Show simple item record

Methodology for designing simulators of computer architecture and organization

dc.contributor.advisorĐorđević, Jovan
dc.contributor.otherJovanović, Zoran
dc.contributor.otherStarčević, Dušan
dc.contributor.otherNikolić, Boško
dc.creatorRadivojević, Zaharije
dc.date.accessioned2016-01-05T11:54:26Z
dc.date.available2016-01-05T11:54:26Z
dc.date.available2020-07-03T08:36:55Z
dc.date.issued2012-06-04
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2230
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=232
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5498/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43466255
dc.description.abstractУ овом раду се разматра методолошки приступ дизајну симулатора из области архитектуре и организације рачунара који треба да омогући развој симулатора дигиталних система произвољног нивоа сложености способних за рад у конкурентном и дистрибуираном окружењу. Да би се омогућио формирање методологије на почетку рада је приказан преглед наставе у области архитектуре и организације рачунара на основним студијама, као и преглед области пројектовања симулатора где је посебан акценат био стављен на области конкурентног и дистрибуираног програмирања које студенти треба да познају као би могли да развију симулаторе који омогућавају рад у таквом окружењу. На основу спроведене евалуације симулатора који се користе у настави из области архитектуре и организације рачунара а који имају расположив изворни код предложено је решење које се заснива на коришћењу слојевите архитектуре код које је сваки слој одговоран за други вид обраде и комуникације. Предложено решење се састоји из коришћења пет слојева: логичког, извршног, презентационог, симулационог, и слоја физике. Детаљи везани за процедуре и објашњења техника које се користе за реализацију ових слојева су приказани у раду. За сваки слој предложеног решења је дат аналитички модел процене времена извршавања симулације у зависности од улазних параметара приликом рада у конкурентном и дистрибуираном окружењу. Централни део рада описује симулатор дискретних догађаја опште намене развијен према описаној методологији као симулатор архитектуре и организације рачунара који је способан за рад у конкурентном и дистрибуираном окружењу. Опис симулатора и његових делова је дат са становишта детаља имплементације где су представљени пакети реализовани на основу предложене методологије, као и са становишта коришћења где су описане карактеристичне ситуације у којима се симулатор може користити. На основу имплементације симулатора и пратећих библиотека развијене су лабораторијске вежбе и пројекти из предмета конкурентно и дистрибуирано програмирање, које су представљене у наставку рада као и евалуација постигнутих резултата у настави. Поред ове евалуације на крају рада је представљена и евалуација симулатора са становишта експерименталних резултата и са становишта аналитичког модела као би се утврдило у којим случајевима и у ком обиму се могу користити симулатори развијени сходно описаној методологији...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/44009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПројектовање симулатораsr
dc.subjectSimulator designen
dc.subjectComputer architecture and organizationen
dc.subjectConcurrent programmingen
dc.subjectDistributed programmingen
dc.subjectGeneral purpose discrete event simulatoren
dc.subjectAnalytical model.en
dc.subjectАрхитектура и организација рачунараsr
dc.subjectКонкурентно програмирањеsr
dc.subjectДистрибуирано програмирањеsr
dc.subjectСимулатори дискретних догађаја опште наменеsr
dc.subjectАналитички моделsr
dc.titleМетодологија пројектовања симулатора архитектуре и организације рачунараsr
dc.titleMethodology for designing simulators of computer architecture and organizationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂорђевић, Јован; Старчевић, Душан; Јовановић, Зоран; Николић, Бошко; Радивојевић, Захарије; Metodologija projektovanja simulatora arhitekture i organizacije računara;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6090/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record