Show simple item record

Parameters of oxidative stress in the peripheral blood of the patients with acute ischemic stroke

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherZelen, Ivanka
dc.contributor.otherIlić, Tihomir
dc.contributor.otherŽivković, Vladimir
dc.creatorPaspalj, Dalibor
dc.date.accessioned2016-01-05T13:10:30Z
dc.date.available2016-01-05T13:10:30Z
dc.date.available2020-07-03T15:18:08Z
dc.date.issued2015-10-16
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2216
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3773
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:573/bdef:Content/download
dc.description.abstractCilj. Određivanje funkcije trombocita kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom (AIMU) i korelacija vrednosti ovih parametara sa endotelnom funkcijom i parametrima oksidacionog stresa. Metode. Studija je sprovedena na 120 pacijenata sa ishemijskom lezijom u slivu a. cerebrii media-e, koji su bili hospitalizovani u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava", Beograd. Ispitanici bi bili podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu (bolesnici sa AIMU) i kontrolnu grupu. Uzorci krvi za određivanje indeksa agregacije trombocita na: ADP, kolagen i aspirin, kao i na aktivnost (vWAct) i antigen (vWAg) za von Wilebrandov faktor – vWf će su uzimani: 1. unutar 24 sata od prijema, 2. sedmog dana hospitalizacije, dok su uzorci krvi za određivanje parametara oksidacionog stresa (TBARS, NO, O2-, H2O2, SOD i CAT uzimani u isto vreme kao i uzorci za rutinske biohemijske analize u AIMU (glukoza, urea, kreatinin, troponin, CRP, holesterol, trigliceridi): 1. na prijemu u hospitalizaciju, 2. unutar 24 sata nakon AIMU, 3. unutar 72 sata nakon AIMU i 4. sedmog dana nakon AIMU. Rezultati. Rezultati istraživanja su prikazani na 13 tabela i 7 grafikona. Pokazano je da prva sedmica nakon AIMU predstavlja vremenski interval u okviru koga postoji najveća opasnost od smrtnog ishoda ovih pacijenata. U grupi pacijenata sa AIMU zabeležene su povišene vrednosti vWf kao i svih rutinskih biohemijskih parametara, da bi se nakon AIMU vratile na normalu. Zaključak. von Willebrand faktor može da predstavlja važan pokazatelj disfunkcije cerebralne cirkulacije, odnosno toka i ishoda AIMU. Ostali ispitivani biohemijski parametri koagulacije (TRAP, INR, aPTT) su pokazali da takođe mogu da budu značajni indikatori težine kliničke slike i efikasnoti terapije AIMU. NO i O2 - mogu poslužiti kao najrelevantniji adjuvantni biomarkeri za praćenje napredovanja bolesti i evaluacije terapije Parametri antioksidativnog enzimskog sistema zaštite nisu pokazali da imaju prediktivan značaj kod ovih pacijenata.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectAkutni ishemijski moždani udarsr
dc.subjectakutna ishemija moždanog udaraen
dc.subjectendotelna funkcijasr
dc.subjectoksidacioni stressr
dc.subjectvon Wilebrand-ov faktorsr
dc.titleParametri oksidacionog stresa u perifernoj krvi osoba sa akutnim ishemijskim moždanim udaromsr
dc.titleParameters of oxidative stress in the peripheral blood of the patients with acute ischemic strokeen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЈаковљевић, Владимир; Зелен, Иванка; Живковић, Владимир; Илић, Тихомир; Паспаљ, Далибор; Параметри оксидационог стреса у периферној крви особа са акутним исхемијским можданим ударом; Параметри оксидационог стреса у периферној крви особа са акутним исхемијским можданим ударом;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49476/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49477/dalibor_paspalj_19.06.2015.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record