Show simple item record

dc.contributor.advisorUrošević, Sava
dc.contributor.otherPetković, Vladimir K.
dc.creatorTomić, Jovan
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:34Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:55:52Z
dc.date.issued1926
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3319
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1470
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8709/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=33654543
dc.description.abstractПредговор. Главни je предмет ове расправе етудија вулканских стена са Котленика. Као асистент професора Минералогије и Петрографије, Г. С. Урошевића, обратио сам нарочиту пажњу на проучавање наших вулканских терена. Због овога изабрао сам Котленик као полазну тачку, нешто на основу претходних радова Г. Ј. М. Жујовића, a нешто и због тога, што овај може да послужи врло згодно као база за будућа проучавања осталих ближих и даљих вулканских терена и за постављање материјалних и хронолошких веза међу њима. Котленик, y својим географским границама, није само саграђен од вулканских стена, већ и од седиментних творевина, поред нешто мало серпентина, због чега ће, уз главни предмет ове расправе, бити изложени и резултати студија ових терена. Пошто je једна еруптивна стена проучена потпуно тек онда, када ce, поред начина појављивања на терену и микроскопске анализе, испита и хемиски састав њен, то сам уз остале одредбе дао y овоме раду и општи хемиски састав за неколико главних типова. На основу тих хемиских података могао сам да применим на ове типове наших стена тумачења о магматичкој природи и да им одредим место y квантитативној класификацији американских петрографа (с редакцијом М. A. Lacroix). Овој студији приложена je и геолошка карта проученог терена, y размери 1:100.000...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleКотленик : петрографско-геолошка студијаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractУрошевић, Сава; Петковић, Владимир К.; Томић, Јован; Kotlenik : petrografsko-geološka studija;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25957/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25957/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3319


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record