Show simple item record

Predictive value of MRI in the preoperative evaluation of laryngeal cancer

dc.contributor.advisorMaksimović, Ružica
dc.contributor.otherArsenijević, Nebojša
dc.contributor.otherĐukić, Vojko
dc.contributor.otherMilovanović, Jovica
dc.contributor.otherStošić-Opinćal, Tatjana
dc.creatorBanko, Bojan
dc.date.accessioned2016-01-05T13:10:17Z
dc.date.available2016-01-05T13:10:17Z
dc.date.available2020-07-03T15:17:51Z
dc.date.issued2014-12-11
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1649
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3751
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:444/bdef:Content/download
dc.description.abstractDoktorska disertacija predstavlja istraživanje koje se bavilo značajem magnetne rezonance u preoperativnom stažiranju i evaluaciji prethodno dijagnostikovanog planocelularnog karcinoma laringealne regije. Sa kliničkog aspekta, precizna procena lokalizacije i proširenosti ovih karcinoma ima veliki značaj u onkološkoj hirurgiji, naročito sa razvojem konzervativnih operativnih tehnika koje imaju za cilj postizanje hirurške radikalnosti uz maksimalno očuvanje laringealnih struktura i funkcija. MR pregled larinksa i vrata se koristi za procenu invazije dubljih, submukoznih struktura larinksa, kao i za procenu proširenosti tumora na pojedinim mukoznim regionima, kao što su prednja komisura i subglotis. MR takođe omogućava procenu lokalizacije tumora u supraglotisu, glotisu ili subglotisu, infiltracije preepiglotisne lože i paraglotisnih prostora, hrskavica, dubljih anatomskih struktura vrata kao i prisustvo sekundarnih depozita u regionalnim limfnim nodusima. Na osnovu rezultata doktorske disertacije može se doneti zaključak da MR ima visoku dijagnostičku tačnost u proceni tumorske propagacije u prednju komisuru kao i ekstenziju u subglotis. Važnost ovakve procene MR pregledom ogleda se u tome da u nekim slučajevima endoskopski pregled ne može sa sigurnošću pokazati da li postoji ekstenzija tumora u ove strukture. U proceni infiltracije preepiglotisnog prostora i hrskavica MR je pokazala visoku dijagnostičku tačnost u proceni infiltracije, dok je zbog nemogućnosti razlikovanja peritumorske inflamcije od samog tumora u najvećem broju slučajeva precelina veličinu tumorske mase i odredila veći stadijum u slučaju procene infiltracije paraglotisnog prostora. U proceni infiltracije limfnih nodusa, MR nije pokazala pouzdanost jer su do sada utvrđeni MR kriterijumi za procenu infiltracije bili prisutni kod malog broja pacijenata.sr
dc.description.abstractDissertation presents research on the importance of MRI in preoperative staging and evaluation of previously diagnosed laryngeal squamous cell carcinoma. From the clinical point of view, an accurate localization and propagation of the cancer is of great importance in oncological surgery, particularly with the development of conservative surgical techniques wich aims to achieve maximum preservation of the laryngeal structure and function. MR examination of the larynx is used for the evaluation of the invasion of the deeper, submucosal structures of the larynx, and to assess the extent of tumor in various mucosal regions such as the anterior commissure of the glottis. MRI also allows assessment of tumor location in the supraglottis, glottis, or glottis, infiltration preepiglottic and paraglotisnih space, cartilage, deeper anatomical structures of the neck and the presence of metastases in regional lymph nodes. Based on the results we can conclude that MRI has a high diagnostic accuracy in the assessment of tumor propagation in the anterior commissure and the extension of the glottis. In assessing the infiltration preepiglotisnog space and cartilage MRI also showed a high diagnostic accuracy in the assessment of infiltration, with the exception of paraglottic space due to the presence of peritumoral inflammation. In assessing the infiltration of lymph nodes, MRI is not reliable because established MR criteria for the assessment of infiltration were present in a small number of patients.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectmagnetna rezonancasr
dc.subjectMagnetic resonance imagingen
dc.subjectlaryngeal carcinomaen
dc.subjectpreoperative evaluationen
dc.subjectpreoperativna evaluacijasr
dc.titlePredikativna vrednost magnetne rezonance u preoperativnoj evaluaciji karcinoma larinksasr
dc.titlePredictive value of MRI in the preoperative evaluation of laryngeal canceren
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМаксимовић, Ружица; Стошић-Опинћал, Татјана; Ђукић, Војко; Aрсенијевић, Небојша; Миловановић, Јовица; Банко, Бојан; Предикативна вредност магнетне резонанце у преоперативној евалуацији карцинома ларинкса; Предикативна вредност магнетне резонанце у преоперативној евалуацији карцинома ларинкса;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49377/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49378/bojan_banko_15.09.2014.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49377/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49378/bojan_banko_15.09.2014.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3751


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record