Show simple item record

dc.contributor.advisorPopović, Pavle
dc.contributor.otherBelić, Aleksandar
dc.contributor.otherKuljbakin, Stepan
dc.contributor.otherBarić, Henrik
dc.creatorVušović, Danilo V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:35Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:35Z
dc.date.available2020-07-03T09:55:53Z
dc.date.issued1930-01-23
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3321
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1530
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8835/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=131465991
dc.description.abstractУвод. Његошева су дела већином писана народним језиком, и то оним дијалектом каквим се говори у Црној Гори. Најкарактеристичнија су у том правцу, поред његових песама испеваних „на народну“, његова два најбоља дела Горски вијенац и Шћепан Мали. У тим делима обично увек налазимо - и у фонетици, и у морфологији, и у синтакси — особине црногорских дијалеката. Извесни туђи елементи које налазимо у тим делима, поглавито турски и талијански, обични су и у говорима у Црној Гори. Али у делима Његошевим често налазимо и русизме. Његош је као свештено лице (а знао је добро и руски језик) уносио у своја дела црквене односно руске речи, нарочито при изношењу својих филозофских погледа. Отуда је и разумљиво што највише руског (црквеног)елемента налазимо у његову религиозно-филозофском спеву „Луча микрокозма" и још неким омањим мисаоним песмама („Мисао“, „Филозоф, астроном и поета“ и др.). Његош је много читао и наше песнике свога доба, нарочито С. Милутиновића и Л. Мушицког. Мушицког је нарочито волео, па је под његовим утицајем написао и неколико ода. Утицај се његов опажа и на језику у неким ранијим Његошевим песмама, на- рочито у „Слободијади." Честа употреба у том делу гломазних придевских сложеница (вјенценосне главе, вјештобојни Црногорци идр.) и других ненародних кованица дошла је само утицајем књижевног језика Л. Мушицког. Интересантно је да је на Његоша утицај његова учитеља С. Милутиновића у дикцији и језику неосетан, иако знамо да је идејно на њега много утицао. С обзиром на поменуте чињенице, ја сам и покушао у овом раду да изнесем само најважније црте Његошева језика и да их по могућству осветлим и с гледишта црногорских дијалеката...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleПрилози проучавању Његошева језикаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractПоповић, Павле; Барић, Хенрик; Куљбакин, Степан; Белић, Aлександар; Вушовић, Данило В.; Prilozi proučavanju Njegoševa jezika;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25961/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25961/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3321


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record