
dc.subjectrelativna klauzaen
dc.subjectrelativna klauzasr
dc.subjectanaforasr
dc.subjectkataforasr
dc.subjectegzoforasr
dc.subject(ne)restriktivnostsr
dc.subject(ne)referencijalnostsr
dc.subject(ne)određenostsr
dc.titleRelativne rečenice sa foričkim supstantivnim antecedentom u savremenom srpskom jezikusr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКовачевић, Милош; Танасић, Срето; Чутура, Илијана; Рамић, Никола; Русимовић, Тања; Релативне реченице са форичким супстантивним антецедентом у савременом српском језику; Релативне реченице са форичким супстантивним антецедентом у савременом српском језику;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50744/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/50745/tanja_rusimovic_11.07.2014.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record