Show simple item record

Prevalence of metabolic syndrome in the adults of Republic of Srpska

dc.contributor.advisorJanković, Slavenka
dc.contributor.otherMarković Denić, Ljiljana
dc.contributor.otherErić-Marinković, Jelena
dc.contributor.otherVasiljević, Zorana
dc.creatorStojisavljević, Dragana R.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:06:49Z
dc.date.available2016-01-05T12:06:49Z
dc.date.available2020-07-03T08:54:08Z
dc.date.issued2014-12-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2447
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2093
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9915/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46956559
dc.description.abstractMetabolički sindrom (MS) se definiše kao skup rizičnih faktora (povišen krvni pritisak, visok nivo šećera u krvi, abdominalna gojaznost i visok nivo holesterola u krvi) za nastanak kardiovaskularnih oboljenja koji se javljaju zajedno, čime se povećava rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa. Prevalenciju MS je teško odrediti s obzirom da se u svijetu za njegovu ocjenu koriste različiti kriterijumi. Na osnovu do sada objavljenih podataka uočava se da prevalencija metaboličkog sindroma raste paralelno s globalnom epidemijom gojaznosti. Ciljevi rada: Utvrditi prevalenciju MS i njegovih komponenti kod odraslih stanovnika Republike Srpske u odnosu na uzrast, pol, socioekonomski status, nivo obrazovanja i zdravstveno ponašanje; izračunati prevalenciju MS koristeći oba kriterijuma za obim struka (Evropskog udruženja kardiologa ili NCEP ATPIII i IDF); ispitati da li između učestalosti metaboličkog sindroma, odnosno njegovih pojedinačnih komponenti i prisustva kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa postoji pozitivna korelacija; procijeniti prevalenciju kardiovaskularnog zdravlja kod odraslih stanovnika Republike Srpske u odnosu na uzrast, pol i nivo obrazovanja. Metod: Istraživanje je provedeno po tipu studije presjeka na teritoriji Republike Srpske u šest geografskih područja (regioni Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Foča, Istočno Sarajevo i Trebinje) u periodu septembar 2010 – juni 2011. godine. Istraživanje je obuhvatilo populaciju Republike Srpske starosti 18 godina i više, prisutnu u zemlji najmanje godinu dana prije provođenja istraživanja. Osnovni sociodemografski podaci, podaci o ponašanju i zdravstvenom stanju prikupljeni su putem intervjua, stanje uhranjenosti je ocjenjeno na osnovu antropometrijskih parametara (tjelesna visina, tjelesna masa, obim struka), ispitanici su podvrgnuti biohemijskim pretragama (uzeti uzorci kapilarne krvi) radi određivanja šećera u krvi, holesterola i triglicerida i izmjeren im je krvni pritisak. Prevalencija MS je utvrđena korišćenjem IDF i revidirane NCEP ATPIII definicije...sr
dc.description.abstractMetabolic syndrome (MetS) is defined as a cluster of risk factors for cardiovascular disease (increased blood pressure, a high blood sugar level, abdominal obesity and high cholesterol level) that occur together, increasing the risk of heart disease, stroke and Diabetes. The prevalence of metabolic syndrome is difficult to determine due to different criteria for its assessment used in the world. On the basis of the published data the prevalence of MetS is growing in parallel with the global epidemic of obesity. Objectives: To determine the prevalence of the MetS and its components in the adult population of the Republic of Srpska in relation to age, sex, socioeconomic status, level of education and health behavior; to calculate the prevalence of the MetS using both criteria for waist circumference (European Society of Cardiology and the NCEP ATPIII and IDF); to investigate if there is a correlation between the incidence of MetS and its components and the presence of cardiovascular disease and Diabetes; and to assess the prevalence of cardiovascular health in the adult population of the Republic of Srpska in relation to age, sex and education level. Methods: The cross-sectional study was conducted in six geographic areas of the Republic of Srpska (Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Foca, East Sarajevo and Trebinje) from September 2010 to June 2011. The survey included the population aged 18 years and older, present in the country for at least a year before the survey was conducted. Basic socio-demographic data, behavioral and health status data were collected through interviews, nutritional status was evaluated on the basis of anthropometric parameters (weight, height, waist circumference), biochemical analyzes (blood sugar, total cholesterol and triglycerides) were performed from capillary blood and the blood pressure was measured. The prevalence of MetS was calculated using the IDF and the revised NCEP ATPIII definition. Results: The prevalence of IDF-defined MetS was 38.4% , while the prevalence of NCEP ATP III-defined MetS was 36.0%. It was higher in women than in men, it increased with age and was higher among lower educated people...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmetabolički sindromsr
dc.subjectMetabolic syndromeen
dc.subjectprevalencijasr
dc.subjectodraslisr
dc.subjectkardiovaskularo zdravljesr
dc.subjectzdravstveno ponašanjesr
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectadultsen
dc.subjectcardiovascular healthen
dc.subjecthealth behavioren
dc.titlePrevalencija metaboličkog sindroma odraslog stanovništva Republike Srpskesr
dc.titlePrevalence of metabolic syndrome in the adults of Republic of Srpskaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈанковић, Славенка; Васиљевић, Зорана; Ерић-Маринковић, Јелена; Марковић Денић, Љиљана; Стојисављевић, Драгана Р.; Преваленција метаболичког синдрома одраслог становништва Републике Српске; Преваленција метаболичког синдрома одраслог становништва Републике Српске;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11092/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11093/Dragana_Stojisavljevic_Izvestaj_Komisije_MDF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11092/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11093/Dragana_Stojisavljevic_Izvestaj_Komisije_MDF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2447


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record