Show simple item record

Postapocalyptic patterns in anglo-american literature and popular culture Постапокалиптические образцьі в англо-американской литературе и популярной культуре

dc.contributor.advisorPaunović, Zoran
dc.creatorVekonj, Kristijan
dc.date.accessioned2023-03-03T21:14:36Z
dc.date.available2023-03-03T21:14:36Z
dc.date.issued2022-07-12
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=9019
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:28135/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/108429833
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21272
dc.description.abstractМотив постапокалипсе је често присутан у књижевности и популарној култури, а нарочито у временима када људску егизстенцију угрожавају ратне или природне катастрофе. Иако корене постапокалипсе налазимо у религији, овај мотив је одавно превазишао религијски канон. Велик број термина који се користе за исказивање и описивање смака света, као и велик број израза који описују уништење, сигнализирају да је овај проблем вечно актуелан. Исто тако, велике катастрофе које су задесиле човечанство показују како људски род тежи ка вечитом понављању истих или сличних образаца понашања. Применом упоредно-аналитичких метода, овај рад има за циљ откривање и анализу схеме елемената/образаца који су заједнички постапокалиптичним делима. Ови обрасци рефлектују проблеме са којима се човечанство сусретало у различитим катастрофама (пропаст, страхови, опстанак, потребе, вредности, табуи, груписање, прилагођавање, хуманизам, нада...). Дела која се баве постапокалипсом рефлектују апокалиптичну стварност кроз коју је човечанство прошло, али покушавају и да пруже одговор на питање да ли човек може да превазиђе све – па чак и судњи дан.sr
dc.description.abstractThe motif of the post-apocalypse is often present in literature and popular culture, especially in times when human existence is threatened by wars or natural disasters. Although the roots of the post-apocalypse are found in religion, this motif has long since gone out of its religious canon. The large number of terms used to express and describe the end of the world, as well as the large number of terms that describe destruction, signal that this problem is always relevant. The major catastrophes that have befallen humanity show how the human race tends to repeat the same or similar patterns of behaviour eternally. Applying the comparative-analytical methods, the aim of this dissertation is to discover and analyse the scheme of elements / patterns that can be found in post-apocalyptic fiction and popular culture. These patterns reflect the problems that humanity has encountered in various disasters (downfall, fears, survival, needs, values, taboos, grouping, adjustment, humanism, hope ...). The works dealing with the post-apocalypse reflect the apocalyptic reality that humanity has gone through, and they also try to provide an answer to the question of whether mankind can overcome everything - even the Judgment Day.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectапокалипса, постапокалипса, религија, опстанак, прилагођавање, хуманизамsr
dc.subjectapocalypse, post-apocalypse, religion, survival, adjustment, humanismen
dc.titleПостапокалиптични обрасци у англо-америчкој књижевности и популарној културиsr
dc.title.alternativePostapocalyptic patterns in anglo-american literature and popular culture Постапокалиптические образцьі в англо-американской литературе и популярной культуреen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149975/Disertacija_13343.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149976/Izvestaj_Komisije_13343.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21272


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record