Show simple item record

Determinants of business sustainability and profitability of small and medium enterprises in the republic of Serbia in conditions of COVID -19

dc.contributor.advisorПавловић, Милош
dc.creatorМариновић, Ивана М.Матовић
dc.date.accessioned2022-11-30T09:35:37Z
dc.date.available2022-11-30T09:35:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20889
dc.description.abstractКако би се одржало профитабилно пословање малих и средњих предузећа у условима социо-економске кризе изазване Covid-19 пандемијом, ради очувања и доприноса привредном развоју националне економије, потребно је познавати најзначајније детерминанте њиховог опстанка и раста. Предмет докторске дисертације обухвата истраживање утицаја Covid-19 пандемије на пословање малих и средњих предузећа. Концептуални оквир истраживања обухвата анализу актуелне литературе у области малих и средњих предузећа, и специфичности њиховог пословања у кризним условима. Циљ истраживања је систематска анализа најзначајнијих детерминанти које утичу на одрживо пословање и профитабилност малих и средњих предузећа, и креирање препорука за менаџмент ових пословних организација, као и смерница за макро менаџмент, у функцији опстанка и раста у непредвидивом кризном окружењу. Пандемија Covid-19 неочекивано великих размера проширила се широм света током прве половине 2020. године, и изазвала негативне глобалне ефекте у економском и друштвеном животу. Глобални економски шок манифестован је падом међународне трговине, смањењем прилива страних директних инвестиција, и редуковањем обима производње и запослености на интернационалном нивоу. Криза изазвана Covid-19 пандемијом остварила је снажан утицај на предузећа, запослене и начин њиховог пословања. Мала и средња предузећа, која се сматрају једним од генератора нових послова, иновативних производа и услуга, и нових радних места, већ дуго се убрајају међу кључне покретаче економског раста и развоја у националној економији. Под утицајем кризе изазване Covid-19 пандемијом, велики број ових предузећа обуставио је своје пословање и смањио број запослених, што може довести националне економије до нове рецесије са озбиљним социјалноекономским последицама. Драматични пад економске активности широм света, који је обележио 2020. годину, подстакао је истраживања које су покушала да утврде капацитет малих и средњих предузећа да се изборе са краткорочним и средњорочним економским последицама кризе изазване Covid-19 пандемијом. У складу са предметом и циљевима истраживања, као и на основу анализе доступне литературе и резултата постојећих сличних студија, дефинисана је општа хипотеза истраживања, која гласи: „Пословне карактеристике и карактеристике људског капитала су значајни фактори опстанка, одрживог пословања и профитабилности малих и средњих предузећа у условима кризе―. Да би се извршила верификација опште хипотезе, дефинисане су и посебне хипотезе, у оквиру којих се испитује интензитет релације између сваке појединачне карактеристике и опстанка малих и средњих предузећа. Емпиријско истраживање спроведено је са сврхом да се тестира основна хипотеза, путем спровођења анкетног упитника у малим и средњим предузећима. Дефинисани предмет истраживања, постављени циљеви и истраживачка питања, методолошки су обрађени стандардним статистичким методама. У складу са дистрибуцијом посматраних варијабли, употребљене су стандардне статистичке технике за анализу међузависности и интензитета односа између независних и зависне варијабле, при чему је анализа извршена применом софтверског пакета SPSS. Резултати истраживања указали су на предиктивне детерминанте које је потребно оснажити за успешно одржање пословања и развој малих и средњих предузећа у пост-Covid-19 кризним условима. У том смислу, друштвени значај спроведеног истраживања представља дефинисање препорука за менаџмент ових предузећа, примењених у циљу континуитета и развоја пословања. Допринос истраживања огледа се и у датим сугестијама за макро менаџмент, у смислу пружања подршке која треба да омогући брз одговор на деловање кризе, и одговарајућу финансијску подршку за мала и средња предузећа, усмерену ка стварању услова за раст и развој у новим околностима.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectМала и средња предузећа, криза, Covid-19, одрживо пословање, Република Србијаsr
dc.titleДетерминанте одрживости пословања и профитабилности малих и средњих предузећа у републици Србији у условима COVID- 19sr
dc.title.alternativeDeterminants of business sustainability and profitability of small and medium enterprises in the republic of Serbia in conditions of COVID -19sr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147379/bitstream_147379.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147380/bitstream_147380.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20889


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record