Show simple item record

Neuromechanical control of submaximal jump performance

dc.contributor.advisorIlić, Duško
dc.contributor.otherStefanović, Đorđe
dc.contributor.otherFilipović, Nenad
dc.creatorMrdaković, Vladimir D.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:49:00Z
dc.date.available2016-01-05T12:49:00Z
dc.date.available2020-07-03T09:45:27Z
dc.date.issued2014-06-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1661
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3124
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9183/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514622636
dc.description.abstractKako se većina skokova u trenažnim i takmičarskim uslovima izvodi intenzitetom koji je manji od maksimalnog (submaksimalni), neophodno je utvrditi koje su to neuromišićne i biomehaničke varijable koje učestvuju u kontroli izvođenja skokova submaksimalnim intenzitetom. Uže definisan cilj istraživanja predstavlja ispitivanje kako se na promenu intenziteta izvođenja i intenziteta opterećenja vertikalnih sunožnih skokova prilagođavaju unapred programirane i fidbek aktivnosti centralnog nervnog sistema, kao i određene biomehaničke varijable. Za potrebe realizacije cilja istraživanja praćene su elektromiografske i biomehaničke varijable u okviru dve eksperimentalne postavke. Prva eksperimentalna postavka (EKS-1) sprovedena je sa petnaest ispitanika i odnosila se na ispitivanje kontrole izvođenja submaksimalnih vertikalnih sunožnih skokova nakon doskoka sa platforme određene visine (DJ skokovi). Druga eksperimentalna postavka (EKS-2) sprovedena je sa osam ispitanika i bila je usmerena ka ispitivanju kontrole izvođenja submaksimalnih vertikalnih skokova sa amortizacionom pripremom (CMJ skokovi). U okviru EKS-1 ispitanici su izvodili DJ skokove sa različitih visina platforme (20, 40 i 60 cm) i na različite visine odskoka (65, 80 i 95% od maksimalnog), dok su ispitanici u okviru EKS-2 izvodili CMJ skokove na različite visine odskoka (65, 80 i 95% od maksimalnog). Najbitniji rezultati i zaključci ove studije ukazuju na sledeće: (1) mehanizmi unapred programirane aktivnosti nemaju značajan uticaj na doziranje visine odskoka; (2) povećanje visine odskoka značajno utiče na povećanje aktivacije većine mišića donjih ekstremiteta tek u fazi otiskivanja od podloge, što ukazuje da mehanizmi reprogramiranja i fidbek kontrole imaju značajan uticaj na doziranje visine odskoka; (3) povećanje visine platforme je dominantan faktor koji utiče na povećanje aktivacije većine mišića donjih ekstremiteta tokom svih praćenih faza, gde je za fazu preaktivacije i fazu u kojoj se javlja prvi mišićni odgovor nakon kontakta sa podlogom nevažno kojim se intenzitetom izvodi odskok, već je isključivo bitno sa koje visine platforme se izvodi doskok; (4) ekstenzioni momenat u zglobu kuka je najvažnija biomehanička varijabla koja doprinosi uvećanju visine odskoka kod DJ i CMJ skoka.sr
dc.description.abstractintensity than the maximal one (submaximal intensity), it is necessary to determine what neuro-muscular and biomechanical variables are involved in the control of submaximal jumps. The purpose of this study is to investigate how preprogrammed and feedback activities, as well as certain biomechanical variables, adapt to the different jump performance and jump intensity. Two electromyographical and biomechanical variables were followed in two experimental setups. The first one (EKS- 1) was performed on fifteen subjects and it explored the control of submaximal drop jumps (DJ). The second one (EKS-2) was performed on eight subjects exploring the control of submaximal counter movement jumps (CMJ). During EKS-1, the subjects performed drop jumps from the different drop heights (20, 40, 60cm) to different jump heights (65, 80 and 95% of maximal jump height), while in EKS-2, the subjects performed CMJ jumps to different jump heights (65, 80 and 95% of maximal one). The most important results and conclusions of this study are the following: (1) The mechanisms of the preprogrammed activity do not significantly influence the jump height; (2) The increase in the jump height significantly affects increase in activation of the majority of lower extremity muscles, but not before the push of phase, which indicates that mechanisms of reprogramming and feedback control affect significantly the jump height; (3) The increase in the drop height is the dominant factor which increases EMG activity of majority of lower extremity muscles during all the phases that were followed; where the jump height have no effects on the phase of preactivation and the phase in which the first muscle response upon landing is detected, while the drop height is the only factor which affects the muscle activity during these phases; (4) Hip joint moment is the most important biomechanical variable that contributes to the increase in the jump height during DJ and CMJ.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/41007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectelektromiografijasr
dc.subjectelectromyographyen
dc.subjectpreaktivacijasr
dc.subjectfidbek kontrolasr
dc.subjectmotorni programsr
dc.subjectkrutost sistemasr
dc.subjectcentar masesr
dc.subjectmomenti u zglobovimasr
dc.subjectvisina odskokasr
dc.subjectvisina platformesr
dc.subjectpreactivationen
dc.subjectfeedback controlen
dc.subjectmotor programen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectcenter of massen
dc.subjectjoint momentsen
dc.subjectjump heighten
dc.subjectdrop heighten
dc.titleNeuromehanička kontrola izvođenja submaksimalnih skokovasr
dc.titleNeuromechanical control of submaximal jump performanceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractИлић, Душко; Стефановић, Ђорђе; Филиповић, Ненад; Мрдаковић, Владимир Д.; Неуромеханичка контрола извођења субмаксималних скокова; Неуромеханичка контрола извођења субмаксималних скокова;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23623/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record