Show simple item record

Relations between morphological characheristics, basic and specific motor skills in children of different age groups

dc.contributor.advisorСтанковић, Верољуб
dc.creatorФилиповић, Милица
dc.date.accessioned2023-01-24T09:01:21Z
dc.date.available2023-01-24T09:01:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21152
dc.description.abstractПредмет истраживања рада су биле релације и утицаји морфолошких карактеристика, базичних моторичких способности и специјалне моторике код ученика и ученица различитих узрастних категорија који тренирају атлетику Према постављеним циљевима истраживања на узорку од укупно 281 испитаника подељених у субгрупе по узрасту (u10, u12, u14 и u16), тестиран је сет изабраних варијабли у оба пола. Предикторски систем чиниле су следеће морфолошке карактеристике: телесна тежина, телесна висина, дужина ноге, ширина рамена (биакромијални распон), ширина карлице (бикристално растојање) ширина кукова (битрохантеријални распон), обим подколенице, обим надколенице, дијаметар колена (бикондиларна ширина бедрене кости), дијаметар скочног зглоба, кожни набор на трбуху, затим кожни набор натколенице, кожни набор подколенице и седећа висина. Тестиране моторичке способности предикторског система обухватале су: скок у даљ из места, троскок, тапинг руком, тапинг ногом, тест за процену агилности, вертикални скок преко пет препрека, подизање трупа за 60 сек, издржај у згибу, предклон у седу, бацање лопте из седа, бацање лопте из основног става, висина - вертикални скока (СМЈ). Зависна критеријска варијабла је представљена спринтом на 60м (SPR60). У нашим резултатима највећи утицај од морфолошких карактеристика на зависну критеријску варијаблу испољиле су варијабле лонгитудиналне димензионалности, затим нешто мање варијабле трансверзалне и циркуларне димензионалности, а најмање варијабле кожних набора. Што се карактера повезаности тиче, негативни утицај је забележен само у фактору кожних набора. Утицај ових варијабли имао је узрастну распоређеност, па је највећи број статистички значајних утицаја остварен код ученица у u10 и u12, а код ученика у u14 и нешто мањи у u16. У домену моторичких способности највећи утицај на зависну критеријску варијаблу имали су тестови експлозивне снаге доњих екстремитета, горњих екстремитета типа бацања, тест агилности и тестови експлозивне снаге типа скокова. И моторичка способност је у односу на изабрани критеријум имала узрастну дистрибуцију и то код ученица највећи број статистички значајних утицаја у u10 и u12, а много мање у u14 и u16, а код ученика у u10 и u14, много мање у u12 и u16. За реализацију проблема истраживања у овом раду коришћен је софтверски алат WЕКА. Он садржи различите алгоритме као подршку методама за истраживање података, од којих су у раду коришћени: LР, М5, Метода K најближих суседа- КНН, Метода вектора подршкеСВМ, Неуронске мреже- МЛП и РБФ неуронска мрежа. Модели су тестирани употребом 10-струке унакрсне валидације и методом тестног узорка. За методу тестног узорка комплетан скуп узорака је, коришћењем RESAMPLE филтера (који је имплементиран у софтверском пакету WЕКА) подељен на два међусобно независна подскупа: тренинг скуп који се се састоји од 2⁄3 укупног броја узорака који се користи за учење и тест скуп који садржи 1⁄3 укупног броја узорака који се користи за тачност предвиђања. Коришћењем ових алгоритама, тестирали смо примењене предикторске морфолошке варијабле за процену критеријске варијабле и добили смо у свим алгоритмима високе вредности корелације атрибута са излазном зависном варијаблом, што указује да се они могу и даље користити са високом поузданошћу за процену наше задате критеријске варијабле SPR60. Примена ових алгоритама у мониторингу тренажног процеса може да омогући креирање високо реалистичних модела предикције нивоа спортске перформансе помоћу претходно селектованих варијабли. Добијени резултати имају теоријску и научну вредност у расветљавању каузалних односа морфологије и моторике на успешност спринтерског трчања у периоду интензивног раста и развоја, а и значајну практичну, апликативну вредност која се базира на премиси да се тренингом пажљиво одабраних вежби, адекватним програмирањем и оптималним оптерећењем у односу на пол и узраст могу побољшати резултати у спринтерском трчању, као и примени ових резултата у идентификацији талената за спринт.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавићsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectспринт, морфолошке карактеристике, моторичке способности, пубертетsr
dc.titleРелације морфолошких карактеристика, базичне и специјалне моторике код ученика и ученица различитих узрасних категоријаsr
dc.title.alternativeRelations between morphological characheristics, basic and specific motor skills in children of different age groupssr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NCsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149301/bitstream_149301.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149302/bitstream_149302.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21152


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record