Show simple item record

Evidence before the International Court of Justice

dc.contributor.advisorKreća, Milenko
dc.contributor.otherEtinski, Rodoljub
dc.contributor.otherŠkulić, Milan
dc.creatorGajić, Aleksandar V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:17Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:17Z
dc.date.available2020-07-03T09:04:21Z
dc.date.issued2012-10-15
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2604
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=384
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6059/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512550577
dc.description.abstractДокторска дисертација Доказивање пред Међународним судом правде је студија из области међународног јавног права (права међународног правосуђа). Основни циљ дисертације је формулисање тероије о доказивању по узору на Међународни суд правде, као и да се кроз призму начела и правила о доказивању у међународном правосуђу сагледа место и улога Међународног суда правде у контексту пролиферације међународних судова и трибунала, и посебно његов однос са међународним кривичним судовима и трибуналима. Предмет истраживања салгедан је пре свега de lege lata, у настојању да се утврде начела и правила међународног права која су обухваћена предметом истраживања. Тамо где смо сматрали да је то корисно, и с обзиром на могућности имплементације предложених решења, коришћен је и de lege ferenda приступ. За овакав приступ смо се определили из разлога што су елемети позитивноправне садежине предмета истраживања спорни или недовољно истражени, те да је предуслов за de lege ferenda разматрања темељно истраживање и разумевање позитивног права. Извори начела и правила о доказивању. Инхерентна карактеристика судсног начина решавања спорова је не само та да суд или трибунал решава спор који је пред њега изнет применом међународног права, већ и да је сам начин решавања спора правно регулисан.. Извори начела и правила међунардног правосуђа су нужно извори међунаодног права. Међународни судови и трибунали нису везани процесним правилима (укључујући ту и правила о доказивању) ма ког унутрашњег правног поретка. Питање хијерархијског односа извора права у материји међународног правосуђа је комплексно питање, и за разлику од унутрашњег права у коме форма акта често детерминише и позицију правила која су у њему садржана, у међународном праву се са терена формалне снаге извора, тежиште пребацује на суштински (матријални) значај конкретне норме. Конститутивни акти међународних судова и трибунала, по правилу, веома штуро регулишу питања у вези са извођењем доказа и утврђивања чињеница.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдоказsr
dc.subjectМеђународни суд правдеsr
dc.subjectтерет доказивањаsr
dc.subjectстадард доказивањаsr
dc.subjectпролиферација међународних судова и трибуналаsr
dc.subjectпресумпцијеsr
dc.subjectинференцијеsr
dc.subjectоцена доказаsr
dc.subjectмеђународни кривични судови и трибуналиsr
dc.titleДоказивање пред Међународним судом правдеsr
dc.titleEvidence before the International Court of Justiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКрећа, Миленко; Етински, Родољуб; Шкулић, Милан; Гајић, Aлександар В.; Dokazivanje pred Međunarodnim sudom pravde;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13870/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13870/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20121015gajic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2604


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record