Show simple item record

dc.contributor.advisorDražić, Gordana
dc.contributor.otherMilovanović, Jelena
dc.contributor.otherVujčić, Ivica
dc.creatorGajić, Vuk
dc.date.accessioned2022-12-01T09:40:10Z
dc.date.available2022-12-01T09:40:10Z
dc.date.issued2022-11-10
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/44266-mikrobioloska-dekontaminacija-priobalnog-zemljista-u-slivu-reke-kolubare-primenom-visokoenergetskog-jonizujuceg-zracenjasr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20895
dc.description.abstractРека Колубара, са својим притокама дуж целог слива, акумулира полутанте из различитих извора. Урбане средине са недостатком постројења за третмане отпадних вода и муља, као и индустрија, главни су извори загађења у сливу ове реке. Колубара својим протицањем транспортује полутанте, који потом контаминирају приобално земљиште чинећи га опасним по животну средину, здравље људи и животиња. Различите методе се могу користити за деконтаминацију земљишта. Ове методе укључују биолошки третман/биоремедијацију, хемијску оксидацију, стабилизацију земљишта, физичке методе (као што је испирање земљишта) или третман високоенергетским јонизујућим зрачењем. Гама зрачење је добро позната метода инхибиције микробне активности. У овој докторској дисертацији је испитан утицај различитих доза и брзина дозе гама зрачења на микробиолошку деконтаминацију на примеру приобалног земљишта у сливу реке Колубаре. Такође је испитана и хомогеност расподеле дозе апсорбованог зрачења озраченог материјала. Испитивани су ефекти зрачења на смањење укупног броја микроорганизама и уклањање плесни и патогених бактерија из узорака земљишта. Утврђено је да доза гама зрачења од 3 kGy неутралише све патoгене бактерије, доза од 5 kGy деактивира плесни у узорцима земљишта, док је доза од 10 kGy оптимална за уклањање свих присутних микроорганизама у узорцима и за стерилизацију третираног земљишта. Истраживање је показало да брзина дозе гама зрачења не утиче значајно на микробиолошку деконтаминацију земљишта. Одређен је садржај тешких метала у земљишту на неколико кључних локација дуж самог слива, а добијене вредности су упоређене са граничним максималним и ремедијационим вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту које су прописане регулативом. Утврђено је да је присуство тешких метала у обрађеним узорцима земљишта испод ремедијационих прописаних вредности. Једини изузетак је незнатно повећан садржај бакра у једном узорку. Међутим, већина узорака премашује граничне максималне вредности тешких метала, што отвара потребу за даљим испитивањем овог подручја ради идентификације загађивача и присуства тешких метала у земљишту. Као резултат ове докторске дисертације утврђено је тренутно стање животне средине и степен контаминације приобалног земљишта микроорганизмима и плеснима на стратешки одабраним локацијама дуж слива реке Колубаре. Упоређивањем добијених података са 48 тачака узорковања дуж слива реке Колубаре и са просторним референцама урбаних и индустријских средина кроз које протиче Колубара и њене притоке, утврђено је да се повишене вредности микроорганизама и плесни поклапају са протоком реке кроз урбане и индустријске зоне. Изведен је закључак да се контаминирано приобално земљиште из слива Колубаре може деконтаминирати гама зрачењем као једном иновативном методом ремедијације. Ова напредна технологија доступна је у Србији, јер у оквиру Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду постоји индустријско постројење за третман гама зрачењем.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Сингидунумen
dc.subject.classificationŽivotna sredina i održivi razvojsr
dc.titleMikrobiološka dekontaminacija priobalnog zemljišta u slivu reke Kolubare primenom visokoenergetskog jonizujućeg zračenjasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147404/bitstream_147404.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147403/bitstream_147403.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20895


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record