Show simple item record

Clinical and serological evaluation of the vaccination against seasonal influenza in autoimmune rheumatic diseases patients

dc.contributor.advisorGvozdenović, Eleonora
dc.contributor.otherStojanović, Ljudmila
dc.contributor.otherPavlović, Milorad
dc.contributor.otherStojanović, Roksanda
dc.contributor.otherAntonijević, Božidar
dc.creatorMilanović, Milomir S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:06:08Z
dc.date.available2016-01-05T12:06:08Z
dc.date.available2020-07-03T08:57:18Z
dc.date.issued2013-07-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2411
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1066
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7759/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44884751
dc.description.abstractУвод: Пацијенти оболели од аутоимуних реуматских болести имају значајно већи ризик да добију различите инфекције у поређењу са здравом популацијом. Плућне инфекције су значајан узрок морбидитета и морталитета код аутоимуних реуматских болести. Методе: Наша студија је обухватила пацијенте који болују од системског еритемског лупуса (СЕЛ, бр = 28), реуматоидног артритиса (РА, бр = 20) и Сјогреновог синдрома (СјС, бр = 18), у стабилном стању основне болести. У новембру 2010, 46 пацијената је вакцинисано са инактивисаном тровалентном, сплит вакцином која садржи 15 μg ХА А/Калифорнија/7/2009 (Х1Н1), 15 μg ХА А/Перт/16/2009 (Х3Н2) и 15 μg / ХА Б Бризбејн / 60/2008, док 20 болесника нису прихватили предлог вакцинације у том периоду. Присуство вирусних (првенствено грип) и бактеријских инфекција, параметара активности болести (од датума вакцинације до априла 2011) и титар антитела према вирусу А Х1Н1 су потом праћени код вакцинисаних и невакцинисаних пацијената. Користили смо тест инхибиције хемаглутинације (према методи Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ)) са антигеном вируса грипа А/Калифорнија/7/2009 (Х1Н1) и еритроцитима ћурке за доказивање антитела против А Х1Н1. Идентификовали смо значај предиспонирајућих фактора за настанак грипа (тј. претходне респираторне инфекције и вакцинације у последњих пет година, старост, пол, врста болести и трајање, лекови, пушење) у овим групама пацијената. Резултати: Учесталост грипа и укупних вирусних инфекција међу вакцинисаним пацијенатима је била знатно мања у односу на невакцинисану групу пацијената. Није било случајева погоршања основне болести. Серопротективни титар ≥ 32 је био присутан код 22 од 46 вакцинисаних пацијената (48%) и код 3 од 20 невакцинисаних болесника (15%)...sr
dc.description.abstractIntroduction: Patients suffering from autoimmune rheumatic diseases have significantly higher risk of developing various infections compared to the healthy population. Pulmonary infections are a significant cause of morbidity and mortality in autoimmune rheumatic diseases. Methods: Our study included patients suffering from systemic lupus erythematosus (SLE, n = 28), rheumatoid arthritis (RA, n = 20) or Sjögren's Syndrome (SjS, n = 18), with stable underlying diseases status. In November 2010, 46 patients were immunized with an inactivated trivalent split vaccine containing 15 μg HA A/California/7/2009 (H1N1),15 μg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) and 15 μg HA B/Brisbane/60/2008 whereas 20 patients did not accept proposed vaccination in that period. The presence of viral (primarily influenza) and bacterial infections, parameters of disease activity (from the date of vaccination until April 2011) and titers of antibodies against virus A H1N1 were then monitored in vaccinated and unvaccinated patients. We used the hemagglutination inhibition assey (according to the center for disease control and prevention (CDC) method) with influenza virus antigen A/California/7/2009 (H1N1) and turkey erythrocytes for proving antibodies against A H1N1. We have identified the importance of predisposing factors for influenza occurrence (i.e. previous respiratory infections and vaccinations in last five years, age, sex, type of disease and duration, medications, smoking) in those groups of patients. Results: The incidence of influenza and total viral infections among vaccinated patients was significantly lower, compared to the non-vaccinated group. Importantly, there was no case of exacerbation of the underlying disease. Seroprotective titer ≥ 32 was present in 22 of 46 vaccinated patients (48%) and in 3 of 20 unvaccinated patients (15%). The difference was statistically significant (p < 0.05)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаутоимуне реуматске болестиsr
dc.subjectautoimmune rheumatic diseaseen
dc.subjectвакцина против грипаsr
dc.subjectефикасностsr
dc.subjectреспираторне инфекцијеsr
dc.subjectбезбедностsr
dc.subjectinfluenza vaccineen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectrespiratory infectionsen
dc.subjectsafetyen
dc.titleКлиничко-серолошка евалуација вакцинације против сезонског грипа код особа оболелих од аутоимуних реуматских болестиsr
dc.titleClinical and serological evaluation of the vaccination against seasonal influenza in autoimmune rheumatic diseases patientsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractГвозденовић, Елеонора; Стојановић, Људмила; Aнтонијевић, Божидар; Стојановић, Роксанда; Павловић, Милорад; Милановић, Миломир С.; Kliničko-serološka evaluacija vakcinacije protiv sezonskog gripa kod osoba obolelih od autoimunih reumatskih bolesti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12131/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2411


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record