Show simple item record

Sinthesys of secondary sulfur based concrete and examining its durability in aggressive environment

dc.contributor.advisorVolkov Husović, Tatjana
dc.contributor.otherJančić Heinemann, Radmila
dc.contributor.otherMatović, Branko
dc.contributor.otherJovanić, Predrag
dc.creatorVlahović, Milica
dc.date.accessioned2016-01-05T12:41:23Z
dc.date.available2016-01-05T12:41:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:20:37Z
dc.date.issued2012-11-09
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2853
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=208
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5463/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=42619663
dc.description.abstractGradevinski materijali dolaze u fokus interesovanja u vreme kada otpad, bilo industrijski, bilo komunalni, dobija na znacaju kao potencijalna sirovina. Verovatan razlog za to je osnova gradevinskog materijala- cement, koji u svom sastavu ima i veliki broj uslovno otpadnih materijala koji mogu da vode poreklo od sastojaka ili od energenata koji se koriste za njegovu proizodnju. S jedne strane, primarna primena gradevinskih materijala sve se više širi, ali pored njih i alternativni materijali dobijaju svoje mesto. Modifikacija konvencionalnih gradevinskih materijala uglavnom se vrši korišcenjem nekih od sekundarnih sirovina iz razlicitih industrijskih procesa. Generalno gledajuci, gradevinski materijali i njihovi proizvodi znacajni su akceptori otpadnih materija ukoliko mogu u potpunosti da izvrše njihovu imobilizaciju, pri cemu mora biti ispunjen uslov da ne dolazi do degradacije osnovnih svojstava samog materijala. Danas se najveci broj istraživanja u svetu odnosi na korišcenje pepela iz termoelektrana i ostalih velikih insineratora u cilju dobijanja kvalitetnog gradevinskog materijala široke primene. Prateci slicnu koncepciju, u ovom radu prikazana je i analizirana mogucnost korišcenja sekundarnog sumpora kao alternativnog sastojka betona. Sumpor cesto predstavlja zapostavljen otpad, iako je veliko pitanje da li kolicina proizvedenog sekundarnog sumpora na svetskom nivou premašuje kolicinu pepela kome se pridaje veliki znacaj. Zahvaljujuci tehnološkoj revoluciji, došlo je do vracanja sumpora u atmosferu preradom nafte, prirodnog gasa i II ruda, što predstavlja reverzibilan proces prirodnom uklanjanju sumpora iz atmosfere. Tako se kao nusproizvodi dobijaju sumpor i sumporna kiselina koji danas predstavljaju ozbiljan ekološki problem. Zbog toga je bilo neophodno razmatrati alternativne nacine valorizacije sumpora i sumporne kiseline u realnom procesu (large scale). U tom slucaju, rešenja se mogu naci u korišcenju pomenutih vrsta sekundarnog sumpora u proizvodnji dubriva, imobilizaciji otpadnih materijala prevodenjem u nerastvorna jedinjenja i kao dodatak odgovarajucim gradevinskim materijalima...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectsumporni betonsr
dc.subjectsulfur concreteen
dc.subjectmodified sulfuren
dc.subjectPortland cement concreteen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectoptical microscopyen
dc.subjectscanning electron microscopy (SEM)en
dc.subjectenergy dispersive X-ray analysis (EDS)en
dc.subjectmappingen
dc.subjectultrasonicen
dc.subjectthermovisionen
dc.subjectmodifikovani sumporsr
dc.subjectPortland cementni betonsr
dc.subjectanaliza slikesr
dc.subjectopticka mikroskopijasr
dc.subjectskening elektronska mikroskopija (SEM)sr
dc.subjectenergodisperzivna X-ray elementarna analiza (EDS)sr
dc.subjectmapiranjesr
dc.subjectultrazvuksr
dc.subjecttermovizijasr
dc.titleSinteza betona na bazi sekundarnog sumpora i ispitivanje njegove otpornosti u agresivnoj sredinisr
dc.titleSinthesys of secondary sulfur based concrete and examining its durability in aggressive environmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВолков Хусовић, Татјана; Матовић, Бранко; Јанчић Хеинеманн, Радмила; Јованић, Предраг; Влаховић, Милица; Синтеза бетона на бази секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини; Синтеза бетона на бази секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/17559/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/17559/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20121109vlahovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2853


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record