Show simple item record

dc.contributor.advisorMilenkovic, Pavle
dc.contributor.otherSpasic, Ivana
dc.contributor.otherKisjuhas, Aleksej
dc.contributor.otherMilenkovic, Pavle
dc.creatorKojić, Milena
dc.date.accessioned2024-04-23T14:19:44Z
dc.date.available2024-04-23T14:19:44Z
dc.date.issued2023-10-14
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija168752073753982.pdf?controlNumber=(BISIS)130309&fileName=168752073753982.pdf&id=21815&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=130309&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije168752074576957.pdf?controlNumber=(BISIS)130309&fileName=168752074576957.pdf&id=21816&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/22420
dc.description.abstractOva disertacija bavi se analizom nezavršenih i neobjavljenih rukopisa i nacrta Norberta Elijasa za „Esej o smehu” sa ciljem koncipiranja figuracijskog objašnjenja smeha i humora. U uvodnom poglavlju data je analiza razvoja figuracijske sociologije kao i njene recepcije u „mejnstrim” sociološkim krugovima, te se ukazuje na mesto koje zauzimaju fenomeni smeha i humora u Elijasovoj sociologiji. Drugo poglavlje posvećeno je rekonstrukciji konteksta u kojem su nastale ideje za „Esej o smehu”. Neophodnost razumevanja intelektualnog konteksta u kojem su nastale ove ideje ogleda se u činjenici da je Elijas razvio poseban stil implicitne kritike i polemike sa drugim autorima i školama mišljenja. Fokus ovog poglavlja jeste na ključnim elementima iz njegove biografije, sa posebnim naglaskom na preovlađujuću intelektualnu klimu u Velikoj Britaniji, sredinom 20. veka, s obzirom na to da je tekst nastao dok je Elijas radio kao redovni profesor na Univerzitetu Lester (1954–1962). Naredno poglavlje obuhvata analizu Elijasove specifične paradigme za sociološku misao kao i jedinstvenog skupa figuracijskih koncepata, koji mogu da razreše niz ključnih dilema u sociologiji. Poseban naglasak jeste na činjenici da je Elijas razvijao koncepte i teorije kroz čitavu naučnu karijeru, te je u analitičke svrhe moguće razdvojiti njegova istraživanja u okviru istorijske sociologije i razvoj teorije o procesu civilizovanja – od njegovih ideja o razvoju naučne sociologije i ukazivanja na njeno mesto na „kontinuumu nauka”, a zatim i od knjiga i radova koji su posvećeni eksplicitnom razjašnjenju određenih koncepata i aspekata njegove teorije, kao što je to slučaj sa analizom „kopče” između biološke evolucije i društvenog razvoja. Četvrto poglavlje posvećeno je analizi dokumentacione građe, sačinjene od tri plana za esej, koji često čine različite verzije istih ideja, zatim ručno zapisanih podsetnika, ispravki i dodataka, teza za predavanje, kao i isečaka iz novina. Određeni fragmenti iz dokumentacione građe uređeni su i objavljeni; međutim, veliki deo teksta, naročito delovi koji se tiču Elijasovih zapažanja o humoru, ostali su neobjavljeni. Analiza je zasnovana na povezivanju ideja iz rukopisa i nacrta sa konceptima i teorijama figuracijske sociologije. Zatim, u narednom poglavlju izdvajaju se ključne pretpostavke iz „Eseja” o „kopči” između bioloških i društvenih aspekata smeha i humora ili, u Elijasovim terminima, „preplitanja naučenih i nenaučenih procesa ljudskog znanja, ponašanja i emocija”. Pomenute pretpostavke stavljaju se u kontekst savremenih teorija o evoluciji smeha i „protohumora”, te se naglašava evoluciona i razvojna veza između ovih fenomena. Takođe, ukazuje se na povezanost između Elijasovih argumenata i pristupa neurosociologije. Šesto poglavlje obuhvata nacrt teorije o procesu civilizovanja smeha i humora, te ukazuje na kontekste u kojima su nastale „klasične teorije” o ovim fenomenima. Proces civilizovanja smeha i humora obuhvata i savremeni kontekst, koji podrazumeva „informalizaciju” i „funkcionalnu demokratizaciju”. Egalitarniji način difuzije stilova, praksi i ukusa doveo je do suptilnijih načina izražavanja statusnih razlika i nejednakosti, što humoru obezbeđuje specifično mesto u savremenom društvu. Prema tome, humor se dovodi u vezu sa simboličkim, ali i sa tzv. kosmopolitskim kapitalom i kreativnošću. Konačno, smeh i humor koncipirani iz perspektive figuracijske sociologije u disertacji stavljaju se u odnos sa savremenim sociološkim pristupima objašnjenju pomenutih fenomena. Ovo poglavlje posvećeno je ukazivanju na nedostatke savremenih socioloških pristupa, te i na mogućnosti razrešavanja postojećih izazova putem jasno koncipirane istorijske dimenzije i jedinstvenih koncepata figuracijske sociologije. U zaključnom poglavlju ukazuje se na teorijske inovacije „Eseja o smehu” u odnosu na ranija Elijasova dela, te na mogućnost reinterpretiranja figuracijske sociologije u novom pojmovnom ključu problema smeha i humora. Takođe, ukazuje se na moguće doprinose reinterpretirane figuracijske sociologije različitim sociološkim disciplinama, kao i studijama kulture i kulturnih i kreativnih industrija.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectFiguracijska sociologija; Norbert Elijas; smeh; humor; istorijska sociologijasr
dc.titleSmeh i humor iz perspektive figuracijske sociologije Norberta Elijasasr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/160753/Disertacija_15472.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/160754/Izvestaj_komisije_15472.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_22420


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record