Show simple item record

Temporal and frequency cardio-respiratory synchronization

dc.contributor.advisorPlatiša, Mirjana
dc.contributor.advisorKalauzi, Aleksandar
dc.contributor.otherBojić, Tijana
dc.contributor.otherPavlović, Siniša
dc.contributor.otherStojadinović, Stevan
dc.creatorKapidžić, Ana M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:15:44Z
dc.date.available2016-01-05T12:15:44Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:04Z
dc.date.issued2015-04-16
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2718
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1858
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9537/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46628111
dc.description.abstractCilj ove disertacije je da se ispita sprega kardiovaskularnog i respiratornog sistema pomocu analize temporalnih i frekventnih osobina srcanog i respiratornog signala kod spontanog i nametnutog disanja. Ispitivanje je uraeno na uzorku od 56 zdravih ispitanika podeljenih u grupe po polovima i dve starosne grupe (mladi i sredovecni). Istovremeno su snimani srcani (EKG) i respiratorni signal pri spontanom disanju i 8 puta po 10 minuta za frekvencije nametnutog disanja od 0.1- 0.45 Hz sa korakom 0.05 Hz. Korišcena su tri nezavisna pristupa u analizi izmerenih podataka. U prvom pristupu modelovana je veza izmeu talasnih oblika respiratorne sinusne aritmije (RSA) i respiratornog signala linearnom diferencijalnom jednacinom prvog reda u fazama inspirijuma i ekspirijuma. Jednacina ima dva parametra: a0 koji povezan sa trenutnim novoom širenja pluca i a1 koji je povezan sa brzinom širenja pluca. Tacnost modela je veca za inspirijum nego za ekspirijum. Ova cinjenica, uz razlike u talasnim oblicima cini ga primenjivim na niskim frekvencijama nametnutog disanja i samo u toku inspiracija. Drugi deo odnosi se na odreivanje fazne sinhronizacije signala Hilbertovom transformacijom i ispitivanje efekta pola na dobijene parametre. Ovom metodom kvantifikovana je veca sinhronizacija kod nametnutnog disanja nego kod spontanog kod svih ispitanika. Meutim, nametnuto disanje ukazuje na nešto slabiju kardio-respiratornu sinhronizaciju kod žena nego kod muškaraca. Treci pristup obuhavata ispitivanje efekata pola i starosti na nelinearne osobine oba signala. Odreivane su entropije uzorka RR intervala (SampEnRR), respiratornog signala (SampEnResp) i uzajamna entropija signala (cross-SampEn). Kod disanja sa nametnutom frekvencijom, naeno je da se osobine kardio-respiratorne sprega razlikuju izmeu polova i da je efekat starosti na kardiorespiratornu spregu znacajan samo kod muškaraca. Generalno, kod muškaraca je rigidnija sprega izmeu signala i sa starošcu dolazi do nerazdvojivih promena u kardio i respiratornim regulatornim mehanizmima. Doprinos dobijenih rezultata je višeznacan. Kod nametnutog disanja, ovim metodama pokazano je da se sprega kardiovaskularnog i respiratornog sistema samo kod zdravih ispitanika menja sa finim (efekat inspiracije i ekspiracije) i grubim fioziološkim perturbacijama (efekti pola i starenja). Ove efekte trebalo bi uzeti u obzir kod tumacenja rada ove sprege, kao i u buducim ispitivanjima u nepatološkim i patološkim stanjima...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectkardio-respiratorna spregasr
dc.subjectcardiorespiratory couplingen
dc.subjectmathematical modelingen
dc.subjectrespiratory sinus arrhythmiaen
dc.subjectcardiorespiratory synchronizationen
dc.subjectagingen
dc.subjectsex differenceen
dc.subjectsample entropyen
dc.subjectmatematicko modeliranjesr
dc.subjectrespiratorna sinusna aritmijasr
dc.subjectkardio-respiratorna sinhronizacijasr
dc.subjectstarostsr
dc.subjectpolna razlikasr
dc.subjectentropija uzorkasr
dc.titleTemporalna i frekventna kardio-respiratorna sinhronizacijasr
dc.titleTemporal and frequency cardio-respiratory synchronizationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПлатиша, Мирјана; Калаузи, Aлександар; Павловић, Синиша; Бојић, Тијана; Стојадиновић, Стеван; Капиджић, Aна М.; Темпорална и фреквентна кардио-респираторна синхронизација; Темпорална и фреквентна кардио-респираторна синхронизација;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16522/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16523/izvestaj_Kapidzic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16522/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16523/izvestaj_Kapidzic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2718


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record